Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ПРИЛЕЖНОСТ, УСЪРДИЕ, ТРУДОЛ – 12 – Ум, характер и личност – Елена Вайт – (Елън Уайт)

12
ПРИЛЕЖНОСТ, УСЪРДИЕ, ТРУДОЛЮБИЕ
УСИЛИЯ И ПОСТИЖЕНИЯ. Победите се постигат чрез сериозно изследване, тежък труд, постоянни старания. Не губете нито миг! Резултатите от работата – сериозната и вярно изпълнена работа – ще бъдат забелязани и оценени. Които желаят да притежават по-силен ум, могат да го постигнат чрез прилежно усърдие. Силата на ума нараства и става по-ефективна чрез употребата му – чрез усилена мисловна работа. Който употребява прилежно и усилено умствените и физическите си сили, ще постигне най-големите резултати. Всяка сила на човешкото естество се развива чрез действие.

ПРИДОБИВАЙТЕ ВЪЗМОЖНО НАЙ-ГОЛЕМИЯ КАПАЦИТЕТ И ВЪЗМОЖНОСТИ. Трябва внимателно да се обсъди истинската цел на образованието и възпитанието. Бог е поверил на всеки от нас капацитет и сили, които да му бъдат възвърнати разширени и подобрени. Изисква от всеки човек да разработва своите сили и да придобие възможно най-големия капацитет за полезност, за да върши благородна работа за Бога и за благословението на човечеството. Всеки талант, който притежаваме, независимо дали умствен капацитет, пари или влияние, са от Бога. Така че можем да кажем заедно с Давид: „Защото всичко е от Тебе и от Твоето даваме на Тебе“ (1Лет. 29:14).

ПЕРФЕКТНИТЕ УМСТВЕНИ КАЧЕСТВА НЕ СА РЕЗУЛТАТ НА СЛУЧАЙНОСТ. Истинският успех, в която и да било област, не е резултат на шанс, случайност или съдба. Той е дело на Божието Провидение, награда на вярата и благоразумието, на добродетелта и постоянството. Фините умствени качества и високата моралност не са резултат на случайност. Бог дава възможностите и случаите; успехът зависи от правилното им използване.

ТОВА, ОТ КОЕТО СЕ НУЖДАЕМ, Е УМСТВЕНА КУЛТУРА. Умствената култура е онова, от което като народ се нуждаем и което трябва да притежаваме, за да посрещнем изискванията на времето. Бедността, скромният произход и неблагоприятната обстановка не трябва да пречат на култивирането на ума. Умствените способности трябва да се намират под контрола на волята. На ума не трябва да се позволява да скита или да се разсейва от най-различни предмети едновременно, без да постигне съвършенство в нито един.
Трудностите трябва да бъдат посрещани с всяко внимание, грижа и усърдие, но никога не се обезкуражавайте, като спирате по средата. Изследвайте, изучавайте и се молете; посрещайте всяка трудност мъжествено и енергично. Извикайте на помощ силата на волята и благодатта на търпението, а след това копайте още по-сериозно, докато бисерът на истината не блесне пред вас – понятен и красив, още по-скъпоценен поради трудностите при търсенето му.
А след това не се занимавайте постоянно с този въпрос и не концентрирате всички сили на ума си върху него, нито постоянно го налагайте на вниманието на другите, но вземете друг въпрос и внимателно изучете и него. Така пред вашия ум ще се разкриват тайна след тайна. Чрез този начин на действие ще бъдат удържани две ценни победи. Не само ще си осигурите полезно познание, но упражняването на ума ще увеличи умствените ви сили и капацитет. Ключът за разкриването на една тайна може да разкрие и други скъпоценни бисери на познание, които до този момент не са били разбирани.

ЗАКОНЪТ НА УМА. Закономерно е кръгозорът на ума да се стеснява или разширява според измеренията на нещата, с които се запознава. Умствените възможности със сигурност ще намалеят и умът ще загуби своята способност да схваща дълбокото значение на Божието слово, ако не е зает енергично и настоятелно с изследването на истината. Той ще се разширява, ако се употребява за проследяване на отношенията между различните теми на Библията, сравнявайки текст и текст и духовни неща с духовни неща. Копайте по-дълбоко от повърхността; богатите съкровища на мисълта очакват умелия и прилежен ученик.

ПОСТАВЕТЕ В ДЕЙСТВИЕ ЛАТЕНТНИТЕ СИЛИ. В обикновения живот мнозина се трудят търпеливо и крачат по утъпканите рутинни пътища, свързани с ежедневните им задачи, без да съзнават, че притежават скрити сили, които, приведени в действие, биха ги поставили сред най-великите водачи в света. Нужно е докосването на майсторска ръка, която да пробуди и развие тези спящи способности. Именно с такива хора Исус се свърза и им даде предимството на тригодишно обучение под Неговата грижа. Никой образователен курс в училищата на равините или във философските зали не би могъл да се равнява по стойност на този.

