Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Посветен живот – 75 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Посветен живот – 75 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Божият свят, възпитаващ Дух е в Неговото Слово. Светлина, нова и скъпоценна светлина се излъчва от всяка страница. Там се открива истината. Случаите и изреченията изпъкват ясно и са приложими за всяка ситуация – това е Божият глас, говорещ на душата.
Светият Дух обича да се обръща към младите и да им открива съкровищата и красотите на Божието слово. Изговорените от великия Учител обещания пленяват чувствата и въодушевяват душата с духовна сила, която е Божествена. В плодоносния ум ще се развие познание за Божествените неща, което ще бъде като барикада срещу изкушението (“Притчи Христови”, стр. 132).

МОЛИТВАТА – НАШАТА КРЕПОСТ
Сред опасностите на последните дни единствената сигурност за младежите е постоянно да засилват своята бдителност и молитва. Младежът, който с удоволствие чете Божието слово и се моли, ще бъде постоянно освежаван от полъха, идещ от Източника на живота. Той ще стигне до такава висота на морално превъзходство и ще получи такава широта на мисълта, за която другите нямат и понятие. Общуването с Бога подбужда към добри мисли, благородни стремежи, ясно схващане на истината и възвишени цели на дейност. Онези, които така се свързват с Бога, Той ги признава за Свои синове и дъщери. Те постоянно се издигат все по-нагоре и по-нагоре, представите им за Бога и за вечността стават все по-ясни, докато Господ ги направи проводници на светлина и мъдрост за света.

Как да се молим
Но молитвата не се разбира правилно. Молитвите ни не са предназначени да информират Бога за нещо, което Той не знае. Господ познава тайните на всяка душа. Молитвите ни не трябва да бъдат дълги, нито да се произнасят високо. Господ чете скритите мисли. Можем да се молим тайно и Този, Който вижда в тайно, ще чуе и ще ни възнагради явно.
Молитвите, пред Бога, представящи Му колко сме окаяни, когато в същото време въобще не се чувстваме такива, са лицемерни. Господ зачита съкрушената молитва. “Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, Който обитава вечността, Чието име е Светий: Аз обитавам на високо и свято място, още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите се.”
Молитвата не е предназначена да издейства някаква промяна в Бога; довежда ни в хармония с Него. Тя не заема мястото на дълга. Колкото и честа, колкото и сериозна да е принесената молитва, тя никога не ще бъде приета от Бога на вместо десятъка. Молитвата не плаща нашите дългове към Бога…

Молитвата донася сила
Силата, придобита в молитвата към Бога ни подготвя за нашите всекидневни задължения. Изкушенията, на които сме изложени всеки ден правят молитвата необходима. За да бъдем пазени от Божията сила чрез вяра, желанията на ума трябва постоянно да се възнасят в мълчалива молитва. Когато сме обкръжени от влияния, стремящи се да ни отклонят от Бога, молбите ни за помощ и сила не трябва да спират. В противен случай никога няма да успеем да строшим гордостта и да победим силата на изкушението да се отдадем на греха, неща които ни държат далеч от Спасителя. Освещавайки живота, Светлината на истината ще открие на получателя на тази светлина грешните страсти на неговото сърце, които се стремят да го завладеят и поради е да напряга всеки нерв, да напряга всичките си сили, за да се съпротиви на Сатана, та да победи чрез заслугите на Христос (“Младежки наставник”, 18 август 1891 г.).