Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНИЕ – 67 – Ум, характер и личност Том 3 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

67
ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНИЕ

РАЗЛИЧНИ ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНИЯ. В нашето общуване един с друг трябва да помним, че не всички имаме същите таланти и същите предразположения. Различаваме се в планове и идеи. За успеха на делото са необходими различни дарби, съчетани една с друга. Нека помним, че някои хора могат да изпълняват известни дейности и да заемат определени постове много по-успешно от други. Служителят, на когото са дадени такт и умение и е подходящ за работата в някоя специална област на делото, не бива да обвинява другите, че не са в състояние да извършат онова, което на него му се удава лесно. Няма ли неща, които неговите съработници могат да извършват много по-успешно от него?

РАЗЛИЧНИ СКЛОННОСТИ – РАЗЛИЧНИ ВЪЗГЛЕДИ. Всяко партньорство в живота изисква самоконтрол, дълготърпение и съчувствие. Ние така много се различаваме по склонности, навици, образование и възпитание, че възгледите ни за нещата се различават значително. Съдим и преценяваме по различен начин. Нашето разбиране на истината, идеите ни по отношение на конфликтите на живота във всички случаи не са еднакви. Няма и двама, чиято опитност да е еднаква във всяко отношение. Изпитанията на един не са изпитания за друг. Задълженията, които един намира за леки, за друг са крайно трудни и смущаващи.

РАЗЛИЧИЯ В ЕДНО СЕМЕЙСТВО. Забележителни различия в склонностите и в характерите често пъти съществуват в едно и също семейство, защото Божията наредба е и личности с различни темпераменти да общуват. Когато случаят е такъв, всеки член на семейството трябва свещено да зачита чувствата и да уважава правата на другите. Чрез това ще бъде култивирано взаимно зачитане и дълготърпение. Предразсъдъците ще бъдат смекчени, а грубите места от характера – изгладени. Хармония може да се постигне и в общуването на хора с различни темпераменти и то да бъде от полза за всеки.

РОДИТЕЛИТЕ ПРЕДАВАТ ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНИЯТА. И бащата, и майката са включени в тази отговорност. И двамата родители предават собствените си характерни черти – умствени и физически, своите предразположения и вкусове на децата си.

УНАСЛЕДЕНИ СКЛОННОСТИ. Бог иска от нас да си помагаме един на друг, като проявяваме съчувствие и несебична любов. Има хора, които са унаследили особен нрав и предразположения. С тях може би е трудно да се общува, но ние безпогрешни ли сме? Те не бива да бъдат обезсърчавани. Техните грешки не трябва да стават всеобщо достояние. Христос съжаляваше и помагаше на онези, които грешат в преценката си. Той претърпя смърт за всеки човек и проявява милост и дълбок интерес към всеки.

ПРОМЯНА КЪМ БЛАГОСТ. „Бдете и молете се“ е заповед, често повтаряна в Писанията. В живота на хората, послушни на тази заповед, ще съществува скрит полъх на щастие, благославящ всички, с които те влизат в допир. Киселите и със сърдито разположение личности ще стават благи и благородни; а гордите – смирени и кротки.

РЕДОВНОСТТА И РЕДЪТ ПОДОБРЯВАТ СКЛОННОСТТА. Ако младите хора си създадат навици на редовност и ред, биха подобрили здравето, духа си, паметта си и предразположенията си.

ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНИЯТА МОГАТ ДА БЪДАТ СМЕКЧЕНИ. В Своята милост Господ разкрива на хората техните скрити дефекти. Той иска те критично да изследват сложните емоции и подбудите на собствените си сърца и да открият онова, което е погрешно, да смекчат предразположенията си и да направят по-фини маниерите си. Господ иска Неговите служители да опознаят собствените си сърца. За да им даде вярно познание за тяхното състояние, Той допуска огънят на нещастието да ги докосне, така че да могат да бъдат очистени.

МРАЧНОТО НАСТРОЕНИЕ ПРЕЧИ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА УЧИТЕЛЯ. Този, който обучава младежи, трябва повече от всички други да бди, за да не се поддава на мрачно настроение или унилост, защото това ще го лиши от уважението на неговите ученици, а без това той не може да се надява, че ще им бъде от полза. Не бива да помрачаваме собствения си живот или живота на другите със сенките на своите изпитания. Имаме Спасител, при Когото да отидем и пред Чието състрадателно ухо можем да излеем всяко оплакване. Можем да оставим всичките си грижи и проблеми на Него. И тогава бремето няма да ни изглежда непосилно, нито изпитанията ни – прекалено тежки.

СЪЧЕТАВАНЕ НА СЛЪНЧЕВО НАСТРОЕНИЕ С ЧЕСТНОСТ. Религията на Исус Христос смекчава всичко онова, което е твърдо и грубо в темперамента, и оглажда всичко остро и дразнещо в маниерите. Прави думите благородни и държанието привлекателно. Нека се научим от Христос как да съчетаваме висше чувство за чистота и честност със слънчево разположение. Добросърдечният и учтив християнин е най-мощният аргумент, който може да бъде даден в полза на християнството.

