Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

По-проста и по-евтина – 59 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

По-проста и по-евтина – 59 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

402. В много отношения излизащите от нашите фабрики здравословни храни могат да се подобрят. Господ ще научи Своите служители как да приготвят прости и евтини храни.Много ще бъдат научените, стига да живеят според Божиите съвети и в хармония с братята.
7 С, с. 127, 128, 1902 г.

403. Обръщайте внимание на по-евтини храни. Приготвени правилно, те ще задоволят всяка нужда… Старайте се да произвеждате по-евтини ястия, изработени от зърнени храни и плодове. Бог ги е дал в изобилие, за да задоволи нуждите ни. Скъпите ястия не означават, че ще се постигне добро здраве. Можем да имаме добро здраве, като ядем прости ястия, приготвени от плодове, зърнени храни и зеленчуци.
Ръкопис 75, 1906 г.

404. За приготвянето на прости, евтини, здравословни храни се нуждаем от мъдрост. Много от нашите хора са бедни и здравословните храни трябва да бъдат на достъпни за тях цени. Фабрики за производството на такива храни трябва да се основат на много места. Благословението за делото на едно място ще бъде благословение и на друго място, където много по-трудно се печелят пари.
Бог работи за Своите люде и не иска да ги оставя без средства. Той ги връща към първоначалната храна на човека, съставена от предоставените от Него продукти на земята. А основно използваните от тях са плодове, зърнени храни и ядки, както и различни видове кореноплодни.
7 С, с. 125, 126, 1902 г.

Когато гладът се увеличава, храните ще стават по-прости

405. Все още не сме стигнали до съвършенство в разбирането на въпроса за храната. Все още има какво да учим. Господ иска умовете на людете Му по цял свят да бъдат в такова състояние, че да възприемат Неговите наставления за комбинирането на някои видове храни – необходими, но все още непроизведени.
Колкото повече се увеличават гладът и нещастията в света, толкова повече трябва да се опростява производството на здравословни храни. Заетите в това дело трябва да се учат непрестанно от великия Учител, Който обича Своя народ и винаги има предвид неговото добро. [Здравословната храна заменя месото, а също така и млякото и маслото – т. 583]
Ръкопис 14, 1901 г.

Урокът на Христос по пестеливост

406. Голям е залогът в това дело. За приготвянето на здравословна и евтина храна трябва да се експериментира с добрите продукти на земята.
Производството на храни трябва да стане предмет на искрени молитви. Нека хората молят Бога за мъдрост в приготвянето на здравословни храни. Този, Който нахрани пет хиляди души с пет хляба и две рибки, ще задоволи нуждите на чадата Си в днешно време. Христос извърши това удивително чудо и даде урок по пестеливост. След като задоволи глада на множествата, каза: “Съберете останалите къшеи, за да не се изгуби нищо”. “И дигнаха останалите къшеи, дванадесет пълни коша.”
Писмо 27, 1902 г.

Храни от местни продукти

407. На много хора в различни страни Господ ще даде мъдрост по въпроса за здравословните храни. Той може да разстели трапеза в пустинята. Нашите църкви, които се опитват да практикуват принципите на здравната реформа, трябва да произвеждат здравословни храни. Сигурно е обаче, че някои от направилите това ще кажат, че нарушаваме правата им. Но кой дава мъдрост за приготвянето на тези храни? Небесният Бог. Същият Бог ще умъдри людете Си в различни страни да използват местните произведения за приготвяне на здравословни храни. Съвсем просто и евтино трябва да експериментират с плодовете, зърнените храни и кореноплодните в своите земи. В различни страни трябва да бъдат произвеждани евтини хранителни продукти в полза на бедните, а и в полза на семействата на нашите членове.
Дадената ми от Бога вест е, че в доставката на здравословни храни народът Му в други държави не бива да бъде зависим от вноса от Америка. Транспортните разходи и митата повишават цената им дотолкова, че бедните, ценни за Бога толкова, колкото и богатите, не могат да се възползват от тях.
Здравословните храни са Божие дело и Той ще научи народа си в мисионските полета така да съчетава произведенията на земята, че да си осигурява прости, евтини и здравословни храни.
Ръкопис 40, 1902 г.

Здравословните храни трябва да предхождат напредналите фази на здравната реформа

408. В полето на дейността, с която се занимаваш, има много да се учи относно приготвянето на здравословни храни. Освен здравословно производството им трябва все пак да е и евтино. Евангелието на здравето трябва да се проповядва на бедните. За онези, които заради приемането на истината губят работата си, ще се открие възможност да изкарват прехраната си чрез производство на такива храни. Дадените от Бога продукти трябва да се превръщат в здравословни храни, които хората да могат да си приготвят сами. Тогава ще можем да представим правилно принципите на здравната реформа и убедените в правилността им ще ги приемат. Но докато не представим вкусни, питателни и евтини, съответстващи на здравната реформа храни, не можем свободно да проповядваме най-напредналите фази на реформата в диетата. [Насърчаване на индивидуалните таланти – т. 376]
Писмо 98, 1901 г.

409. Трябва да се дават наставленията по приготвянето на здравословни храни навсякъде, където се проповядва истината. Бог иска навсякъде хората да бъдат учени да използват разумно продуктите, с които могат най-лесно да се снабдят. Необходимо е квалифицирани учители да им показват как да се възползват от продуктите на земята, способни да си отгледат сами или да си доставят в своята страна. Така не само бедните, но и по-заможните ще могат да се научат да живеят здравословно.
7 С, с. 132, 1902 г.