Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Поучаване на основните принципи на облекло – 66 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

НЕОБХОДИМА ЧАСТ ОТ ВЪЗПИТАНИЕТО.
Никое възпитание не може да бъде пълно, ако не учи на правилни-
принципи в облеклото. Без това обучение работата по възпитанието
твърде често изостава или се изкривява. Любовта към облеклото и преданността
към модата са сред най-забележителните съперници и най-сполучливите
пречки за учителя. (419.1)
НИКОЙ ТОЧЕН СТИЛ НЕ МИ Е ДАДЕН.
Не ми е бил даден никой определен стил на облеклото (419.2)
СПРЕТНАТО, ПРИВЛЕКАТЕЛНО, ЧИСТО.
Младите трябва да се насърчават да оформят правилни навици на
обличане, така че външният им вид да бъде спретнат и привлекателен. Те
трябва да пазят дрехите си чисти и добре поддържани. Всичките им
навици трябва да ги направят помощ и утеха за другите. (419.3)
Нека облеклото бъде подходящо и прилично. Макар че може да бъде
само от евтино хасе, то трябва да бъде спретнато и чисто. (419.4)
РЕД И ПРАВИЛЕН ВКУС
В облеклото си те [християните] трябва да избягват претрупаността и
показността, но облеклото им ще бъде спретнато, не крещящо, а скромно
и съобразено с фигурата, с ред и вкус. (419.5)
Правилният вкус не трябва да се презира или осъжда. Ако постъпваме
според вярата си, тя ще ни води да бъдем чисти в облекло и ревностни
за добри дела, което ще ни отличава. Но когато губим вкус за реда и
спретнатостта в облеклото си, ние буквално изоставяме истината, защото
истината никога не деградира, а възвишава. (419.6)
Сестри мои, вашето облекло говори или в полза на Христос и на святата
истина, или в полза на света. Кое от двете? (420.1) .
ДОБРИЯТ ВКУС В ПОДБОРА НА ЦВЕТОВЕ И ДЕСЕНИ.
Вкусът трябва да личи и в подбора на цветовете. Еднаквостта в това
отношение е желателна, както и удобна. Естествено трябва да се вземе в
предвид и тенът на кожата и на лицето. Скромни цветове трябва да бъдат
предпочитани. Когато се използва щампована материя, големи и огнени
форми издават суетност и липса на задълбоченост в характера на този,
който ги избира и трябва да се избягват. Натрапчивото съчетаване на
цветове също не е добро. (420.2)
ИМАЙТЕ В ПРЕДВИД ТРАЙНОСТТА И СЛУЖБАТА.
Нашето облекло трябва да е скромно и семпло, от добър материя, в
прилични цветове и подходящо за служба. Трябва да бъде избрано по-
скоро по трайност, отколкото за показ. То трябва да осигурява топлина
и подходяща защита. Мъдрата жена, описана в Притчи, „не се бои от снега
за дома си, защото всичките и домашни са облечени с двойни дрехи.“Притчи
31:21. (420.3)
КУПУВАНЕТО НА ДОБРА МАТЕРИЯ Е ПЕСТЕЛИВОСТ.
Добре е да се купува качествен материал и да се ушива добре. Това
е икономично. Но богати украси не са нужни и да си угаждаме с тях,
означава да използваме за себеугаждане пари, които може да бъдат
вложени в Божието дело. (420.4)
ПОМНЕТЕ НУЖДИТЕ НА ГОСПОДНОТО ЛОЗЕ.
Ние трябва да се обличаме спретнато и с вкус, но, сестри мои, когато
купувате и шиете дрехи за вас и за децата си, помислете за работата на
Господнето лозе, която още чака да бъде извършена. (420.5)
Светските хора харчат много средства за облекло. Но Бог е поръчал
на Своя народ да излезе от света и да се отдели от него. Лекомислено или
скъпо облекло не е подходящо за хора, които изповядват вярата, че ние
живеем в последните дни …. (420.6)
УПРАЖНЯВАЙТЕ ПЕСТЕЛИВОСТ В РАЗХОДИТЕ ЗА ОБЛЕКЛО.
