Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Примките на Сатана – 42 – Съкровищница от свидетелства Том 1 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Сатана има големи предимства. Като ангел притежава удивителен умствен потенциал, за който малцина имат правилна представа. Той познава силата си, иначе не би се заел да се бори с Всемогъщия Бог-вечния Отец и Княз на мира. Наблюдава най-внимателно събитията и ако някой с особено силен дух се съпротивява на Божията истина, го издирва и дори му разкрива събития, които предстои да се случат, за да си осигури още една позиция в битката с Онзи, Който поддържа творението. Преследва и мами с ярост. Днес той държи смъртните хора в примката си. В продължение на почти шестхилядния си опит не е загубил нищо от своята хитрост и интелект. През цялото време е наблюдавал много внимателно всичко, което засяга човешкия род.
Сатана използва като свои инструменти онези, които упорито се противопоставят на Божията истина. Той ще се явява на медиумите с външния вид и дрехите на техни познати, ще ги кара да вярват на сетивата си, като говори думите на техен приятел и разказва минали или предстоящи събития и обстоятелства, за които медиумът не знае нищо. Понякога преди да настъпи смърт или нещастие, ще дава сън или, представяйки се за някой друг, ще разговаря с медиума, дори ще му съобщава сведения посредством инструментариума на своите изкушения. Това обаче е мъдрост, която идва от долу, а не от горе. Мъдростта, приета от Сатана, е противна на истинската, освен в случаите когато преследва специална цел и наистина се облича със светлината, обкръжаваща ангелите. При някои хора ще идва, поддържайки част от истината, в която Христовите последователи вярват, а в същото време ще ги кара да се противопоставят на други истини, внушавайки им, че са опасна и гибелна заблуда.
Сатана е изкусен работник. Той използва дяволската си мъдрост твърде успешно. Има възможност и е готов да поучава онези, които се противопоставят на Божиите съвети в ущърб на собствените си души. Ще украси великолепно стръвта на въдицата си и ще я направи по възможност по-привлекателна, за да сграбчи душите и да ги улови в дяволската си мрежа. Впримчените по този начин ще бъдат накарани на всяка цена да направят глупостта да продадат Небето и безсмъртието за една измама с гибелни последици.
Нашият противник, дяволът, не е лишен от мъдрост и сила. Той обикаля като ревящ лъв, търсейки кого да погълне. Ще работи с „всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса и с всичката измама на неправдата между ония, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят“. И понеже те са отхвърлили истината, Бог ще им прати „заблуда да действа между тях, за да повярват лъжа, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата“ (2Сол. 2:9-12). Имаме да се борим с един мощен и измамлив враг и единственото ни спасение е в Този, Който трябва да дойде, за да порази с дъха на устата Си архиизмамника и да го унищожи с блясъка на Пришествието Си.