Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Празнични подаръци – 101 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Празнични подаръци – 101 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Празниците наближават. Предвид на този факт ще бъде добре да поразмислим колко много пари се изразходват годишно за подаръци на хора, които не се нуждаят от тях. Навиците да се изпълняват обичаите са толкова силни, че да не дадем подаръци на нашите приятели при тези случаи би ни изглеждало почти като че не ги зачитаме. Но нека помним, че нашият благ небесен Благодетел има над нас много по-висши права от правата на който и да било земен приятел. Не е ли добре по време на идващите празници да принесем нашите жертви на Бога? Даже и децата могат да участват в тях. Дрехи и други полезни предмети могат да бъдат дадени на наистина бедните и по този начин може да се извърши добра работа за Господа.

Злините на себеугаждането
Да си напомним, че Коледа се празнува в памет на раждането на Изкупителя на света. Този ден обикновено се прекарва в пируване и лакомия. Големи суми пари се харчат за ненужно себеугаждане. Апетитът и плътските желания се задоволяват за сметка на физическите, умствените и моралните сили. И все пак това е станало навик. Гордостта, модата и задоволяването на небцето са поглъщали огромни суми пари, които всъщност не са ползвали никого, но са подбуждали към разточителност, която не е угодна на Бога. Тези дни се прекарват по-скоро за прославяне на собственото “аз”, отколкото за прослава на Бога. Жертва се здравето, парите се употребяват по-лошо, отколкото, ако се хвърлят, мнозина загубват и живота си чрез преяждане или чрез деморализираща разпуснатост, и души са били загубвани по този начин. Бог би бил прославен от Своите деца, ако те се радват на скромна, проста диета и използват поверените им средства за малки и големи приноси в Неговата съкровищница. А те да бъдат използвани да се изпрати светлината на истината на души, намиращи се в мрака на заблудата. Сърцата на вдовицата и сирачето могат да бъдат зарадвани от подаръци, утешаващи ги и задоволяващи на глада им.

Подаръци за Бога
Нека всички, които изповядват, че вярват в настоящата истина, пресметнат колко много харчат годишно и особено по време на празниците за задоволяване на себелюбиви и несвяти желания…, колко за задоволяване на апетита и колко за надпревара с другите за нехристиянски показ. Изчислете така ненужно похарчените средства и след това пресметнете колко много би могло да се спаси, като се посветят на Божието дело дарения, без да се вреди на душата или тялото.
Могат да се дадат лепти или по-щедри дарения според възможностите на дарителя с цел да се изплатят дълговете на някои църкви, които се били посветени на Бога. Освен това има и мисионери, които трябва да бъдат изпратени в нови полета, и други, които да бъдат подкрепяни в труда им в съответните полета. Тези мисионери се подлагат най-строга икономия, даже се лишават от нещата, на които вие се наслаждавате всеки ден и които смятате за насъщни. Малко луксове могат да си позволят те (“Ривю енд Хералд”, 11 ноември 1878 г.).