Помнете, че това, което обличате, постоянно упражнява влияние върху
хората, с които влизате в контакт. Не харчете за себе си средства, които
са много необходими на друго място. Не разпилявайте Господните пари
за задоволяване на вкуса към скъпото облекло. (421.1)
ПРОСТОТАТА В ОБЛЕКЛОТО ПРЕПОРЪЧВА РЕЛИГИЯТА НА ТОЗИ, КОЙТО ГО НОСИ.
Простотата в облеклото ще направи една разумна жена да изглежда по
най-добрия начин. (421.2)
Обличайте се така, както трябва да се обличат християните – със семпло,
чисто облекло и се украсявайте като набожни жени с добри дела. (421.3)
Мнозина за да са в крак с абсурдната мода, губят вкус към естествената
простота и са очаровани от изкуствената. Те жертват време и пари, силата
на интелекта си и истинското възвишаване на душата и посвещават цялото
си същество на изискванията на модерния живот. (421.4)
Скъпи юноши, вашето разположение да се обличате според модата, да
носите дантели, злато и изкуствени украшения за показ няма да препоръча
вашата религия пред другите, нито истината, която изповядвате. Разумните
хора ще гледат на вашите опити да украсите външността си като на
доказателство за вашите слаби умове и горди сърца. (421.5)
НЕ ТРЯБВА ДА ИМА НЕПОДХОДЯЩ ПОКАЗ.
Бих напомнила на младите, които украсяват себе си и носят пера на
шапките си, че поради техните грехове главата на нашия Спасител носеше
срамна корона от тръни. Когато посвещавате скъпоценно време за
украсяване на вашето облекло, помнете, че Царят на славата носеше чисто,
безукорно облекло. Вие, които се уморявате да украсявате себе си, за да
угодите на себе си, имайте наум, че Исус често се уморяваше от
непрекъснатите усилия за себеотрицание и саможертва, за да благослови
страдащите и нуждаещите се … Заради нас Той изля молитвите Си към Баща
Си със силни викове и сълзи. За да ни спаси от самата гордост, от любовта
към суетата и от удоволствията, на които ние сега се отдаваме и които
изблъскват любовта към Исус, бяха пролети тези сълзи и лицето на
Спасителя бе помрачено от скръб и мъка повече от лицата на всички човешки
синове. (421.6)
НЕНУЖНО УКРАСЯВАНЕ.
Изоставете ненужната украсяване и отделяйте за напредъка на Божи-
ето дело спестените средства. Научете урока на себеотрицание, научете
на него и децата си. (422.1)
ЯСНОТА ПО ЕДИН ВЪПРОС.
Често ми е бил задаван въпросът дали вярвам, че е грешно да се носят
ленени яки. [Забележка: Вижте Свидетелства към църквата, т.1, стр.
135.136.] Отговорът ми винаги е бил „Не“. Някои са взели написаното от
мене за яките и са поддържали, че е грешно да се носят. А на мен са ми
били показани скъпо изработени яки, ненужни панделки и дантели, които
са носели някои пазители на съботата и още носят заради показ и мода.
Като съм споменала яките, не съм искала да се разбере да не се носят
изобщо яки или пък със споменаването на панделки не съм искала да се I
разбере, че не трябва да се носят никакви панделки. (422.2)
ЕКСТРАВАГАНТНОСТ И ВЪНШНО УКРАСЯВАНЕ.
Нашите проповедници и техните съпруги трябва да бъдат пример за
чистота на облеклото; те трябва да се обличат спретнато, удобно, с дрехи
от добра материя, но да избягват всякаква екстравагантност и украшения,
дори нескъпи, защото тези неща работят против нас. Трябва да научим
юношите да се обличат семпло, чисто и спретнато. Нека допълнителните
украшения бъдат отстранени, макар и да не са скъпоструващи. (422.3)
НЕ ЗА ПОКАЗ.
Истинското очистване не намира задоволство в украсяване на тялото
за показ. (423.1)
Библията учи на скромност в облеклото. „Така и жените да украсяват
себе си със скромна премяна“.1 Тимотей 2:9. Това забранява показ в
облеклото, ярки цветове, крещящ стил. Всеки елемент, целящ да привлече
внимание или да събуди възхищение, е изключен от скромното облекло,
изисквано от Божието Слово. Себеотрицанието в облеклото е част от
християнския дълг. Да се обличаме чисто и да се въздържаме от показ с
украшения и скъпоценности – това е израз на нашата вяра. Ние от тези
хора ли сме, които виждат суетата на светските хора в отдаването им на
екстравагантност в облеклото и в любов към забавленията? (423.3)
НЕТЛЕННО УКРАШЕНИЕ ИЛИ ЗЛАТО И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ.
