Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Приета служба – 67 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Приета служба – 67 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

В безкрайната Си милост и любов Бог ни е дал светлина от Словото Си и Христос ни казва: “Даром сте приели, даром давайте.” Нека с дадената ни от Бога светлина да осветим хората, намиращи се в мрак. Когато вършите това, небесни ангели ще бъдат край вас, за да ви помагат да печелите души за Христос…
Мили млади приятели, помнете, че не е необходимо някой непременно да бъде ръкоположен за проповедник, та да служи на Господа. Има много начини да се работи за Христос. Може върху вас никога да не бъдат полагани човешки ръце, но Бог да ви направи годни за служба. Той може да работи чрез вас за спасението на души. Ако след като сте се учили в училището на Христос, сте станали кротки и смирени по сърце, Той ще ви дава думи да говорите за Него…

Нашето отношение към грешките
С всички сили придобивайте съвършенство, но не мислете, че заради направени грешки сте изключени от служба за Бога. Господ познава нашето естество. Помни, че сме пръст. Когато прилагате вярно дадените ви от Бога таланти, ще се опознавате все повече и ще бъдете недоволни от себе си. Ще разбирате колко нужно е да отсичате някои лошите си навици, да не би с примера си да навредите на другите.
Работете прилежно, предавайки на другите така скъпоценните за вас истини. И когато трябва да се попълнят някои вакантни места, ще чуете думите: “Ела по-нагоре.” Може би ще се колебаете или няма да ви се ще да се отзовете, но вървете напред с вяра, внасяйки в Божието дело свежа, искрена ревност.
Тайната на печелене на души може да се научи само от великия Учител. Както росата и тихият дъждец падат нежно върху увяхващото растение, така и нашите думи трябва да падат нежно и с любов върху душите, които се стремим да спечелим. Не трябва да чакаме да се появят пред нас случаи; трябва сами да ги търсим, като издигаме сърцата си в молитва Бог да ни помогне да изговаряме правилни и подходящи думи в подходящо време. Когато ви се представи случай, не търсете извинение, за да го избегнете; защото да се възползвате от представения случай, това може да означава спасението на една душа от смърт (“Младежки наставник”, 6 февруари 1902 г.).

Най-възвишената работа
Най-възвишената работа, най-възвишеното занимание, което активира всички сили на душата, е спасяването на душите, за които Христос е умрял. Направете тази работа главната и най-важната в живота си. На нея се посветете. Сътрудничете на Христос в това голямо и благородно дело и станете мисионери у дома и в чужди страни. Бъдете готови и квалифицирани да работите за спасението на души както в отечеството си, така и в далечни страни. Вършете Божиите дела и покажете вярата си в Спасителя, като се трудите за другите. О, да бяха млади и стари напълно обърнати към Бога и да бяха готови да поемат принадлежащия им дълг, като работят според случаите, ставайки съработници на Бога (“Младежки наставник”, 4 май 1893 г.).