Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Предните постове – 20 – Евангелизъм – Елена Вайт (Елън Уайт)

От центровете – предни постове. Божието намерение е нашият народ да се разположи вън от градовете и от тези предни постове да предупреждава градовете и да издига в тях паметници за Бога. В градовете нека има една сила на влияние, та да бъде чута предупредителната вест.
Като една бариера срещу заразяващото влияние. Трябва да съставяме мъдри планове за предупреждаването на градовете, като в същото време живеем на места, където можем да защитим децата и себе си от заразяващите и деморализиращи влияния, които преобладават в тях.
Селски имоти на ниска цена. Трябва да бъдем мъдри като змиите и незлобиви като гълъбите в усилията си да осигурим имоти в провинцията на ниска цена и от тези предни постове да работим в градовете.
С лесен достъп до градовете. Нека бъдат назначавани здравомислещи хора, които няма да афишират намеренията си, но ще търсят в селските области имоти, от които има лесен достъп до градовете, имоти, подходящи за основаването на малки училища за обучаване на работници, места, където могат да бъдат осигурени съоръжения за лекуване на болни и уморени хора, непознаващи истината. Търсете такива места до големите градове, но извън тях, където могат да се осигурят подходящи здания, било като дар от собствениците, или пък купени на разумна цена от даренията на нашите хора. Не издигайте сгради в шумните градове.
Работете в градовете, но не живейте в тях. Истината трябва да бъде казана независимо дали ще бъде послушана, или отхвърлена.Градовете са пълни с изкушения. Така да планираме работата си, че да пазим нашите младежи по възможност по-далече от тази зараза.
В градовете трябва да се работи от предни постове. Божият вестител каза: ,,Няма ли да бъдат предупредени градовете? Да, но не чрез Божия народ, живеещ в тях, а чрез посещаване на градовете, за да бъдат предупредени за онова, което иде над земята.”
Както правеше Енох. Като пазещ Божиите заповеди народ ние трябва да напуснем градовете. Както Енох и ние трябва да работим в градовете, но не и да живеем в тях.
Уроци, които можем да научим от Лот и Енох. Когато нечестието започне да преобладава в една нация, винаги трябва да се чуе някой глас, който да предупреждава и наставлява, както в Содом се чуваше гласът на Лот. Но Лот можеше да предпази семейството си от много злини, ако домът му не бе в този нечестив, опасен град. Всичко, което Лот и семейството му направиха в Содом, можеше да бъде направено и ако живееха извън града. Енох ходеше по Бога, но не живееше като Лот в град, опетнен от всякакъв вид насилие и нечестие.