Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Предговор – Детско Водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

КОГАТО БРАКЪТ ОБЕДИНЯВА ДВЕ СЪРЦА и два живота чрез любов и се създава нов дом, първата грижа на неговите създатели е децата,
подарени на това ново семейство, да бъдат подходящо възпитани. Въпросът на Маное в древността „Как да направляваме детето?“ занимава умовете и на днешните родители, които се сблъскват с проблема как да възпитават подарените им скъпоценни и безпомощни създания, поверени на тяхната грижа.
Значението на наставленията върху възпитанието на децата най-добре се разбира от това, че те заемат важно място в Божието Слово, а също и от това колко често и колко подробно говори по този въпрос написаното от Духа на пророчеството. В няколко свои книги и особено в статии върху практическия християнски живот, поместени в различни седмични списания на деноминацията, г-жа Уайт публикува изобилие от съвети към родителите. В допълнение на това тя отправя към различни семейства
стотици лични свидетелства относно особени проблеми, които срещат те.В тези статии и лични свидетелства тя описва принципите, от които трябва да се ръководят родителите и способите, които те трябва да използват,както и е било показвано във видение.
В по-късните си години г-жа Уайт изразява желание да издаде книга за християнски родители, която да изясни „майчиния дълг и влияние върху децата“.
В издадената наскоро книга „Адвентен дом“ , както и в настоящия том,това желание е изпълнено. Само задълбоченото вникване с молитва във важните съвети на тази книга може да разкрие огромното и далеч достигащо влияние на подходящото възпитание на детето, с което Бог е натоварил неговите родители.
Фактът, че Елън Уайт е майка на четири момчета, я прави способна да предаде с разбиране и съчувствие дадените и наставления. Опитът й в практическото приложение на принципите, които излага пред другите спечелва сърдечното доверие на читателя.
Всички източници – публикувани и непубликувани материали от Е.Уайт са използвани при подготовката на тази книга. Пълният им списък е посочен в края на всяка глава.
Тъй като съдържанието на тази книга е извлечено от много източници писани в период от седемдесет години, понякога се получава неизбежно прекъсване на мисълта, когато няколко изречения са свързани по своята естествена последователност. Съставителите се ограничиха до избиране и подреждане на различните изявления и до посочване на заглавията.
„Детско водителство“ бе подготвена под ръководството на борда на Комитета за публикациите на Елън Г.Уайт в канцеларията му във Вашингтон . Трудът бе извършен в хармония с наставленията на г-жа Уайт за грижата на Комитета, свързана с отпечатване на компилации от нейни ръкописи и публикувани източници.
Нуждата от тази книга е голяма. Тя разглежда жизненоважни въпроси.
Подробните съвети върху дисциплината, изграждането на характера, физическото и духовно обучение ще бъдат оценени от всеки загрижен родител.
Нека този том се нареди до „Адвентен дом“, „Вести към младите“ и други книги на Елън Уайт със съвети към родители и младежи, за да води бащи и майки в най-важното им дело – това е искреното желание нa издателите и на Комитета за трудовете на Елън Уайт.