Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Призив за самоусъвършенстване – 9 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

НЕОБХОДИМ Е ПОСТОЯНЕН НАПРЕДЪК.
Работата на майката е от такова естество, че изисква положителен
напредък в собствения и живот, за да може да води децата си към все по-
висши цели. Но Сатана съставя планове как да спечели душите и на
родителите, и на децата. Майките са привлечени настрана от задълженията
у дома и от внимателното възпитание на малките си деца, за да служат
на себе си и на света. (71.1) .
Заради децата си, ако не по друга причина, майките трябва да култивират
своя интелект, защото носят по-голяма отговорност в работата си
от царя на неговия трон. Малко майки чувстват важността на доверието,
което им е оказано и осъзнават ползотворността, която могат да придобият
за своята особена работа чрез търпеливи и прилежни усилия за самоусъвършенстване. (71.2)
Първата нужда на майката е да култивира стриктна дисциплина на
всички способности на ума и сърцето, за да може характерът и да не бъде
изкривен и едностранчив и да не остави знаците на своята недостатъчност
и ексцентричност върху потомството си. Много майки имат нужда да се
събудят, за да видят голямата си нужда от промяна на намеренията и
характерите си, за да изпълнят приемливо длъжностите, които доброволно
са приели, навлизайки в семейния живот. Каналът за полезността на жената
може да бъде разширен и влиянието и също, до почти неограничена
степен, ако тя отдаде необходимото внимание на тези неща, които повлияват
съдбата на човешката раса. (71.3)
ПОСТОЯННО РАЗВИТИЕ В МЪДРОСТ И ПОЛЗОТВОРНОСТ.
Майките над всичко друго трябва да привикват себе си да мислят и да
откриват, ако искат да се развиват в мъдрост и полезност. Онези, които
постоянстват в това, скоро ще видят, че са придобили способността, която
са чувствали, че не им достига. Те са научили да оформят правилно
характерите на децата си. Резултатите от работата и мисленето, свързано
с тази работа, ще се вижда в тяхната простота, скромност и чистота. Този
резултат богато ще заплати всички положени усилия. (71.4)
БОГ ИСКА МАЙКИТЕ ДА СЕ СТАРАЯТ ПОСТОЯННО ДА РАЗВИВАТ УМА И СЪРЦЕТО СИ.
Те трябва да осъзнават, че имат да вършат работа за Него чрез възпитанието
и обучението на децата си.Колкото по-съвършено могат да развият
собствените си сили, толкова по-ползотворни ще бъдат в работата
си като родители. (72.1)
РОДИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ИЗРАСТВАТ ИНТЕЛЕКТУАЛНО И МОРАЛНО.
Задължение на майките е да обучат умовете си и да пазят сърцата си
чисти. Те трябва да развиват всички свои възможности за морално и
интелектуално усъвършенстване, за да могат да бъдат годни да развият
умовете на децата. (72.2)
Родителите трябва постоянно да бъдат ученици в Христовото училище.
Те се нуждаят от свежест и сила, за да поучават с простотата на Христос
по-младите членове на Божието семейство в Божията воля. (72.3)
УДИВИТЕЛНАТА СИЛА НА ХРИСТИЯНСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ.
Родителите още не са се събудили, за да разберат удивителната сила
на християнското възпитание. Има мини от истина, които трябва да бъдат
разработени, но те са странно защо пренебрегвани. Това безгрижно без-
различие не придобива Божието одобрение. Родители, Бог ви призовава
да гледате на този въпрос с помазани очи. Вие все още се движите само
по повърхността. Захванете се за вашата дълго пренебрегвана работа и Бог
ще бъде ваш сътрудник. Работите ли с цяло сърце, и Бог ще ви помогне
да се усъвършенствате. Започнете с внасяне на евангелието в домашния
живот. (72.4)
НИЕ СЕГА СМЕ БОЖИЯ РАБОТИЛНИЦА.
Мнозина от нас са груби камъни в кариерата. Но когато Божията истина
дойде върху нас, всяко несъвършенство се отстранява и ние се приготвяме
да блестим като живи камъни в небесния храм, където ще бъдем в общение
не само със свети ангели, но и със самия Цар на небето (73.1).
ЦЕЛТА – СЪВЪРШЕНСТВО.
Майки, вие ще се занимавате ли с безполезни и неважни неща, които
гинат и се изхабяват? Няма ли да се стараете да се доближите до Бога, за
да може Неговата мъдрост и благодат да ви подкрепят в това дело, което
ще трае колкото вечността? Поставете си за цел да направите децата си
съвършени в характер. Помнете, че само такива могат да видят Бога… (73.2)
Много родители пренебрегват дадената им от Бога работа. Самите те са
далеч от чистотата и светостта и не виждат дефектите на децата си така, както
биха могли да ги видят, ако съзерцаваха възхитителнато съвършенство на
Христовия характер (73.3).
КАК ДА СТАНЕШ ИДЕАЛНА МАЙКА?
