Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Призив за ускоряване на работата – 6 – Евангелизъм – Елена Вайт (Елън Уайт)

Времето е кратко. Вестта, която ми бе заръчано да занеса на нашия народ в това време, е: ,,Работете в градовете без отлагане, защото времето е кратко. Господ е пазил тази работа за вас през последните двадесет или повече години. Но само малко е било направено, и то в малки територии, а можеше да се извърши твърде много” (Писмо 168, 1909 г.).
Къде е вярата ви. Когато си помисля колко много градове са непредупредени още, нямам покой. Жалко е, че толкова дълго време са били занемарявани… Малцина са носили товара за работата в големите градове, но в сравнение на значителните нужди и многото възможности, е било направено само твърде малко. Къде е вярата ви, братя мой, къде са работниците?…
Божиите проповедници няма ли да отидат в тези гъсто населени центрове и да предупредят множествата? Във време като сегашното трябва да се включат всички и да бъде използвано всяко подръчно средство (Ревю енд Херълд, 25 ноември 1909 г.).
Непредупредени множества. …В много градове има множества непредупредени хора… Трябва сериозно да се заемем с това дело и да го извършим. Оставете настрана нашите особености, разделения, идеи. Трябва да проповядваме истината! Посветени и талантливи хора трябва да работят в тези градове (Ръкопис 25, 1910 г.).
Време е стражите да се събудят. Много малко е направено през последните години в сравнение с онова, което би трябвало да се направи за развитието на делото в големите градове.
Призовавам братята, които отдавна са чули вестта. Време е стражите да се събудят. Изразходвах цялата си сила, за да предам вестите, които Господ ми е дал. Товарът върху мене за нуждите на големите градове е бил толкова тежък, че понякога ми е изглеждало, че ще умра. Дано Господ да даде мъдрост на братята да знаят как да действат в хармония с Божията воля (Ръкопис 13, 1910 г.).
Милиони трябва да чуят вестта. В градовете е нужна работа. Милионите от тези претъпкани центрове трябва да чуят третата ангелска вест. През последните няколко години това дело трябваше да се развива бързо (Ревю енд Херълд, 5 юли 1906 г.).