Има едно украшение, което никога не повяхва. То ще способства за
щастието на всички около нас и ще грее с непомрачена светлина в без-
смъртното бъдеще. Това е украсяването с кротък и смирен дух. Бог е казал
да носим най-богатата дреха в душата си …Вместо да се стараем да се
украсяваме външно със злато, трябва да полагаме сериозно усилие да
придобием тази мъдрост, която е по-ценна от най-фино злато. (423.4)
Колко малко струват златото, скъпоценните камъни или скъпото
облекло в сравнение с красотата на Христос! Естествената красота се състои
в симетрията, в хармоничните пропорции на частите една с друга, но
духовната красота се състои в хармонията или подобието на душите ни
с Исус. Това е притежание, по-ценно дори от Офирско злато. Благодатта
на Христос наистина е безценно облекло. То издига и облагородява
притежателя си и отразява лъчите на славата върху другите, като ги привлича
към Източника на светлината и благословението. (423.5)
ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА ИСТИНСКАТА КРАСОТА.
Има една естествена тенденция у всички да бъдат по-скоро сантиментални,
отколкото практични. В предвид на това важно е родителите при
обучението на децата си да възпитат и подготвят умовете им да обичат
истината, дълга и себеотрицанието, да притежават благородната незави-
независимост да избират правото, дори ако мнозинството избере да върши зло-
то…. (424.1)
Ако опазят тялото си здраво и духа си благ, ще притежават истинска
красота, която могат да облекат с божествена благодат. И няма да имат
нужда да се украсяват с изкуствени украшения, които винаги показват
отсъствие на вътрешно украсяване и на истинско морално достойнство.
Един красив характер има стойност в Божиите очи. Такава красота ще
привлича, но няма да заблуждава. Това очарование има трайни цветове,
които никога не помръкват (424.2)
Чистата Исусова религия изисква от своите последователи простотата
на естествената красота, полиране и естествено очистване и възвишена
чистота, а не изкуственост и фалш. (424.3)
УЧЕТЕ ДЕЦАТА СИ ДА РАЗПОЗНАВАТ РАЗУМНОТО ОБЛЕКЛО.
Нека бъдем верни към задълженията на домашния живот. Нека децата
ни да разберат, че послушанието трябва да царува там. Научете ги да
отличават разумното от глупавото в облеклото и им набавете спретнати
и семпли дрехи. Като народ, който се приготвя за скорошното връщане
на Христос, ние трябва да дадем на света пример за скромно обличане в
контраст с владеещата мода на деня. Говорете за тези неща, планувайте
мъдро какво ще направите и изложете плановете си във вашите семейства.
Решете да бъдете ръководени от по-висши принципи от мненията и
желанията на вашите деца. (424.4)
Ако нашите сърца да обединени с Христовото сърце, няма да облечем
дреха, която привлича вниманието или отблъсква. (425.1)
НАБАВЕТЕ ПОДХОДЯЩИ ДРЕХИ СПОРЕД ВЪЗРАСТТА И ПОЛОЖЕНИЕТО СИ В ЖИВОТА.
Сестри мои, свържете децата си с вашето сърце с любов. Отдайте им
грижа и внимание за всички неща. Снабдете ги с прилични дрехи, за да
не се срамуват от външния си вид, защото това би снижило тяхното
самоуважение. Винаги е правилно да бъдете спретнати и подходящо
облечени според възрастта и положението си в живота. (425.2)
ТЯЛОТО НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ СТЯГАНО.
Дрехата трябва добре да пасва, без да пречи на кръвообращението и
на свободното, пълно, естествено дишане. Краката трябва да бъдат добре
защитени от студа и влагата. Облечени по този начин, вие можете да се
движите на открито дори по сутрешната или вечерна роса или след дъжд
или сняг, без да се боите, че ще настинете. (425.3)
ОБЛЕКЛОТО НА ВАШИТЕ ДЕЦА.
Ако облеклото на детето съчетава топлина, защита и удобство, една от
главните причини за раздразнителност и безпокойство ще бъде отстранена.
