Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Помощ за мисионерските полета – 8 Съкровищница от свидетелства Том 3 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Този, Който е започнал нашето спасение, ще го завърши. Една истина възприеме ли се от сърцето, тя открива място за още една. Силите на човек, който все по-дълбоко приема истината, биват съживени за работа. Ако нашите църковни членове обичат Бога истински, всеки ден те ще разкриват най-добрите и най-силните си качества. И колкото по-благородни са, толкова повече духът им ще бъде като на децата, доверявайки се на Божието слово и противопоставяйки се на всяко себелюбие.
От Словото на Бога се излива цял потоп от светлина. Трябва да се пробудим и да осъзнаем пренебрегнатите случаи. Ако всички бяха верни в даване на десятъка и приносите за Бога, пътят за света да чуе вестта за това време би бил отворен. Ако сърцата на Божиите чада горяха от любов към Христос, то всеки член на църквата би бил напълно пропит от духа на себепожертвувателност; ако всички проявяваха дълбока сериозност, тогава не би имало липса на пари за мисионирането в родината от чуждестранните мисии. Нашите средства биха се умножили; хиляди врати биха се отворили за извършването на полезни дела и биха ни поканили да влезем. Ако Божието намерение да се проповядва вестта на милост по целия свят бе вече проведено от Божия народ, то Христос отдавна би дошъл и светиите биха били вече приветствани с добре дошли в града на Бога.
Ако някога е имало време, когато са били необходими жертви, то това време е сега. Който има пари, нека разбере, че сега е времето да ги използва за Бога. Не прахосвайте никакви средства за подобряване на условията в места, където делото е вече изградено. Не прибавяйте сграда върху сграда там, където са съсредоточени много интереси. Използвайте средствата много повече за основаване на мисионерски станции в нови области. По този начин може да привлечете души, които от своя страна ще дадат своя дял за доизграждане на мисионерското поле.
Мислете за нашите мисии в чуждите страни. Някои от тях водят сурови борби, за да имат минимално съществуване; понякога са лишени и от най-простите улеснения в работата. Изграждайте делото в тези нуждаещи се полета, вместо да прибавяте нови улеснения там, където те са вече достатъчно. Отново и отново Бог ни е съветвал за това. Благословението на Бога не може да почива на Неговия народ, ако той не зачита напътствията Му.

Пестеливост в дома
Практикувайте пестеливост в домовете си! Много от вас притежават идоли и им се кланят. Изхвърлете ги навън! Откажете се от егоистичните си удоволствия! Умолявам ви, не прахосвайте средства за украсяване на жилищата си, защото средствата ви принадлежат на Бога и Той ще ви потърси сметка за тях. Вие, родители, заради Христос, задоволявайте прищевките на децата си, като харчите Господните пари. Поучвайте ги да не се стремят към блясъка и суетността, за да печелят влияние в света. Всичко това ще ги направи ли способни да спасяват хората, за които нашият Господ Исус Христос даде живота Си? Не! Това ще създаде недоброжелателство, завист и лоша подозрителност. В края вашите деца ще стигнат дотам, че да си съперничат в показността и лукса на света и да изразходват Божиите пари за неща, които не са необходими нито за тяхното щастие, нито за здравето им.
Не възпитавайте децата си да мислят, че вашата любов към тях представлява задоволяване на тяхната гордост, екстравагантност и любов към външния показ. Сега не е времето да търсим начини да харчим парите си. Използвайте вашата изобретателност за икономии. Вместо да задоволявате егоистичните си наклонности и да харчите пари за неща, разрушаващи способността за ясно съзнание и трезво разсъждение, мислете как да се отричате от личното Аз, за да можете да помогнете да се издигне високо знамето на истината в нови области. Интелектът е талант, използвайте го като измисляте начини как да изразходвате средствата си най-сполучливо за спасението на души.
Поучавайте децата си, че Бог има Своята претенция върху всичко, което те притежават, претенция, която никой не е в състояние да заличи. Всичко, което те притежават, им е само поверено, като същевременно е пробен камък за тяхното послушание. Вдъхновявайте ги да спечелят звезди за небесните си корони, като откъсват човешки души от греха и ги водят към правдата.
