Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Привлекателната сила на модата – 67 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

МОДАТА Е ТИРАНИЧНА ГОСПОДАРКА.
Модата управлява света, тя е тиранична господарка, която често принуждава
своите поклонници да се подчиняват на най-големи неудобства.
Модата изтощава без разум и събира без милост. Тя има привлекателна
сила и стои готова да критикува и осмива всички, които не вървят в нейния
път. (432.1)
Богатите са амбициозни да се надпреварват един друг в нейните
постоянно менящи се стилове; средните и бедните класи се борят да достигнат
стандарта, установен от тези над тях. Където средствата и силите са
ограничени, амбицията за фалшива изтънченост е голяма и бремето става
почти непоносимо. За много хора не е важно дали една дреха е прилична
и красива, а дали е модерна. Но когато модата се промени, дрехата се
преправя или се хвърля настрана. (432.2)
Сатана, подбудителят на винаги променящите се и винаги незадоволяващи
декрети на модата, е винаги готов да измисли нещо ново, вредно
за физическото и за моралното здраве. И той тържествува, когато плановете
му успяват така добре. Смъртта се смее, че унищожаващата здравето
суета и сляпата ревност на поклонниците в храма на модата ги довежда
така лесно под нейната власт. Щастието и благосклонността на Бога се
жертват на нейния олтар. (432.3)
ИДОЛОПОКЛОНСТВОТО В ОБЛЕКЛОТО Е МОРАЛНА БОЛЕСТ.
Тя не трябва да бъде внесена в новия живот.В повечето случаи
подчинението на евангелските изисквания ще донесе решителна промяна в
облеклото. (432.4)
ЦЕНАТА, КОЯТО НЯКОИ ЗАПЛАЩАТ.
Колко противни на принципите, дадени в Писанията, са много моди
в облеклото. Помислете за стиловете, които са преминали през последните
векове или дори през последните няколко десетилетия. Колко много … от
тях бихме нарекли неподходящи за една очистена, бояща се от Бога и
уважаваща себе си жена … Много бедни момичета заради модна дреха са
се лишава ли от топло бельо и са заплащали с цената на живота си. Много
други като са пожелали този показ и елегантността на богатите, са били
въвлечени в пътя на нечестието и срама. Много домове са се лишавали
от удобства, много хора са били принудени да злоупотребят или
банкрутират, за да задоволят екстравагантните изисквания на съпругата
или на децата си. (433.1)
СПАСЕНИЕТО – ПОСТАВЕНО В ОПАСНОСТ ОТ ИДОЛОПОКЛОНСТВОТО НА ОБЛЕКЛОТО.
Гордостта и суетата се изявяват навсякъде; но ония, които са склонни
да гледат в огледалото, за да се възхищават от себе си, ще имат малка
склонност да погледнат в огледалото на Божия закон, голямото морално
огледало. Това идолопоклонство унищожава всичко скромно, смирено и
благо в характера. То поглъща скъпоценни часове, които биха могли да
се посветят на разсъждение, изследване на сърцето и молитвено изучаване
на Божието Слово… никой християнин не може да се съобразява с
деморализиращите моди на света, без да постави в опасност спасението на
душата си. (433.2)
ЛЮБОВТА КЪМ ПОКАЗ ДЕМОРАЛИЗИРА ДОМА.
Подпомагани от Христовата благодат, жените са способни да извършат
много и велики дела. По тази причина Сатана работи със своите измами,
за да измисли модерни дрехи, така че любовта към показ да погълне
умовете и сърцата им и чувствата дори на наричащите се християнки
майки в този век, за да нямат време да се отдадат на възпитание и обучение
на децата си или на усъвършенстване на собствените умове и характери.
за да може да дадат на децата си образец на добри дела. Когато Сатана
придобие времето и чувствата на майката, той добре знае какво печели.
В девет от десет случая е придобил предаността на цялото семейство да
се облича с повърхностен показ и брои децата сред жертвите си, защото
е пленил майката. (433.3)
Малките деца чуват да се говори много повече за облеклото, отколкото
за спасението, защото майката е по-добре запозната с модата, отколкото
със Спасителя си. (434.1)
Родителите и децата са ограбени от това, което е най-добро, най-сладко
и най-истинско в живота заради модата. Те са оставени без подготовка за
бъдещия живот. (434.2)
НЕДОСТАТЬЧНО СМЕЛИ, ЗА ДА СЕ ОПЪЛЧАТ НА ТЕЧЕНИЕТО.