Малкото ще бъде с по-добро здраве и майката няма да намира грижата
за него така тежка и отнемаща толкова сили и време. (425.4)
Силно притегната талия пречи на сърдечната дейност и на дробовете
и трябва да се избягва. Никоя част от тялото не бива да се чувства не-
удобно по някакъв начин от облеклото, притискащо някои органи или
ограничаващо свободата на движение. Облеклото на всички деца трябва
да бъде достатъчно свободно, да не пречи на доброто и пълно дишане и
да е съобразено раменете да носят тежестта му. (426.1)
НЕКА КРАЙНИЦИТЕ ДА БЪДАТ ДОБРЕ ЗАЩИТЕНИ.
Особено внимание трябва да се отдаде на крайниците, за да бъдат и
те добре облечени като гърдите и областта на сърцето, където е най-
голямата топлина. Родители, които обличат децата си с разголени крайници
или почти разголени, жертват здравето на децата си пред модата. Ако
тези части не са така топли, както тялото, кръвообращението не е добре
балансирано. От крайниците, които са отдалечени от жизненоважните
органи, кръвта се изтласква към главата, като причинява главоболие или
кръвотечение от носа, или чувство за пълнота около гърдите, произвеждащо
кашлица или ускорен сърдечен пулс поради твърде многото кръв в
тези органи; или стомахът има прекалено много кръв, причиняваща лошо
храносмилане. (426.2)
За да следват модата майките обличат децата си с почти голи крайници
и кръвта нарушава нормалния си ход и се насочва към вътрешните органи,
като се нарушава циркулацията й и се произвежда болест. Крайниците не
са създадени от нашия Творец, за да бъдат излагани като лицето. Господ
е снабдил с големи вени и нерви крайниците, за да съдържат много от
потока на човешкия живот, така че крайниците да бъдат така добре
топлени като тялото. Те трябва да бъдат така добре облечени, че да подтикват
притока на кръвта към тях. (426.3)
Сатана е измислил модата, която оставя крайниците незащитени, като
по този начин кръвоносният поток се измества от първоначалния му курс
и родителите се покланят в храма на модата. Те така обличат децата си,
че нервите и вените контрахират и не отговарят на намерението, което Бог
е определил. Резултатът е обикновено студени ръце и нозе. Родители,
които следват модата вместо разума си, ще трябва да отговарят пред Бога
за ограбване здравето на децата си. Даже и животът често се жертва пред
бога на модата. (427.1)
РАЗЛИКАТА В ДРЕХИТЕ НА МЪЖА И НА ЖЕНАТА.
Съществува усилена тенденция жената в облеклото си да наподобява
колкото е възможно повече облеклото на другия пол. Но Бог нарича това
осквернение. „Така и жените да украсяват себе си със скромна премяна,
със срамежливост и целомъдрие.. .“l Тимотей 2:9. (427.2)
Бог е наредил да има ясна разлика между облеклото на мъжа и на
жената и сметна този въпрос за достатъчно важен, за да даде наставление
за него, защото едни и същи дрехи, носени и от двата пола, биха причинили
объркване и голямо нарастване на престъпността. (427.3)
ОБЛЕКЛОТО В ЦЪРКВАТА.
Нека никой да не безчести Божието светилище с облекло за показ.
(427.4)
Всички трябва да бъдат научени да бъдат спретнати, чисти, с подходящи
дрехи, без да се отдават на външно украсяване, което е•напълно
неподходящо за светилището. Не трябва там да има показ в облеклото,
защото това насърчава непочтителността. Вниманието на хората често се
привлича от тази или онази хубава дреха и така мислите се смущават и
няма място в сърцата на поклонниците за Бога, Който трябва да бъде
предмет на мисленето, предмет на поклонението и всяко нещо, отвличащо
ума от тържествената, свята служба, е оскърбление за Него. Фльонги и
панделки, жабо, пера, златни и сребърни украшения са един вид идолопоклонство и
са съвсем неподходящи за святата Божия служба. (427.5)
Някои са възприели идеята, че за да се отличават от света, както изисква
Божието Слово, трябва да бъдат небрежни в облеклото си. Има една
класа сестри, които смятат, че прилагат принципите на несъобразяване със
света, като носят обикновени слънчеви шапки и същото облекло, носено
през седмицата, и в съботата, когато се явяват в събранието на светиите,
за да се поклонят на Бога. И някои мъже, които изповядват, че са християни,
виждат въпроса за облеклото в същата светлина. Тези хора се събират с
Божия народ в събота със своите мръсни и зацапани дрехи и дори със
зейнали дупки в своите немарливи дрехи. (428.1)
Тези хора, ако трябва да се срещнат с приятел, като биха желали
особено да имат неговото благоволение, щяха да се появят пред неговото
присъствие с най-доброто си облекло, защото този приятел щеше да се
чувства оскърбен, ако бяха дошли в неговото присъствие с несресана коса,
с нечисти дрехи и в безредие. Но тези хора мислят, че няма значение какво
обличат, или какво е състоянието на техните личности, когато се срещат
в събота, за да се поклонят на великия Бог. (428.2)
ОБЛЕКЛОТО ДА НЕ СТАВА ПРЕДМЕТ НА БОРБА.
