Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Празните мисли – 59 – Съкровищница от свидетелства Том 1 – Елена Вайт (Елън Уайт)

(*ЗАБЕЛЕЖКА: Част от свидетелство към двама млади)
Всичките ви дела, колкото и да ви се струва, че са невидими, са разкрити пред вашия небесен Баща. Няма нищо скрито, няма нищо потайно. Всяко ваше дело и всяка ваша подбуда са явни пред очите Му. Той познава у вас всяка дума и всяка мисъл. Ваш дълг е да владеете мислите си. Ще трябва да воювате срещу всяко празно въображение. Възможно е да смятате, че не съгрешавате, като позволявате на мислите си да бродят, където си пожелаят, без да ги възпирате. Но това не трябва да е така. Вие сте отговорни пред Бога за празните мисли, защото от тях възникват греховете, които са реалният израз на онова, с което се занимава умът. Управлявайте мислите си и тогава ще ви бъде много по-лесно да управлявате действията си.
Мислите ви се нуждаят от освещение. Павел пише на коринтяните: „Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа“ (2Коринт. 10:5). Когато порастете до това състояние, и двамата ще разберете по-добре делото на освещението. Мислите ви ще бъдат чисти, непорочни и възвишени, а постъпките ви – почтени и безгрешни. Телата ви ще бъдат пазени в освещение и почит, за да можете да ги представите като „жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение“. От вас се изисква да се отричате от личното Аз както в големите, така и в малките неща. Трябва напълно да се предадете на Бога, защото в сегашното си състояние не сте одобрени от Него…
За да се окажете достойни за крайната велика цел на живота, трябва да избягвате примера на онези, които търсят своите удоволствия и наслади и нямат страх от Бога. Бог е предвидял славни неща за вас. Ако се съобразявате с условията, изложени в Неговото слово, Той е определил, да получите сила от Него, за да отстраните всяко покваряващо влияние и да развивате онова, което е добро, благородно и възвишено. Христос ще бъде във вас един „извор на вода, която извира за вечен живот“ (Йоан 4:14). Волята, умът и всяко чувство, управлявани от религията, притежават преобразяваща сила.