Парите са необходимо съкровище; не го прахосвайте за хора, които не се нуждаят от него. Някои, обратно, имат нужда от вашите доброволни дарения. Много често заможните пропускат да се замислят колко много хора по света гладуват, защото нямат необходимата храна. Може би богатите ще кажат: „Все пак аз не мога да изхраня всички!“ Ако вие прилагате поученията на Христос за пестеливостта, ще можете да изхраните поне един. Може би ще ви бъде възможно да нахраните мнозина, които се нуждаят от земна храна; а ще можете да нахраните и душите им с хляба на живота. „Съберете останалите къшеи, за да не се изгуби нищо!“ Това бе изговорено от Този, на Когото принадлежат всички съкровища на всемира. Неговата творяща чудеса сила даваше храна на хиляди, но същевременно ги и учеше на пестеливост.

Правилното използване на времето, силата и парите
Бъдете пестеливи в използването на вашето време! То също принадлежи на Бога. На Него принадлежат вашите сили. Ако имате навици, които ви губят времето, то скъсайте с тях! Такива навици ви правят негодни за вечността. Пестеливостта, прилежността и трезвеността са за вас и децата ви, даже и за този свят, по-добро наследство от богатата зестра.
Тук на земята ние сме гости, странници и чужденци. Нека не харчим средствата си да задоволяваме желания, които Бог препоръчва да ограничаваме. Нека бъдем за ближните си добър пример и да доказваме правилно вярата си чрез владеене на нашите желания. Нека църквите се вдигнат като една и заработят ревностно като църкви, над които грее пълната светлина на истината за тези последни дни! Дано вашето влияние да предизвика дълбоко впечатление в душите на другите за светостта на Божиите изисквания.
Ако Божието провидение ви е подарило богатство, не мислете, че нямате вече нужда да се залавяте с полезна работа, тъй като имате достатъчно за ядене и пиене и бихте могли да си доставяте радости. Не стойте бездейни, докато други се борят, за да спечелят средства за Божието дело. Вложете богатството си за него! Ако не изпълните вашия дълг да оказвате помощ на загиващите души, помнете, че поради мързела си се натоварвате с една незаличима вина.
Бог дава на хората сила да придобиват богатство, но не само за тяхното собствено благо, а и като възможност да Му върнат Неговото. В този смисъл не е грях да се придобива богатство. Парите трябва да се спечелват с работа. Всеки младеж трябва да бъде научен на трудолюбие. Библията не осъжда никого заради неговото богатство, ако го е придобил честно. Но егоистичната привързаност към натрупаните и справедливо употребените пари е коренът на всяко зло. Богатството може да се окаже благословение, ако го считаме за Божия собственост, ако го приемаме с благодарност и с благодарност връщаме на Дарителя.
Но каква стойност има и най-голямото богатство, ако то бъде вложено в скъпи жилища или в банков капитал? Колко тежи цялото богатство в сравнение със спасението на една душа, за която е умрял Синът на всевечния Бог?
На онези, които са си натрупали съкровища в последните дни, Бог казва: „Богатството ви изгни и дрехите ви са проядени от молците. Златото ви и среброто ви поръждавя и ръждата ще свидетелства против вас и ще пояде плътта ви като огън.“
Господ ни заръчва: „Продайте имота си и давайте милостиня; направете си кесии, които не овехтяват, неизчерпаемо съкровище на небесата, гдето крадец не се приближава, нито молец изяжда. Защото гдето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. Кръстът ви да бъде препасан и светилниците ви – запалени; и сами вие да приличате на човеци, които чакат господаря си, когато се върне от сватба, за да му отворят незабавно, щом дойде и похлопа. Блажени ония слуги, чийто господар ги намери будни, когато си дойде; истина ви казвам, че той ще се препаше, ще ги накара да седнат на трапезата и ще дойде да им прислужи. И ако дойде на втора стража или на трета стража и ги намери така, блажени са ония слуги. Но това да знаете, че ако домакинът беше знаел в кой час крадецът ще дойде, бдял би и не би оставил да му подкопаят къщата. Бъдете, прочие, и вие готови; защото в час, когато го не мислите, Човешкият Син ще дойде“ (Лука 12:33-40).