Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Почит и любов към родителите – 109 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Почит и любов към родителите – 109 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Желаещите наистина да следват Христос трябва да Му позволят да пребъдва в сърцето им и да Го оставят на неговия престол там като върховен владетел. Трябва да представят духа и характера на Господа в домашния си живот и да показват учтивост и любезност към онези, с които във връзка.
Много деца, изповядват, че познават истината, но не отдават на родителите си дължимата почит и любов. Проявяват само малка обич към бащата и майката, не ги уважават, като се подчиняват на желанията им или като се стремят да облекчат грижите им. Много от изповядващите се за християни не знаят какво означава “почитай баща си и майка си” и затова няма да узнаят и какво означава “за да се продължат дните ти на земята, която Господ, твоят Бог, ти дава”.
Нашите младежи изповядват, че принадлежат на пазещите Божиите заповеди, а много от тях не зачитат и нарушават петата заповед; и богатите благословения, обещани за онези, които съблюдават тази заповед и почитат баща си и майка си, не могат да се изпълнят за тях. Ако не се покаят за греха си и не реформират постъпките и характера си чрез благодатта на Христос, никога няма да влязат в новата земя, където да живеят вечно. Които не почитат и не обичат родителите си, няма да уважават и почитат и Бога. Които пропаднат на този изпит, няма да са послушни и на Бога и затова не могат да очакват да влязат в обещаната земя.

Участта се решава чрез послушанието
Младежите сега решават вечната си участ и аз искам да апелирам към вас да обърнете внимание на заповедта, към която Господ е прибавил обещанието: “… за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ, твоят Бог.” Деца, желаете ли вечен живот? Тогава почитайте и уважавайте родителите си…
Ако сте съгрешавали в неотдаване любов и послушание на родителите си, сега започнете да изкупувате миналото. Не можете да си позволите друго поведение, защото това означава за вас загубата на вечния живот. Изпитващият сърцето знае какво е отношението ви към родителите; защото той претегля моралния характер на златните везни в небесното светилище. О, изповядайте незачитането си към вашите родители. Изповядайте равнодушието си към тях и презрението си към святата Божия заповед…
Сърцата на родителите ви са нежно привързани към вас и може ли да отговорите на любовта им със студена неблагодарност? Те обичат душите ви, искат да се спасите; а вие не сте ли често пъти презирали техния съвет и не сте ли вършили волята си, не сте ли ходили по вашия път? Не сте ли следвали собствената си независима преценка, макар да сте знаели, че такова упорито поведение няма да бъде одобрено от Бога? Много бащи и майки са умрели с разбити сърца поради неблагодарността, липсата на уважение на децата им (“Младежки наставник”, 22 юни 1893 г.).