Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Постене – 43 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

Постене – 43 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

Христос победи, като устоя на апетита 

295. За Христос, както и за святата двойка в Едем, апетитът бе почвата за първото голямо изкушение. Точно там, където се получи пробивът, трябваше да започне делото за нашето изкупление. Както Адам падна чрез задоволяване на апетита, така Христос можа да надвие чрез отричане от апетита: “И след като пости четиридесет дни и четиридесет нощи, най-после огладня. И тъй изкусителят дойде и Му рече: Ако си Божи Син, заповядай тези камъни да станат хлябове. А Той в отговор каза: “Писано е: Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста”.
От времето на Адам до дните на Христос егоизмът нарастваше по сила, подбуждаше апетита и страстите, докато те придобиха почти неограничен контрол. Така човеците отслабнаха, придобиха болести и не бе възможно сами да победят. Христос победи в тяхна полза, като издържа най-суровия изпит. Заради нас Той прояви себевладение, по-силно от глада и смъртта. И в тази първа победа бяха включени и други въпроси от нашия конфликт със силите на тъмнината.
Когато Исус отиде в пустинята, Божията слава бе закрита за Него. Погълнат в близостта Си с Бога, бе издигнат над човешката слабост, но когато славата се отдръпна, бе оставен Сам да се бори с изкушението. То го притискаше всеки момент. Човешкото естество не приемаше борбата, която Го очакваше. В продължение на четиридесет дни Той пости и се моли. Отслабнал и изтощен от глад, уморен и съкрушен от душевна агония, “лицето Му бе погрозняло повече от лицето на кой да е е било човек”. Сега бе моментът за Сатана. Сега той предположи, че би могъл да надвие Христос.
ЖИ, с. 117, 118, 1898 г. (българско издание – с. 54)

296. Христос бе изпитан по отношение на апетита и в продължение на около шест седмици устояваше на изкушението вместо човека. Това дълго постене в пустинята трябваше да бъде урок за падналия човек за всички времена. Христос не бе победен от силните примамки на врага и това е насърчение за всяка душа, която се бори със съблазните. Той направи възможно всеки член на човешкото семейство да им устои. Живеещите благочестиво могат да победят, както Христос победи – “чрез кръвта на Агнето и словото на своето свидетелстване”. Този дълъг пост на Спасителя Му даде сила да търпи. Доказа на човека, че делото на победата ще започне там, където започна провалът – апетитът.
Писмо 158, 1909 г.

297. Когато бе най-силно нападан от изкушения, Христос не ядеше нищо. Предаваше се на Бога и с искрена молитва и съвършено подчинение на волята на Своя Отец излизаше победител. Хората, които изповядват истината за тези последни дни, трябва да подражават в молитвите си на великия Пример повече от всички останали така наречени християни. [За контекста виж т. 70.]
2 С, с. 202, 203, 1869г.

298. Изкупителят на света знаеше, че угаждането на апетита ще доведе до физическа слабост, ще залинеят способностите за възприемане и святите и вечни неща няма да бъдат различавани. Христос знаеше, че светът се е отдал на лакомия и че този лош навик ще изхаби моралните сили. Прищевките на апетита бяха толкова важни за човечеството, че за да бъдат победени, от Човешкия Син се изискваше да пости заради човека почти шест седмици. Тогава какво дело трябва да извърши всеки християнин, за да победи така, както Христос победи! Силата на изкушението да се поддаваме на опорочен апетит може да се съизмери само с неизразимата мъка на Христос по време на дългия пост в пустинята.
3 С, с. 486, 1875 г.

Постенето като подготовка за изследване на Писанието

299. В Писанието има някои неща, които са трудни за разбиране и които според апостол Петър “неучените и неутвърдените изопачават, както правят и с другите писания за своята погибел”. В този живот може би няма да можем да обясним значението на всеки текст от Свещеното писание, но няма жизненоважни въпроси от практическата истина, които да са обгърнати в тайна.
Когато според Божието провидение дойде времето светът да бъде поставен на изпитание по отношение на истината за това време, умовете ще бъдат подтиквани от Светия Дух да изучават Писанието с пост и молитва, като изследват брънка след брънка и ги съединяват в съвършена верига.
Всеки факт, непосредствено засягащ спасението на душите, ще бъде изяснен така, че никой да не се заблуждава, или да живее в тъмнина.
2 С, с. 692, 1870 г.

300. Трудни въпроси от истината за сегашното време бяха разбрани от искрените усилия на малък брой хора, които се посветиха на делото. Постът и горещата молитва към Бога подбудиха Господа да разкрие пред ума им съкровищата на истината Си.
2 С, с. 650, 651, 1870г.

301. Искрено копнеещите за истината няма да бъдат принуждавани да откриват възгледите си за анализ и критика и няма да се обезсърчат, ако мненията и идеите им бъдат опровергани. Този беше духът между нас преди 40 години. Събирахме се с обезнадеждени души и се молехме да бъдем единни във вяра и учение, защото знаехме, че Христос не може да бъде разделен. Всеки път обект на изследване бе един отделен въпрос. Имаше особена тържественост в тези събирания. Писанието се отваряше със страхопочитание. Често постехме, за да можем по-добре да разберем истината.
РХ, 26 юли 1892 г.

Постене, когато има нужда от Божествена помощ

302. За някои неща постът и молитвата са препоръчителни и необходими. В Божията десница те са средство за очистване на сърцето и за увеличаване на възприемчивостта на ума. Отговори на нашите молитви получаваме, защото смиряваме душите си пред Бога.
Писмо 73, 1896 г.

303. Според Божия ред хората с отговорности трябва да се срещат често, за да се съветват и да се молят искрено за мъдростта, която единствено Бог може да даде. Така обединени представете тревогите си пред Господа. Говорете по-малко; много от ценното се губи в разговори, които не носят никаква светлина. Нека братята се обединят в пост и молитва за мъдрост, която Бог е обещал да даде в голяма мяра.
ЕР, с. 236, 1892 г.

304. Когато е необходимо за напредъка на делото за истината и за Божията слава [поддръжниците на истината] да се срещнат с опонент, колко внимателно и с какво смирение трябва да влязат в спора. С търсещо сърце, изповед на греха, искрена молитва и понякога с постене за определено време те трябва да молят Бога да им помогне и да даде славна победа на Своята спасителна, скъпоценна истина, така че заблудата да се види в истинска светлина и привържениците й да бъдат победени напълно. [Постенето на Спасителя – урок за нас, които живеем в ужасно време, т. 238]
1 С, с. 624, 1867г.