Много от тежестите на майките са резултат от техните усилия да вървят
в крак с модата на деня. Ужасен е резултатът от тези моди върху физиката,
интелекта и моралното здраве. С липсата на смелост да застанат твърдо
за правото, жените позволяват на популярната привързаност да поеме
тяхното внимание. Твърде често изповядващите се за християнки майки
жертват принципа за желанието да следват множеството, което се покланя
на бога на модата. Съвестта им протестира, но те не са достатъчно смели,
за да застанат решително срещу това зло. (434.3)
РОДИТЕЛИ, ВНИМАВАЙТЕ.
Родителите често обличат децата си с екстравагантни дрехи, които
изразяват показ на орнаменти и често открито одобряват ефекта от тяхното
облекло и им правят комплименти за външния им вид. Тези глупави
родители щяха да бъдат изпълнени с угризения, ако можеха да видят как
Сатана подкрепя техните усилия и ги тласка към по-големи суети. (434.4)
ПРОБЛЕМЪТ, С КОЙТО СЕ СРЕЩАТ МНОГО МАЙКИ.
Вашите дъщери са склонни като видят една дреха, различна от тази, която
имат, да пожелаят подобна на нея, или искат да имат нещо, което виждат у
другите, което вие не смятате, че ще бъде в съгласие с вашата вяра да им
позволите. Ще допуснете ли те да го изкопчат от вас и да ви склоняват вместо
вие да ги склоните според принципите на евангелието? Нашите деца са много
точно наблюдавани от Божиите очи. Нека изучават Божието Слово и да се
обучават в Неговите пътища. Ваша привилегия е да научите децата си да
живеят така, че да имат похвалата на небето … (435.1)
Нека не насърчаваме децата си да следват модите на света и ако ние
бъдем верни да им дадем правилно възпитание, те няма да правят това…
Модите на света често приемат смехотворна форма и вие можете да
заемете твърда позиция срещу тях. (435.2)
ПЛОДЪТ ОТ ЛЮБОВТА КЪМ ПОКАЗ.
Любовта към облеклото и удоволствията съкрушава щастието на хиляди.
Някои от тези, които изповядват, че обичат Божиите заповеди и ги пазят,
копират тази класа толкова точно, колкото е възможно, запазвайки християнското
си име. Някои от младите толкова силно се стремят към показ,
че дори желаят да захвърлят християнското си име, само ако могат да
следват своите суетни склонности в облеклото и любовта към
удоволствието. (435.3)
Семейства, които употребяват много време за обличане за показ, може
да се уподобят на смоковницата, която Христос видя отдалеч. Тази
смоковница привличаше вниманието към себе си със своите клонки пред
самия поглед на справедливостта. Но когато Христос дойде да потърси
плод, Той разгледа дървото отгоре до долу и намери само листа. Плодът,
който тъй силно желаеше, плодът го нямаше. (435.4)
НЕДОВОЛСТВО ОТ БОЖИИТЕ ДЪЩЕРИ.
Има доста голяма необходимост и важна работа в този свят на нужда
и страдание, за да се пилеят скъпоценни моменти за украсяване и показ.
Дъщерите на небесния Цар, членовете на царското семейство ще чувстват
като свой товар отговорността да придобият един по-висш живот, за да
могат да влязат в близка връзка с небето и да работят в унисон с
Изкупителя на света. Които са заети с това дело, няма да се занимават с модата
и суетата, обхванали. умовете и чувствата на жените в тези последни дни.
Ако те наистина са Божии дъщери, ще бъдат участници в божественото
естество. Ще бъдат развълнувани с най-дълбоко усърдие като своя божествен
Изкупител, като виждат покваряващите влияния в обществото. Ще’
съчувстват на Христос и в своята сфера, доколкото имат способност и
възможност, ще работят, за да спасят погиващи души, както Христос
работи в Своята възвишена сфера за благоденствието на човека. (436.1)