Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ПРЕУМОРА ОТ УЧЕНЕ – 54 – Ум, характер и личност Том 2 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

54
ПРЕУМОРА ОТ УЧЕНЕ
ТРЯБВА ДА СЪХРАНЯВАМЕ МОЗЪЧНАТА СИ СИЛА. Вярвам, вярвам, че Господ чува моите молитви и след това отивам да работя (които съм сигурна, че са продиктувани от Него). Много съм насърчена.
Нека не претоварваме силите, които Господ ни е дал. Трябва да съхраняваме своята мозъчна сила. Ако злоупотребяваме с нея, няма да имаме никакъв запас, от който да черпим при необходимост.

ПРИ ИЗБИРАНЕТО НА УМСТВЕНИЯ РЕЖИМ Е НУЖНА МЪДРОСТ. Изучаването на много книги често пъти вмъква между нас и Бога маса познания, които отслабват ума и го правят неспособен да асимилира онова, което вече е получил. Умът става „диспептичен“. Нужна ни е мъдрост да изберем правилното сред толкова многото автори в този свят, за да можем „да ядем плътта и да пием кръвта“ на Божия Син.

СКЪСЯВА ЖИВОТА. На онези, които желаят да бъдат ефективни работници в Божието дело, бих желала да кажа:“Ако налагате на мозъка си неподходящо количество работа поради притеснението, че ще загубите предимство, ако не учите през цялото време, трябва веднага да промените възгледите и поведението си. Ако не положат по-големи грижи за себе си в това отношение, мнозина ще отидат преждевременно в гроба.

ПРЕКАЛЕНАТА КОНЦЕНТРАЦИЯ ИЗМОРЯВА ОРГАНИТЕ НА ТЯЛОТО. Способността на ума да се концентрира върху една тема за сметка на други е до известна степен добро нещо. Но постоянното упражняване на тази способност изморява онези органи, които са извикани в употреба. Това им налага твърде голямо напрежение и резултатът е неуспех да се постигне най-голямото добро. Главната умора се стоварва върху тези органи, докато другите остават бездейни. По този начин умът не може да бъде упражняван здравословно и последицата е скъсяване на живота.

ПРЕТОВАРВАНЕТО НА УМА ОТВАРЯ ВРАТА ЗА ИЗКУШЕНИЕТО. Учащи, които се отдават изцяло на умствена работа, увреждат целия си организъм чрез заседнал живот. Мозъкът се изморява и Сатана вмъква цял списък от изкушения, омайвайки човека със забранени неща, с внушения за промяна и да „отпуснат малко парата“. Поддавайки се на тези изкушения, те вършат грехове, с които вредят на себе си и нанасят нещастие на околните. Това може да се случи и само чрез недобри забавления [лудуване]. Мозъкът е активен и те пожелават да си позволят някои лудории. Но после някой трябва да се заеме да поправя пакостите, които са направили, докато са били под влияние на изкушението.

ПРЕТОВАРВАНЕТО НА УМА ВОДИ ДО БОЛНО ВЪОБРАЖЕНИЕ. Представени ми бяха правилните методи. Нека учащите заедно със своите умствени занимания, упражнявай и физическите, и моралните си сили. Нека натоварват максимално с физическа активност своето тяло. Постоянната работа само на мозъка е грях. Бих желала да изразя с думи точно онова, което представя правилно въпроса. Постоянната работа на мозъка причинява болно въображение. Води до разсеяност. Едно петгодишно образование, получено по този начин, не е от същата стойност, както едногодишно, но всестранно.

ТВЪРДЕ МНОГОТО УЧЕНЕ ВОДИ ДО СКЛОННОСТ КЪМ ПОКВАРА И ГРЯХ. Избягвайте превъзбудата на мозъка. Твърде многото учене го стимулира прекомерно и увеличава потока на кръв към него. Сигурните резултати от това са склонност към поквара и съгрешаване. Мозъкът не може да бъде ненормално възбуждан, без да произведе нечисти мисли и действия. Цялата нервна система е засегната, а това води до нечистота. Физическите и умствените сили са покварени и храмът на Светия Дух е осквернен. Създадени са лоши навици и злите последствия просто не могат да бъдат измерени. Принудена съм да говоря ясно по този въпрос.

СЪРЦЕТО И ГЛАВАТА ТРЯБВА ДА ИМАТ ПОЧИВКА (СЪВЕТ КЪМ ЕДИН ПРЕТОВАРЕН ПРОПОВЕДНИК). Пази каналите свободни и незадръстени, за да може Светият Дух да тече по тях. Каквото и да се случи, пази ума си на страната на Бога и по никакъв начин не се обърквай.
Когато ти говорех в нощното видение, забелязах, че си с преуморен мозък, и ти казах: „Хвърли грижите си на Господа, защото Той се грижи за теб. Остави товарите и смущенията си върху великия Бременосец. Христовият мир в сърцето е много по-ценен за нас от всичко друго“.
Предупреждавам те да бъдеш внимателен. Умолявам те да се разтовариш; да освободиш себе си от многото грижи и смущения, които ти пречат да дадеш на сърцето и ума си на почивка. Помни, че е нужно да се отдава внимание на въпросите от вечен интерес.

БОЛЕСТ В РЕЗУЛТАТ ОТ УМСТВЕНО ПРЕТОВАРВАНЕ. Онези, които са претоварени от умствена работа, трябва да имат почивка от изморяващи мисли. Не бива обаче да бъдат карани да смятат, че е опасно да използват изобщо умствените си сили. Мнозина са склонни да считат, че състоянието им е много по-лошо, отколкото е в действителност. Това е неблагоприятно за възстановяването им и не трябва да се насърчава.
Проповедници, учители, учащи и други работници на умствения труд често пъти страдат от болести в резултат от тежко умствено претоварване, необлекчено от физическа активност. Това, от което тези личности се нуждаят, е по-активен живот. Строго въздържание в навиците, съчетано с правилни упражнения, ще им осигури както умствена, така и физическа енергия и ще им даде сила да издържат.

ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПАЗИ БАЛАНСЪТ МЕЖДУ УМСТВЕНИТЕ И ФИЗИЧЕСКИТЕ СИЛИ. Ние губим или печелим физическа сила точно в съответствие с начина, по който третираме тялото си. Когато по-голямата част от времето ни се посвещава на умствен труд, органите, управляващи мисловните процеси, губят своята свежест и сила, а физическите – своя здравословен тонус. Мозъкът бива болезнено възбуждан чрез постоянно напрягане, докато в същото време мускулите отслабват от обездвижването. Силата намалява и което след време това ще окаже своето зло влияние върху мозъка. Доколкото е възможно, трябва да съществува хармония между умствените и физическите сили. Това е необходимо за здравето на целия организъм.