Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ПРЕДГОВОР – ОПИТАЙТЕ БОГА – ЩЕ ВИ ХАРЕСА – КАТИ ТОН

Много бариери ни пречат да установим жива връзка с Бога. Повечето от тях обаче съществуват само в умовете ни.
Тази малка книга съдържа някои въпроси, задавани от хората, когато започнат да откликват на Божията любов. Отговорите идват от личния опит на авторката – млада жена, която чрез Божието слово е открила реалността на любовта Му в ежедневния живот.
Кати Тон е представител на организацията “Уейаут” (“Изход”), занимаваща се предимно с разпространяване на евангелието сред обезсърчени млади хора.
В страниците на тази книга ще откриете техните въпроси и отговорите, които Кати дава от Библията!
“Ще благославям Господа на всяко време. Похвала към Него ще бъде винаги в устата ми. С Господа ще се хвали душата ми. Смирените ще чуят това и ще се зарадват. Величайте Господа с мене и заедно нека възвеличим името Му. Потърсих Господа; и Той ме послуша и от всичките ми страхове ме избави. Погледнаха към Него и светнаха очите им и лицата им никога няма да се посрамят. Тоя сиромах извика и Господ го послуша. И от всичките му неволи го избави. Ангелът на Господа се опълчва около ония, които Му се боят, и ги избавя. Вкусете и вижте, че Господ е благ. Блажен оня човек, който се уповава на Него” (Псалм 34:1-8).
Опитайте Бога – ще ви хареса!
Представете си, че опитам християнския живот и открия, че не ми харесва. Не искам да навлизам прекалено дълбоко в тези неща! Не искам да ставам фанатик на тема Исус или нещо подобно! Прекалено много е за мен!

Най-великото нещо при Бога е, че желае да ни приеме такива, каквито сме; да ни се открие. Мисля, че искате да опознаете Исус. Истината е, че във всеки от нас съществува вродена нужда от Бога, която само Той може да запълни.
Прекарах голяма част от живота си, опитвайки се да задоволя тази нужда с всичко друго, но не и с Него. Един ден погледнах от друга гледна точка на християнството. Станахме приятели с Бога и оттогава не се отделям от Него.
Това, което ми помогна да Го опозная, бе осъзнаването на нуждата ми от Него. Тогава постепенно Му позволих да премахне всичките ми натрупани с времето предразсъдъци. Научих, че Бог е ЛЮБОВ. Той ме обича такъв, какъвто съм.
Винаги съм мислила, че човек трябва да спазва десетте заповеди и да бъде благочестив, за да се спаси. Тръгнах точно по този път. Открих обаче, че Бог желае да ми даде ново сърце и нов дух – Неговия Дух – Който би ми помогнал да спазвам закона така, както преди не можех. “Ще ви дам и ново сърце и нов дух ще вложа вътре във вас и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. И ще вложа Духа Си вътре във вас и ще ви направя да ходите в повеленията Ми, да пазите съдбите Ми и да ги извършвате” (Езекиил 36:26,27).
Оттогава разбрах, че Той се грижи за мен. В Евангелието от Йоан 10 гл. се казва, че сме като заблудили се овци, които имат нужда от пастир. Израснах в радостта от Господа. В Неемия 8:10 е записано, че радостта в Господа е нашата СИЛА. Убедена съм, че това е вярно.
Фалшива е представата, че християнството е скучна религия! Не знам дали ще ми повярвате, но лично аз никога не съм изпитвала толкова радост, преди да стана християнка. Не познавам други хора, които преживяват толкова много истинско щастие, колкото християните!
Бог не желае християни “по калъп”. Само в обществото на християни ставам истински свободна и мога да бъда това, което Бог желае от мен. Исус дойде, за да имам изобилен живот (Йоан 10 гл.). Господ желае да бъда щастлива. Открих, че Той е щастлив, когато аз съм щастлива!
Ако не желаете да станете фанатик на тема Исус, можете да се доверите на Бога, че няма да ви направи такъв. Ако искате да откриете живота в истинското му измерение, можете да имате доверие, че Бог ще ви го открие. Господ желае толкова много да ви види във вечното Си царство, че прави невероятни усилия да бъдете в мир с Него. Ще се опитва да стигне до вас по милиони начини, докато осъзнаете, че ви обича такива, каквито сте.
Убедена съм, че Бог ви обича и желае да ви приеме. Просто Му кажете, че още не сте сигурни дали желаете да се занимавате прекалено сериозно с християнството, но бихте желали да се срещнете с Него. Познанието за Него е нещо чудно – просто опитайте! Знам, че Бог ще ви се разкрие, и то по разбираем за вас начин.
Знам, че това е така, защото се моля за вас.