Не е нужно въпросът за облеклото да става център на вашата религия.
Има нещо по-благодатно, за което да се говори. Говорете за Христос и
когато сърцето се обърне към Него, тогава всичко, което не е в хармония
с Божието Слово, ще отпадне. (428.3)
Не дрехата ви прави ценни пред Божиите очи, а вътрешното украсяване,
благодатта на духа, добрата дума, загрижеността за другите – това оценява
Господ. (429.1)
НИКОЙ ДА НЕ БЪДЕ СЪВЕСТ НА ДРУГИЯ, А ДОСТОЕН ПРИМЕР.
Не насърчавайте хора, които центрират своята религия в облеклото.
Нека всеки да изучава ясното учение на Писанията за простотата и чистотата
на дрехата и с вярно послушание към тези учения да се бори да
даде достоен пример в света и на новите във вярата. Бог не иска никой
да бъде съвест за другия. (429.2)
Говорете за любовта и смирението на Исус, но не насърчавайте братята
и сестрите да си търсят кусури едни на други. За някои това е удоволствие
и когато умовете им са така насочени, те започват да си мислят, че трябва
да станат поправители на църквата. Облегнати на съдебния престол, те
като видят някой брат или сестра, само търсят какво да го критикуват. Това
е едно от най-успешните средства да станем тесногръди и да възпрем
духовния растеж. Бог би искал те да слязат от съдийския престол, защото
никога не ги е поставял там. (429.3)
СЪРЦЕТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРАВО.
Ако ние сме християни, ще следваме Христос, макар че пътеката, по
която трябва да вървим, не отговаря на нашите естествени наклонности.
Няма полза да ви казвам, че не трябва да обличате това или онова, защото
ако любовта към тези суетни неща е в сърцето ви, отстраняването на
украшенията би било само късане листата на едно Дърво. Наклонностите
на естественото сърце винаги ще се проявят. Вие трябва да имате
собствена съвест. (429.4)
КЪДЕТО МНОГО ДЕНОМИНАЦИИ ГУБЯТ СИЛАТА СИ.
Човешкото разсъждение винаги се старае да избегне или да сложи
настрана простите, преки наставления на Божието Слово. Във всяка епоха
мнозинството от изповядващите се за Христови последователи са
пренебрегвали ония предписания, които ни увещават в себеотрицание и смирение,
които изискват скромност и простота в говорене, държание и облекло.
Резултатът винаги е бил един и същ – отстъпване от ученията на евангелието,
приемане на модата, обичаите и принципите на света. Живата набожност
дава място на мъртъв формализъм. Когато Бог отдръпне присъствието
и силата Си от тези обичащи света кръгове, те остават у една класа
скромни поклонници, които желаят да се подчиняват на ученията на Свещеното
Слово. Поколения наред този път е бил следван. Една след друга
различни деноминации са възниквали, но са отстъпвали от своята простота
и са изгубвали до голяма степен ранната си сила. (430.1)
БОЖИЕТО СЛОВО Е СТАНДАРТЪТ.
Всичко, свързано с облеклото, трябва да бъде стриктно съблюдавано,
следвайки отблизо библейската наредба. Модата е богиня, управляваща
външния свят, която често напомня за себе си и в църквата. Църквата
трябва да направи Божието Слово свой стандарт и родителите трябва да
мислят интелигентно по този въпрос. Когато те видят, че децата им са
склонни да следват светските моди, трябва подобно на Авраам решително
да заповядват на домочадието си след тях. Вместо да се обединяват със
света, нека да се свържат с Бога. (430.2)