Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Пребъдващото присъствие на Христос – 45 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Пребъдващото присъствие на Христос – 45 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Христовата религия е нещо повече от прощение на греха. Тя означава отнемане на нашите грехове и изпълване на празнотата с благодатните дарби на Светия Дух. Тя означава Божествено просветление, радост в Бога. Тя означава сърце, изпразнено от личното “аз” и благословено с пребъдващото присъствие на Христос. Когато Христос царува в душата, там има чистота, освобождаване от греха. В такава душа планът на евангелието се изпълнява в цялата му слава, с всичката му пълнота и Божествено съвършенство. Приемането на Спасителя донася ореол на съвършен мир, съвършена любов, съвършена увереност. Красотата и ароматът на разкрития в живота Христов характер, свидетелства, че Бог наистина е изпратил Сина Си на света да бъде негов спасител…
За Своите верни последователи Христос е бил всекидневен спътник и близък приятел. Те са живели в тясна връзка с Бога, в постоянно общение с Него. Над тях е изгряла славата на Господа. В тях се отразява светлината от познанието на Божията слава в лицето на Исус Христос. Сега те се радват на непомрачените лъчи на блясъка и славата на Царя в цялото Му величие. Подготвени са за общуване с небесните същества, защото Небето е в сърцата им (“Притчи Христови”, стр. 419-421).