Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Предварително обработване градината на сърцето – 32 – Християнският дом – Елена Вайт (Елън Уайт)

Предварително обработване градината на сърцето – 32 – Християнският дом – Елена Вайт (Елън Уайт)

РОДИТЕЛИТЕ КАТО ГРАДИНАРИ. Господ е възложил на родителите много свято задължение. Те трябва внимателно да обработват почвата на сърцето на своите деца. Така могат да бъдат Божии съработници. Бог очаква от тях внимателно да пазят и наглеждат градината на детските сърца, да сеят добро семе и да изкореняват всеки плевел. Всяка лоша черта на характера трябва да бъде изкоренена, всяка грешка в поведението – отстранена. Ако им се позволи да останат, те ще развалят красотата на характера.
Родители, вашият собствен дом е първото поле, в което сте призовани да работите. Скъпоценните растения в домашната градина изискват първата ви грижа. На вас е възложено да бдите за душите на своите деца и вие ще давате сметка за това. Внимателно обмислете работата си, нейното естество, начина на извършване и резултатите от нея.
Пред собствената си врата имате малко парче земя, за което трябва да се грижите и Бог ще ви държи отговорни за тази работа, която е поверил на вашите ръце.

ГРИЖА ЗА ГРАДИНАТА. Днес в света преобладава мнението – младите хора трябва да се оставят да следват естествените съждения на ума си. Ако като малки са много необуздани, родителите казват, че след време ще се оправят; когато станат шестнадесет или седемнадесетгодишни, щели да разсъждават по-самостоятелно и ще изоставят погрешните си навици, като накрая ще станат полезни мъже и жени. Каква заблуда! С години родителите са позволявали на един опасен враг да засява градината на сърцето; позволявали са в нея да растат погрешни принципи и в много случаи целият положен след това труд върху такава почва отива напразно…
Някои родители са допуснали децата им да придобият лоши навици, последствията от които ще останат за цял живот. Този грях лежи върху родителите. Подобни деца могат да твърдят, че са християни; но без една специална работа на Божията благодат върху сърцето и без цялостна промяна на живота, навиците от миналото ще се проявяват през целия им живот и характерът ще остане такъв, какъвто родителите им са позволили да се оформи.
На младите не бива да се позволява да опознаят доброто и злото самоцелно, с надеждата, че някога в бъдещето доброто ще вземе надмощие и злото ще загуби влиянието си. Злото ще расте по-бързо от доброто. Възможно е след много години възприетото зло да бъде изкоренено; но кой би рискувал това? Времето е кратко. Много по-лесно и по-сигурно е да се сее добро семе в сърцата на децата, отколкото после да се скубят плевелите. От умовете на младите мъчно се заличават впечатленията, напластявани с години. Колко важно е тогава тези впечатления да бъдат от добро естество, за да могат податливите на влияния млади хора да бъдат оформени правилно!

СЕЕНЕ И ПЛЕВЕНЕ. В ранните години на детския живот, почвата на сърцето трябва да бъде грижливо подготвена за преваляванията на Божията благодат. След това внимателно да се засеят семената на истината и грижливо да се отгледат. И Бог, Който възнаграждава всяко старание, положено в Негово име, ще вложи живот в посятото семе; първо ще се появи стъбло, после клас, а после пълно жито в класа.
Твърде често поради небрежност на родителите Сатана сее свои семена в сърцата на децата, които раждат жътва на срам и скръб. Светът днес е лишен от истинска доброта, понеже родителите не са успели да привържат децата към себе си още в дома. Те не са ги пазили от общуване с лекомислени и безразсъдни другари. Затова децата им са отишли да сеят в света семената на смъртта.
Трудната работа по наставлението и отскубването на безполезните и отровни плевели е от най-голяма важност. Защото оставени, тези плевели ще растат, докато заглушат скъпоценните кълнове на моралния принцип и Божиите истини.
Ако полето бъде оставено необработено, съвсем сигурно е, че ще се появи богата жътва от вредни плевели, които много трудно могат ще бъдат изкоренени. Затова почвата трябва да се обработи и плевелите да се отстранят, преди да пораснат ценните насаждения. Но преди тези ценни растения да пораснат, семето трябва най-напред да бъде грижливо посято. Ако майките занемаряват сеенето на скъпоценно семе, а след това очакват жътва от скъпоценно жито, те ще бъдат разочаровани; защото ще пожънат тръни и бодли. Сатана бди, винаги готов да сее семена, които ще изникнат и ще принесат обилна жътва, отговаряща на неговия сатанински характер.
Постоянна и непрекъсната бдителност трябва да се проявява по отношение на децата. Със своите разнообразни средства, Сатана започва да работи върху нрава и волята на децата още щом се родят. Тяхната сигурност зависи от мъдростта и бдителната грижа на родителите. С любов и страх Божи те трябва да се стремят да засеят предварително в сърдечната градина добрите семена на един праведен дух, добри навици и любов и страх Божи.

РАЗКРИВАНЕ НА ПРИРОДНАТА КРАСОТА. Родители и учители трябва усърдно да търсят онази мъдрост, която Исус винаги е готов да им даде, защото те работят с човешки умове през най- интересния период от тяхното развитие, когато са най-впечатлителни. Те трябва да имат за цел да развиват наклонностите на децата си така, че през всеки етап от своя живот, младите хора да проявяват естествената красота, характерна за този период, както растенията и цветята се развиват в градината.