МНОЗИНА БИХА МОГЛИ ДА СТАНАТ ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ГИГАНТИ. Много от нашите работници днес биха могли да бъдат интелектуални гиганти, ако не се задоволяваха с ниското си ниво, ако прилежно развиваха ума си и „копаеха надълбоко“. Много от нашите младежи са в опасност да станат повърхностни, да не могат да израснат до пълната мярка на „мъже и жени в Христа Исуса“. Те считат, че имат в достатъчно познания и разбиране по различните въпроси, но ако не свикнат да учат с желание и любов, няма да задълбочат знанията си така, че да получат всички възможни съкровища, които биха могли да имат.

НЕОБХОДИМА Е САМОДИСЦИПЛИНА. Бог изисква умствените способности да се развиват. Те трябва да бъдат така култивирани, че, ако е необходимо, да можем да представим истината и пред най-висшите земни авторитети за слава на Бога. Божията сила за обръщане на сърцето и характера е нужна всеки ден. Всеки човек, който претендира, че е Божие чедо, трябва да упражнява самодисциплина, защото по този начин умът и волята ще бъдат доведени в подчинение на Божия ум и воля. Решителната дисциплина в Божието дело ще постигне повече, отколкото красноречието и най-блестящия талант. Един обикновен, но добре обучен ум ще извърши много повече и по-възвишена работа, отколкото и най-доброто образование, и най-великия талант, но без самоконтрол.

АНГЕЛИТЕ ОСЕНЯВАТ РАЗСЪДЛИВИЯ УМ. Небесните ангели… действат, за да осенят разсъдливия ум и тяхната сила е по-мощна от тази на множествата на мрака. Има умове, занимаващи се със свещени неща, които обаче не са в тясна връзка с Бога и не различават Божия Дух. Ако Божията благодат не ги преобрази по Христовото подобие, Духът ще ги остави както водата напуска течащите съдове. Тяхната единствена надежда е да търсят Бога с целия си ум и душа. Тогава те основателно ще се стремят към това овладяване от Светия Дух. Сатана ще ограбва въображението и чувствата, стига само да му се даде възможност.

ИЗИСКВАТ СЕ НАЙ-ВИСШИ И ОСВЕТЕНИ СТРЕМЕЖИ. „Достатъчна ти е Моята благодат“ (2Кор. 12:9) – това е уверението на Великия Учител. Хванете се за боговдъхновените думи и никога, никога не говорете за съмнения и неверие. Бъдете енергични. В чистата и неопетнена религия няма половинчата служба. „Да възлюбиш Господа, своя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила“ (Марк 12:30). От хората, които вярват в Божието слово, се изискват най-висши и осветени цели.

ОСТАНЕТЕ В ДАДЕНАТА ВИ ОТ БОГА ИНДИВИДУАЛНОСТ. Бог ни е дал способност да мислим и да действаме. Чрез внимателни действия и чрез търсене на мъдрост от Него, ще станете способни да носите отговорности. Останете в дадената ви от Бога индивидуалност. Не ставайте по никакъв начин сянка на някой друг. Очаквайте Господ да работи във, чрез и със вас.

ПАГУБНАТА ЗАРАЗА НА ТОЗИ СВЯТ (УВЕЩАНИЕ КЪМ ПРОПОВЕДНИК, КОЙТО ОБИЧА СПЕКУЛАТИВНИТЕ ТЕОРИИ). Ти си човек, който не бива да проповядва истината. Би трябвало да си далеч по-напред в опит и познание на Бога от нивото, на което си в момента. Трябваше да си разумен човек, защото Бог ти е дал умствени способности, поддаващи се на най-висше култивиране. Ако не се разделиш със своите предразположения към спекулативно мислене, ако не започнеш да работиш в обратна насока, не ще можеш да вършиш служба, която да е приета от Бога. Ако беше развивал ума си правилно и беше употребил силите си за Божия прослава, сега щеше да си напълно подготвен да разнасяш предупредителната вест в света. Но гибелната зараза на този свят така е повлияла ума ти, че той не е осветен. Не си разработил способностите, които биха те направили успяващ духовен водач в Божието дело. Можеш да напреднеш в разработването на ума си в правилната насока. Ако сега не станеш по-разумен по отношение на истината, грешката е твоя.

ДВИЖИ СЕ ПОСТОЯННО НАПРЕД. Искам амбициите ти да бъдат осветени, така че Божиите ангели да могат да вдъхновяват сърцето ти със свято усърдие, да те водят постоянно и твърдо напред и да те превръщат в блестяща слънчева светлина. Способностите ти за възприемане ще нарастват по сила и мощ, ако цялото ти същество – тяло, душа и дух – бъде посветено на изпълнението на святата задача. Положи всяко усилие в и чрез благодатта на Христос, за да постигнеш най-висшия образец, поставен пред тебе. Ти можеш да бъдеш съвършен в твоята сфера, както Господ е съвършен в Своята. Не е ли заявил Христос: „И тъй, бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец“ (Матей 5:48)?

