Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Последното знамение – 29 – Христос в Своето светилище – Елена Вайт – (Елън Уайт)

Последното знамение

През 1833 г., две години, след като бе започнал да проповядва официално доказателствата за скорошното идване на Христос, се появи последното от знаменията, обещани от Спасителя като предвестници на Неговото второ пришествие. Исус бе казал: “Звездите ще падат от небето,” Мат. 24:29, а Йоан , като видя във видение събитията, които трябваше да известяват Божия ден, заяви в Откровението: “Небесните звезди паднаха на земята , като когато смоковница, разклащана от силен вятър, мята неузрелите си смокини” Откр. 6:13.Това предсказание се изпълни поразително точно чрез големия метеоритен дъжд на 13 ноември 1833 год. Той представляваше най-обширната и удивителна картина на падащи звезди, известна някога. “Целият небосвод над Съединените щати бе в продължение на няколко часа в огнено движение! Никога от заселването на тази страна не е имало подобно природно явление, което да е било наблюдавано с такова голямо удивление от една част от населението и с такъв ужас и тревога от друга..” “Неговото великолепие и ужасяваща красота и днес още са свежи в паметта на много хора…..Никога на земята не е падал дъжд, по-гъст от този метеоритен, който се виждаше по всички небесни посоки.. С една дума, целият небосвод изглеждаше в движение….Това представление, както го описва списанието на професор Силман, е било наблюдавано в цяла северна Америка….При съвършено и чисто небе, от 2 часа среднощ до настъпването на дневната светлина се наблюдаваше непрекъснатата игра на ослепително блестящи небесни тела по цялото небе.“ (Р.М.Дивънс, “Американския прогрес” или “Великите събития на най-великото столетие” глава 28, част 1-5).

В Нюйоркския “Търговски журнал” от 14 ноември 1833 г. се появи подробна статия за чудното природно явление, в което се съдържа следното изявление: “Никой философ или учен не е съобщавал нито писмено, нито устно за такова явление като това от вчера сутрин. Преди 1800 години един пророк го бе предсказал точно, стига само да се постараем да разбираме под звездопадане падане на звезди…. в единствено възможния смисъл, в който може да бъде единствено истинно.”

Така се появи и последното от онези знамения за Неговото идване, за които Исус беше казал на учениците Си: “Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата” Мат 24:33. След тези знамения Йоан видя следващото голямо, надвиснало събитие – небесата да се отдръпват като свитък, докато земята се разтърсва и всяка планина и остров се преместват от местата си, а нечестивите търсят да избягат, ужасени от присъствието на Човешкия Син. Откр. 6:12-17.

За много от очевидците звездопадането бе предсказание за идващия съд, “един страшен образец, един сигурен предвестник, един милостив знак за онзи велик и ужасен ден” (“Старият селянин” , портландски “Вечерен осведомител”, 26 септември 1833 г.).По този начин вниманието на хората бе насочено към изпълнението на пророчеството и много от тях бяха подбудени да обърнат внимание на предупреждението за второто пришествие….