Вместо да потъва в проста домашна робия, нека жената и майката да
си намира време за четене, за да се поддържа добре информирана, за да
бъде другар на мъжа си и да бъде винаги във връзка с развиващите се
умове на децата си. Нека мъдро да използва възможностите, които има
сега, за да въздейства върху скъпите си рожби за по-висшия живот. Нека
си намери време да направи скъпия Спасител всекидневен другар и домашен
приятел. Нека си отделя време за изследване на Неговото Слово,
време да отива с децата в полето и да научава за Бога от красотата на
Неговите творения. (73.4)
Нека се пази бодра и жизнерадостна. Вместо да прекарва всеки момент
в безкрайно шиене, нека вечерта да се прекарва със събиране на семейството
заедно след приключване на всекидневните задължения. Много хора
така биха били доведени да изберат обществото на своя дом пред този на
кръчмата или заведението. Много момчета биха били опазени от улицата,
от бара на ъгъла. Много момичета ще бъдат спасени от невъздържани и
развалени приятелки. Влиянието на дома трябва да бъде за родителите и
за децата това, което Бог е определил да бъде – благословение за цял
живот. (74.1)
ИЗВЛЕЧЕТЕ УСПЕХ ОТ ДОМАШНИЯ ЖИВОТ.
Съвет към една майка. Ти не трябва да следваш своите склонности.
Трябва да бъдеш много внимателна, за да дадеш добър пример във всичко.
Не бъди бездейна. Събуди спящите си сили. Бъди необходимост за мъжа
си, като бъдеш внимателна и услужлива. Бъди благословение за него във
всичко. Поеми важните си задължения. Учи се как да изпълниш с готовност
ясното, безинтересното, но най-необходимото задължение, което спа-
да към домашния живот … (74.2)
Опитай се да постигнеш успех с твоя семеен живот. Това означава по-
добре да изпълниш ролята на съпруга и майка, отколкото си мислиш. Ти
имаш нужда да култивираш и подобриш домашния живот. Нуждаеш се
от разнообразие, от вълнения, от сериозно усилие, от култивиране силата
на волята, които този живот дава. (74.3)
РОДИТЕЛИ, КОИТО СА ПРЕКАЛЕНО ЗАЕТИ.
Много родители се оплакват, че имат прекалено много работа и нямат
време да усъвършенстват умовете си и да обучават децата си за практическия
живот, да ги учат как да станат агънца в Христовата кошара. (74.4)
Родителите не трябва да пренебрегват въоръжаването на ума си за борба
с греха, да бдят срещу това, което не само ще ги погуби, но ще донесе болка
и всякакъв вид мизерия и зло на потомството им. Чрез правилно обучение
самите те, родителите, трябва да наставляват децата си, че небето управлява
нещата. (75.1)
РОДИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ПРИЕМАТ С ГОТОВНОСТ СЪВЕТ.
Докато спят с безбожно безразличие, Сатана сее в сърцата на децата им
семена, които ще покълнат, за да принесат жетва на смърт. Въпреки това тези
родители отказват да приемат съвет, когато правят грешки. Те действат сякаш
биха искали да попитат ония, които им дават съвет:“Какво право имаш да се
интересуваш от моите деца?“ Но техните деца не са ли и Божии? Как Бог гледа
на нечестивото пренебрегване на дълга? Какво извинение биха посочили, когато
Той ги попита защо са въвели децата си в света и са ги оставили да бъдат
плячка на сатанинските изкушения? (75.2)
БЪДЕТЕ ГОТОВИ ДА ИЗСЛУШАТЕ СЪВЕТА НА ДРУГИТЕ.
Не смятайте, че не е работа на братята и сестрите как вие се отнасяте
с децата си и какво е тяхното поведение. (75.3)
Благословения от приемане на взаимен съвет. (Забележете: Тези бележки
са направени при групово изучаване в едно лагерно събрание.) Бог е
поверил в ръцете ни най-святото дело и ние трябва да приемаме наставление,
за да бъдем годни да изпълним Неговото дело … Трябва да се срещаме
и да получаваме божествено докосване относно нашата работа у дома.
Родителите трябва да разбират как могат да издигнат светилище в дома
и да изпратят оттам синовете си и дъщерите си така подготвени и научени,
че да светят като светлина в света. (75.4) .
От лагерната среща ние можем да си отидем с по-добро разбиране за
нашите домашни задължения. Има уроци, които трябва да бъдат научени
тук относно делото на Господа, което нашите сестри трябва да извършват
в домовете си. Те трябва да се научат да говорят любезно със съпруга и
с децата си. Трябва да се научат как да помагат, за да се дисциплинират
всеки член на семейството пред Бога. Нека бащите и майките осъзнаят,
че тяхно задължение е да направят дома си приятно и привлекателно място
и че послушанието не трябва да се постига с караници. Мнозина не се
съобразяват с нуждата да говорят любезно с децата си. Забравят, че тези
малки същества са изкупени с цена и са откупена собственост на Господ
Исус. (75.1)