РАЗВИВАЙТЕ СВОИТЕ СПОСОБНОСТИ. Бог желае постоянно да растем в святост, в щастие, в полезност. Всички притежават способности и трябва да бъдат научени да ги ценят като свещен дар от Господа, и да ги използват правилно. Той желае младежите да развиват всяка сила на своето същество и да упражняват активно всяка способност. Желае те да се радват на всичко полезно и скъпоценно в този живот, да бъдат добри и да вършат добро, събирайки си небесно съкровище за бъдещия живот.

ВЪЗМОЖНОСТИ, СЪЩЕСТВУВАЩИ В ОБСЕГА НА ВСЕКИ. Има възможности и предимства, които са на разположение на всички и могат да засилят моралните и духовните им сили. Умът може да придобие широта и да бъде облагороден, да се занимава с небесни неща. Силите ни трябва да бъдат развити до най-високата възможна степен, иначе няма да успеем да отговорим на Божия стандарт.
Ако той [умът] не тече в небесната посока, става лесна плячка на сатанинските изкушения и се ангажира със светски проекти и цели, които нямат специална връзка с Бога. И тогава цялото му усърдие, посвещение, неспокойна енергия и трескаво желание биват впрегнати в тази работа, а дяволът стои отстрани и се смее, като гледа как човеците влагат усилия с такова постоянство и се борят за постигането на цел, която никога не ще постигнат и която все ще се изплъзва от ръцете им. Но ако успее да ги задържи пленени в заблудата на невъзможните неща, отдаващи силата на своя ум, кости и мускули за нереалистични цели, той е доволен, защото умствените способности, които принадлежат на Бога и за които Бог претендира, са отклонени от истинската цел.

НЕ Е НЕОБХОДИМО ВРАГЪТ ДА СПИРА НАШЕТО ЕЖЕДНЕВНО РАЗВИТИЕ. Решете да постигнете висок и свят стандарт; поставете целта си високо и действайте със сериозни намерения – както Даниил – твърдо и постоянно; и нищо, което неприятелят прави, не ще може да попречи на вашето ежедневно развитие. Въпреки неудобствата, промените и смущенията вие постоянно ще напредвате в умствена и морална сила.
Никой не би трябвало да бъде невеж, освен ако не избере да остане такъв. Трябва постоянно да се придобиват познания. Това е храната за ума. Ние, които очакваме Христовото пришествие, трябва да решим да не изживеем този живот на губещата страна, но с разбиране и радост постоянно да придобиваме духовни постижения. Бъдете Божии човеци, стойте на печелившата страна!
Познанието е в обсега на всички, които желаят да го постигнат. Божието намерение е умът да бъде силен, да мисли по-дълбоко, по-пълно, по-ясно. Живейте с Бога подобно на Енох. Направете Всевишния свой съветник и успехът не може да не дойде.

ДРЪЖТЕ СЕ ЗА БОГА И СЕ ДВИЖЕТЕ НАПРЕД. Бог е дал на човека ум и го е надарил със способности за усъвършенстване. Затова хванете се здраво за Бога, премахнете всяко лекомислие, шеговитост и всяка нечистота. Победете всички недостатъци на характера.
Макар че съществува естествената склонност да се следва поведение, което води надолу, съществува и мощ, която може да се присъедини към човешките усилия. Воля на човека се противопоставя и ще неутрализира тази тенденция. Но ако тя се съчетае с Божествената помощ, личността може да се съпротиви на гласа на изкушението. Сатанинските изкушения са в хармония с деформираните и греховни човешки склонности и подтикват човека към грях. Всичкото, което той трябва да направи, е да следва Водача Исус Христос, Който ще му показва какво да прави. Бог ви кима от Своя престол в небето, представя ви корона от безсмъртна слава и ви приканва да се борите в „доброто воюване на вярата“ и да участвате в него с търпение. Доверявайте се във всеки момент на Бога! Той е верен и ще ви води напред.

ВИСОКИЯТ БОЖИ ИДЕАЛ ЗА НЕГОВИТЕ ЧЕДА. Божият идеал за Неговите чеда е по-висок от онова, което и най-възвишената човешка мисъл може да постигне. Святост, богоподобие – това е целта. Пред учещия се открива път на постоянно развитие. Той има за постигане една цел, един образец, който включва всичко добро, чисто и благородно. Той ще напредва колкото е възможно по-бързо във всяка област на истинското познание. Но усилията му ще бъдат насочени към цели, толкова по-висши от задоволяването само на собственото му его и от временни интереси, колкото небесата са по-високо от земята.