НЕПОДХОДЯЩОТО ХРАНЕНЕ РАЗВАЛЯ ДУШЕВНАТА НАСТРОЙКА. Мнозина развалят своята душевна настройка чрез неподходящо хранене. Трябва да изучаваме принципите на здравната реформа толкова старателно, колкото внимателно изследваме фактите на съвременната наука. Защото навиците, които възприемаме, влияят върху формирането на характерите ни за бъдещия живот. Възможно е някой да развали своята духовна опитност чрез неправилната употреба на стомаха си.

МЕСНАТА ХРАНА ПРАВИ ХОРАТА РАЗДРАЗНИТЕЛНИ. Бог не е задържал месото от евреите в пустинята само за да покаже Своята власт и авторитет, но за тяхно добро – за да запазят физическата и моралната си сила. Той знае, че употребата на животинска храна засилва животинските страсти и отслабва интелекта. Знаел е, че задоволяването на апетита за месо би отслабило силите им и би причинило такава раздразнителност предразположение, че онази огромна армия в пустинята би станала неуправляема. Те биха загубили от погледа си възвишения усет за моралния си дълг и биха отказали да бъдат управлявани от мъдрите закони на Йехова.

ЗАХАРТА И ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНИЕТО. Захарта не е добра за стомаха. Тя причинява ферментация, а това помрачава мозъка и създава предразположение към раздразнителност.

СМЕКЧАВАНЕТО НА ИЗВРАТЕНИ СКЛОННОСТИ. Напредването в християнската опитност се съпровожда с увеличаване на смирението като резултат от увеличеното познание. Всеки, който е съединен с Христос, ще се освобождава от всяко нечестие.
Казвам ви в страх Божи: било ми е показано, че много от вас няма да успеят да получат вечния живот, защото изграждат надеждите си за небето на фалшива основа. Бог ви оставя на самите вас, „за да ви смири и опита, за да узнае какво…[е] в сърцето ви“. Занемарили сте Писанията. Презирате и отхвърляте свидетелствата, защото те укоряват ваши любими грехове и смущават самодоволството ви.
Когато Христос е съхраняван в сърцето, Неговото подобие се разкрива в живота. Там, където някога е владяла гордостта, ще царува смирение. Покорство, кротост и търпение ще смекчат грубите черти на една по естество извратена, буйна, лекомислена душевна настройка. Любовта към Исус ще се проявява в любовта към Неговия народ. Тя не ще бъде колеблива, нито непостоянна, но спокойна, дълбока и силна.
Животът на християнина ще бъде лишен от всякаква претенция и всякаква преструвка; умът му ще е свободен от всякакво афектиране, изкуственост и фалш. Той е сериозен, истинен, възвишен. Христос говори във всяка негова дума и се вижда във всяко действие. Животът му излъчва светлината на обитаващия в него Христос. Чрез разговори с Бога и чрез щастливо размишление върху небесни неща душата се подготвя за небето и работи за събирането на души в Христовата кошара. Нашият Спасител е в състояние и желае да извърши за нас много повече, отколкото искаме или дори мислим.

БОГ МОЖЕ ДА ОФОРМЯ ДУШЕВНАТА НАСТРОЙКА. Каквато и да е вашата душевна настройка, Бог е в състояние така да я оформи, че тя да стане сладка и христоподобна. Чрез жива вяра можем да се отделим от всичко, което не е в съгласие с Божия ум, и по този начин да внесем в своя живот тук, долу, самото небе. Ще направим ли това? Ако, да, на всяка крачка ще имаме слънчева светлина.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ЗА БОЛНИТЕ. Бог ще използва приятното разположение и красиви характери, за да осигури благословение за болните. Истините на Божието слово притежават освещаваща и преобразяваща сила. Ако бъдат приети в сърцето и внесени в живота, те ще се окажат ухание от живот към живот. Нека онези, които работят в нашите институти, да оставят светлината на истината да грее от техните думи и действия. Само такива хора Христос може да приеме за Свои сътрудници.

ХАРМОНИЯ ОТ РАЗЛИЧНИ ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНИЯ. Хармонията и единството, съществуващи сред хора с различни предразположения, е най-силното свидетелство, че Бог е изпратил Сина Си на този свят, за да спаси грешниците. Наша привилегия е да даваме това свидетелство. Но за да успеем, трябва да се поставим под властта на Христос. Необходимо е характерът ни да бъде оформен в хармония с Неговия характер, волята ни предадена на Неговата воля. Тогава ще общуваме и ще работим заедно без мисъл за сблъсък.

РАЗПОЛОЖЕНИЕ, ПРОПИТО С БЛАГОДАРНОСТ И МИР. От всички търсени, подхранвани и култивирани неща няма друго така ценно в очите на Бога, както чистото сърце и душевността, пропита с благодарност и мир.

ДУШЕВНОСТТА И СКЛОННОСТИТЕ НЕ СЕ ПРОМЕНЯТ ПРИ ВЪЗКРЕСЕНИЕТО. Ако искаме да бъдем светии в небето, трябва първо да бъдем светии на земята. Чертите на характера, които подхранваме в този живот, няма да бъдат променени при смъртта или при възкресението. От гроба ще излезем със същата душевност и склонности, които сме проявявали вкъщи или в обществото.