Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Пророчествата-5-Христос възкресе

Пророчествата
От всички месиански пророчества, това за смъртта на Исус Христос е едно от най-забележителните, защото обявява точната година.
Нека се върнем в 538 г. пр. н.е. Първи министър на Дарий Мидянина цар на Вавилон, е пророк Даниил. Дълбоко натъжен от състоянието на Ерусалим и на Божия храм, които са в развалини, и чувствайки се солидарен в отговорността за греховете на своя народ, той изповядва пред Бог заблужденията и отклоненията на Израил: “О, Господи, велики и страшни Боже, …съгрешихме,…вършихме нечестие, бунтувахме се и се отклонихме от Твоите заповеди…. Господи, според всичката Твоя правда, моля Те гневът Ти и яростта Ти да се отвърнат от Твоя град Ерусалим, светия Ти хълм… Осияй с лицето Си върху запустялото Си светилище. Боже мой, приклони ухото Си и послушай; отвори очите Си и виж опустошенията ни и града, който се нарича с Твоето име!” (Дан.9:4, 5, 16-18).
Божият служител е все още в молитва, когато ангел Гавриил идва с отговора…
Историята
Има един неумолим съдия, непогрешим в своите присъди, пред когото трябва да се преклоним. Този съдия е историята. Както диамантът оставя неизличима следа върху стъклото, така тя оставя следите си, когато Бог бележи вървежа. Срещнати с летописите на народите, пророческите текстове дават неоспоримо свидетелство за боговдъхновеността на Писанията, в които говори сам Бог чрез Своите пророци.