Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Поставете си висок идеал – 56 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Поставете си висок идеал – 56 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Бог желае да използваме всяка възможност, всеки случай, за да се подготвим за работа в Неговото дело. За тази цел той очаква от нас да активизираме всичките си сили и да държим сърцата си будни за светостта и за страшните отговорности на тази работа.
Много хора, които не са квалифицирани да вършат отлична работа, постигат малко, защото опитват малко. Хиляди преминават през живота, като че ли нямат никаква велика цел, за която да живеят, никакъв висш идеал, към, който да се стремят. Една от причините за това е ниската оценка, която дават за себе си. Христос плати безкрайна цена за нас и в съответствие с тази цена Той желае да уважаваме себе си.
Не се задоволявайте с постигането на ниски образци. Ние не сме това, което можем да бъдем, а това, което Бог желае да бъдем. Бог ни е дал сила на разума не за да бъде тя бездейна, неактивна, изопачена от земни или ниски цели, но да може да се развие до възможната най-висока степен, да бъде пречистена, осветена, облагородена и използвана за осъществяване интересите на Неговото царство.

Запазете индивидуалността си
Никой не трябва да се съгласява да бъде просто машина, управлявана от ума на друг човек. Бог ни е дал способност да мислим и да действаме. И когато постъпвате внимателно, когато очаквате мъдрост от Него, вие ще станете способни да носите товари. Запазете дадената ви от Бога индивидуалност. Не бъдете сянка на друга личност. Чакайте Бог да работи в и чрез вас.
Никога не мислете, че сте научили достатъчно и че сега вече можете да намалите усилията. Културата, развитието на ума дава мярката, по която се измерва един човек. Вашето образование трябва да продължава през целия ви живот; всеки ден учете и прилагайте на практика придобитото знание.
Помнете, че на какъвто и пост да служите, вие разкривате вашите подбуди и развивате характера си. Каквато и да е вашата работа, вършете я с точност, с усърдие. Победете наклонността да търсите лесни задачи.

Служба от цяло сърце
Духът и принципите, които човек прилага във всекидневната си работа, ще вдъхновяват и целия му живот. Онези, които желаят да вършат точно определено количество работа за точно определена заплата и искат да намерят точно подходящото им място, без да изпитат болката от адаптирането или обучението, не са хората, призовавани от Бога да работят в Неговото дело. Онези, чиято грижа е как да отдадат колкото е възможно по-малко физическа, умствена и морална сила, не са работниците над, които Той може да излее изобилни благословения. Техният пример е заразителен. Личният интерес е управляващата ги подбуда. Онези, които трябва да бъдат наблюдавани и работят само, когато им се посочи точно задължението, не са хората, за които ще прозвучат думите: “добри и верни”. Нужни са енергични, честни, усърдни, работници, извършващи всичко необходимо.
Много хора стават неспособни да работят добре, като избягват отговорностите поради страх от неуспех. Така те пропускат да придобият онова образование, което е резултат от опита и което четенето и ученето, както и всички придобити по друг начин предимства не могат да им дадат.
Човек може да оформя обстоятелствата, но не трябва да се позволява обстоятелствата да оформят човека. Трябва да използваме обстоятелствата като инструменти за работа. Нека да ги владеем, но да не им позволяваме те да ни владеят.
Силни са хората, срещали съпротива, неблагоприятни обстоятелства и пречки. Чрез активизиране на всичките си сили, пречките, пред които са се изправяли, са се оказвали за тях истински благословения. Сдобили са се със самоувереност. Конфликтите и затрудненията изискват упражняване на доверие в Бога и онази твърдост, която развива силите (“По стъпките на великия Лекар”, стр. 498-500).

Възползвайте се от живота по най-добрия начин
Макар доброто образование да е много полезно, ако човек го съчетае с посвещение на Бога, все пак онези, които не са имали привилегията да постигнат знания, не трябва да смятат, че не могат да напредват в интелектуалния и духовния живот. Ако използват по най-добрия начин образованието, което имат, ако се стремят всеки ден да прибавят нещичко към своя склад от знания и желаят да победят всяка извратеност на нрава чрез прилежно култивиране на Христоподобни черти в характера, Бог ще отвори канали на небесна мъдрост за тях, както бе казано в древността за еврейските деца: “Бог им даде мъдрост и разбиране” (“Основи на християнското възпитание”, стр. 192,193).