Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Примерът на Ефесяните – 87 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Примерът на Ефесяните – 87 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Когато се покаяха, ефесяните промениха своите навици и обичаи. Убедени от Божия Дух, те незабавно разкриха тайните на практикуваното от тях магьосничество. Изповядаха се, показаха делата си и душите им се изпълниха със свято възмущение, задето се бяха посвещавали на магьосничество и така високо бяха ценили книгите с правилата и методите на чародействата, измислени от Сатана. Бяха решили да се откажат от службата на злия, донесоха скъпите томове, и публично ги изгориха. Така на дело показаха искреността си при обръщането си към Бога…
Преди това ефесяните се възхищаваха от тези книги, четяха ги с удоволствие, бяха ръководно правило за съвестта и умовете им. Можеха да ги продадат, но така злото щеше да продължи. След обръщането си към Бога те се отвратиха от сатанинските тайни, от магическите изкуства и презряха придобиваното някога от тях. Питам младежите, които са се свързали с истината: “Изгорихте ли вашите чародейни книги?”

Днешните магьоснически книги
Не ви обвиняваме в злото, което беше обвързало ефесяните, нито твърдим, че практикувате магьосничество или че се занимавате с чародейното изкуство, както те правеха. Не казваме, че следвате тайните на некроманията или сте свързани със зли духове. Но не общувате ли с автора на всяко зло, със създателя на всички мистерии и пъклени изкуства? Не слушате ли внушенията на този, който е “богът на този свят”, “князът на въздушната власт”? Не се ли поддавате на неговите лъжи и не сте ли негови оръдия, щом вършите неща, съответстващи на живота ви преди покаянието? Не се ли превръщате в сатанински оръдия и, в по-широк смисъл на думата, не поддържате ли връзка с паднали ангели? Не получавате ли уроци от тях в изкуството да мамите собствените си души, а и душите на другите?
Ами омайващите книги? Какво четете? Как използвате времето си? Стремите ли се да изучавате Свещените слова, за да чуете Божия глас от тях? Светът е наводнен с книги, които сеят семената на скептицизъм, неверие и атеизъм. В по-голяма или в по-малка степен вие приемате уроци от тези книги, а всъщност те са магически книги, които прогонват Бога от ума и отделят душата от истинския Пастир.

Умът – негоден за сериозно мислене
Томовете, които сте прочели, са измислени от сатанински оръдия, целящи да замаят ума ви с теории, създадени в синагогата на Сатана, да ви покажат как можете да служите на злия със сатанинско достойнство. Колко многобройни са книгите, съдържащи тенденции на неверие, предназначени да разколебаят ума чрез специални съмнения! Сатана е вдъхнал в тях своя отровен дъх и смъртоносна духовна малария заразява душата, която ги чете.
Какви купища книги с измислени и фантастични истории съществуват в света, за да изпълват ума с фантазии и глупости, а това създава нежелание за четене словата на истината и правдата! Умът става негоден за сериозно мислене, за търпеливо, упорито изследване на Писанията, които са ръководната книга, насочваща ви към Божия рай.
Много е писано за спечелването на земни съкровища, като че ли богатството на този свят би могло да ни купи паспорт за небето. Какви исторически томове са били изписани, изпълнени с дръзки, самонадеяни, предполагаеми постижения на хора, чийто живот не пръска и един-единствен лъч светлина по пътя, водещ към по-добрата страна!

Заблуждаващи книги
Колко много книги има за войни и кръвопролития, които заблуждават младежите! Когато ги четат, Сатана стои до тях и ги въодушевява със същия дух на бореца, за когото четат, кръвта им се сгорещява във вените… да извършват жестоки действия. Безбройни са неморалните книги, които водят към несвяти желания и запалват страстите на сърцето, водейки далеч от всичко чисто и свято!
Така че вие също имате вашите чародейни книги. В тях сцените, картините и описанията са вдъхновени от онзи, който някога е бил възвишен ангел в небесните дворове…

Разваляне обаянието на сатанинското магьосничество
Бих искала да запитам: Ще бъдат ли изгорени магьосническите книги? В синагогата на Сатана има привлекателни места, където разпуснатостта се подхранва и насърчава; но там е и свидетелят, невидим посетител, който записва тъмните дела. Сатана председателства събиранията на суетните, гордите, забавляващите се и е главният подбудител на сцените на веселби. Там той е маскиран. Чародейството се върши навсякъде около нас. И светът, и църквата са под влиянието на един, който ще ги накара да вършат дела, дето не са и сънували. Ако бъдат информирани за тях, биха се удивили, както се удиви Азаил, когато пророкът му каза за бъдещото му поведение…
Всеки мъж, жена и дете, които не са под контрола на Божия Дух, са под влиянието на сатанинското вълшебство и чрез думите и примера си такъв човек води и другите далеч от пътя на истината. Когато преобразяващата Христова благодат започне да действа в сърцето, душата на човек ще бъде завладяна от справедливо възмущение за това, че той тъй дълго е занемарявал великото изкупление, което Бог е предвидел за него. Тогава ще предаде себе си – тяло, душа и дух на Бога и чрез сила от Бога ще престане да общува със Сатана. И той като ефесяните ще скъса с магьосничеството (чародейството) и ще скъса и последната нишка, която го свързва със Сатана. Ще напусне знамето на княза на тъмнината и ще дойде под опръсканото с кръв знаме на княз Емануил. Ще изгори заслепяващите книги (“Младежки наставник”, 16 ноември 1883 г.).