Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Прототипът изпуснат от очи – 21 – Христос в Своето светилище – Елена Вайт – (Елън Уайт)

Прототипът изпуснат от очи

Господ Исус беше основата на цялата юдейска система. Нейните внушителни служби имаха божествен произход. Те имаха за цел да научат хората, че в определеното време щеше да дойде Един, на когото онези церемонии сочеха. “Притчи Христови” стр. 34.

Когато се отделяха от Бога, юдеите , до голяма степен, изпускаха от погледа си нарежданията за ритуалната служба. Тази служба беше постановена от самия Христос. Всяка нейна част символизираше Него; беше изпълнена с живот и духовна красота. Но юдеите изгубиха духовния живот в церемониите и те се превърнаха в мъртви форми. Те се доверяваха само на жертвите и заповедите, вместо да положат доверието си на Онзи, на Когото жертвите сочеха. За да запълнят мястото на загубата си, свещениците и равините прибавиха към изискванията свои собствени такива и колкото по-добри ставаха, толкова по-слабо изявяваха Божията любов. “Живота на Исус” стр.29.

Храмовите служби загубиха значението си

Христос беше основата и живота на храма. Храмовите служби бяха символ на жертвата на Божия Син. Свещеничеството беше установено, за да представи застъпническия характер и служба на Христос. Целият план за жертвено поклонение беше предсказание на Христовата смърт за спасението на света. Жертвите щяха да се обезсмислят, когато великото събитие, на което сочеха щеше да се изпълни.

Тъй като цялата ритулна система символизираше Христос, без Него тя се обезсмисляше. Когато евреите подпечатаха отхвърлането на Христос като Го предадоха на смърт, те отхвърлиха всичко, което даваше значимост на храма и церемониите.Той не беше вече свещен. Беше осъден на разрушение. От този ден свещените приноси и службите свързани с тях бяха без смисъл. Като приноса на Каин те не изразяваха вяра в Спасителя. С решението за смъртта на Христос юдеите всъщност разрушиха своя храм.Когато Христос бе разпнат вътрешната завеса на храма се раздра на две от горе до долу, в знак на това, че великата жертва беше принесена и жертвената система беше завинаги приключена.

“ За три дни ще го издигна”. При смъртта на Спасителя изглеждаше, че силите на тъмнината имат превъзходство и те се радваха на победата си. Но от наетата гробница на Йосиф Исус излезе победител. “ Като ограби началствата и властите, изведе ги на показ явно, възтържествувайки над тях чрез него.” Кол. 2:15 По силата на Своята смърт и възкресение Той стана “ служител на светилището и на истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек.” Евр. 8:2. Мъже издигнаха еврейската скиния; мъже построиха еврейския храм; но небесното светилище, чийто образ беше земното, не беше построено от човек. “Ето мъжа, чието име е Отрасъл….И ще построи храма Господен. Да, Той ще построи храма Господен; и като приеме слава, ще седне на престола си като Управител; ще бъде и Свещеник на престола си”. Зах. 6:12,13.