Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ПРЕДГОВОР – ПЕТ СТЪПКИ КЪМ УСПЕХА – ЛИО ХОЗЪР

Тази книга се е раждала в ума ми години наред. Мислил съм за нея, говорил съм за нея в лекции по целия свят, писал съм статии за нея в списания и бюлетини.
Както ще обясня по-късно в самата книга, в мен отрано се зароди истинска жажда за успех.
Постепенно открих начини да постигам целите си. Приложих това, което бях научил, в няколко различни поприща и постигнах удивителни резултати (Все още ме учудва, колко прости и надеждни са тези принципи.)
И сега, след като съм получил толкова много от толкова различни хора, струва ми се че е време да им отвърна със същото.
Години наред съм помагал на своите служители да постигат целите, които си поставят и съм слушал благодарните им отзиви за моите предложения. Затова реших, че всичко, което съм разбрал е достатъчно важно, за да го споделя и с много други хора от различни области на живота. През последните 13 години аз пътувам по всички краища на света и представям принципите зад тези „ПЕТ СТЪПКИ КЪМ УСПЕХА“ В ЛЕКЦИИ ПРЕД НАЙ-РАЗЛИЧНИ АУДИТОРИИ. И всичките ми слушатели – бизнесмени, предприемачи, фермери, търговци, държавни служители, родители, религиозни лидери, студенти, ученици от Ню Йорк, Де Муан, Сингапур или Ню Делхи – задават един и същи въпрос – „имате ли книга с тези принципи, така че да мога да си ги припомням и да ги въплътя в живота си?“
През тези години аз получих и многобройни благодарствени писма от различни хора, които бяха приложили моите „ПЕТ СТЪПКИ КЪМ УСПЕХА“ и ми бяха написали развълнувани как в резултат от това успехът наистина е споходил техния живот.
Това всеки път ме трогваше и ми вдъхваше допълнително упование в принципите на „ПЕТТЕ СТЪПКИ КЪМ УСПЕХА“ Освен това ми даде и още информация, която използвах в тази книга. През годините, когато бяха издател на „Журнал за саморазвитие“ и редактор и издател на моя четиримесечен бюлетин „Ваш, с успех“, аз доразвих разнообразните аспекти на тези пет стъпки. Това също ми осигури още документация за книгата.
И сега най-сетне си наложих да събера на едно място всички изследвания и информация, които съм натрупал през годините по темата за успеха. Отново прегледах всичко, подредих го и го изложих в книга. Положих големи усиля да направя тази книга кратка, проста и ясна. Аз съм от хората, които обичат да посрещат проблема директно, да вземат нужните решения и да почнат да действат. Мисля, че и вие сте от тях. Ако съм прав, тогава тази книга е за вас.
И така, добре дошли на борда и да започваме.

ЛИО ХОЗЪР