Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ПСЕВДОНАУКА – 77 – Ум, характер и личност Том 3 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

ЧАСТ 15
ФАЛШИВИ СИСТЕМИ НА ЛЕЧЕНИЕ

77
ПСЕВДОНАУКА

БОЖИЕТО ДЕЛО И НАУКАТА. Човешкото познание както за материалните, така и за духовните неща е частично и несъвършено. Затова мнозина не са в състояние да съгласуват научните си възгледи с изявленията на Писанията. Мнозина приемат теории и спекулации за научни факти и мислят, че Божието слово трябва да бъде изпитвано чрез ученията на „тъй нареченото фалшиво знание“ (1Тимотей 6:20). Творецът и Неговите творения са отвъд тяхното разбиране; и понеже не могат да ги обяснят чрез природните закони, библейската информация се счита за недостоверна. Онези, които се съмняват в достоверността на Писанията на Стария и Новия завет, твърде често отиват и по-нататък и се усъмняват и в съществуването на Бога, приписвайки на природата Божествена сила. След като са пуснали там котвата си, те са оставени да бъдат блъскани в скалите на неверието.

НУЖНО Е ПОВЕЧЕ ОТ СВЕТСКА НАУКА. Нека отидем при Божието слово за ръководство. Нека търсим едно „така казва Господ“. Достатъчно човешки методи имаме. Умът, обучен само в светска наука, не ще успее да разбере Божиите неща; но същият ум, обърнат към Бога и осветен, ще вижда Божествената сила в Словото. Само умът и сърцето, очистени чрез освещението на Духа, могат да различат небесните неща.

САТАНА ИЗПОЛЗВА НАУКАТА НА УМА. Било ми е показано, че трябва да се пазим на всяка крачка и упорито да се съпротивляваме на инсинуациите и хитрите уловки на Сатана. Той се уподобява на светъл ангел и мами хиляди, правейки ги свои пленници. Огромни са предимствата, които извлича от науката на човешкия ум. Тук той незабележимо пропълзява като змия, за да покварява Божието дело. Чудесата и делата на Христос той прави да изглеждат като резултат от човешко умение и сила.
Ако Сатана предприеме открита и дръзка атака срещу християнството, това би накарало християнина в скръб и агония да отиде при нозете на своя Изкупител. И тогава силният и мощен Избавител би обърнал противника в бягство. Затова се уподобява на светъл ангел и действа върху умовете на хората, за да ги измами да не ходят по единствено безопасния и верен път. „Науките“ френология, парапсихология и месмеризъм*(забележка под черта:* Виж забележката в глава 3) са каналите, чрез които той идва по-пряко при това поколение и действа с онази сила, която ще характеризира неговите усилия в края на благодатното време.

САТАНА ДОБРЕ ЗНАЕ СВОЙСТВАТА НА УМА. Сатана е експериментирал със свойствата на човешкия ум в продължение на хиляди години и го познава добре. Чрез фини и прикрити действия в тези последни дни той свързва човешкия ум със своя, пропивайки го със собствените си мисли. Върши това по такъв коварен начин, че онези, които приемат неговото ръководство, нямат и представа, че именно той ги води според волята си. Големият измамник се надява така да обърка умовете на хората, че да не се чува нищо друго, освен неговият глас.

СЪСТАВЯНЕ НА НОВИ ТЕОРИИ. Бог желае светлината на истината да достигне света днес, но тя не е в онова, което хората на светската наука се стремят да утвърдят, защото в изследванията си те често приемат погрешни заключения и тяхното изучаване на трудовете на много автори е въодушевено от теории със сатанински произход. Сатана, уподобен на светъл ангел, представя за изучаване пред човешкия ум въпроси, които изглеждат интересни и пълни с научна тайна. При изследването им хората биват подведени да приемат погрешни заключения и да се съединяват със съблазняващи духове в прогласяването на нови теории, които отклоняват далече от истината.

ТЕОРИИ, КОИТО ПРОТИВОРЕЧАТ НА БОЖИЕТО СЛОВО, СА САМО ЧОВЕШКИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ. Този, който има познание за Бога и за Неговото Слово, притежава убедена вяра в Божествеността на Свещените писания. Той не изпитва Библията чрез човешки и научни идеи. Обратно – изпитва тези идеи според непогрешимия образец. Знае, че Божието слово е истина и че истината никога не може да противоречи на себе си. Всичко в теориите на тъй наречената наука, което противоречи на Божието откровение, е само човешко предположение.

ФАЛШИФИЦИРАНЕ НА ИСТИНАТА. Има само две страни. Сатана действа със своето коварство и лъжлива сила и чрез мощни измами пленява всички, които не пребъдват в истината, които са обърнали гръб на истината и са се доверили на басни. Самият Сатана не пребъдва в истината. Той е тайната на нечестието. Чрез своите фини хитрости придава на своите унищожаващи и погубващи душата заблуди само вид на истина. Затова чрез тях има силата да мами.
Именно понеже представляват фалшификат на истината, спиритизмът, теософията и други подобни измами печелят такава сила над духовете на хората. Те са проява на изкусното дело на Сатана. Той твърди, че е спасителят на човека, благодетелят на човешката раса и по този начин много по-лесно мами жертвите си и ги води към гибел.

ОМАЙВАЩАТА СИЛА НА САТАНА. Магьосниците от езическите времена намират своя двойник в лицето на спиритическите медиуми, врачките и предсказвачите от днешно време. Мистичните гласове, които говореха в Ендор и в Ефес, все още мамят чрез лъжливите си думи човешкия род. Ако завесата можеше да се вдигне от очите ни, щяхме да видим зли ангели да употребяват цялото си изкуство, за да мамят и унищожават. Винаги където се упражнява влияние, каращо хората да забравят Бога, там Сатана упражнява своята омайваща сила. Когато се подчинят на това влияние, преди да осъзнаят, умът им бива омаян и душата – опетнена. На обещанието на апостола към ефеската църква трябва да бъде обърнато внимание днес: „Нямайте общение с безплодните дела на тъмнината, но по-скоро ги изобличавайте“ (Ефесяни 5:11).

ДЪРЗОСТТА ДА СЕ ЗАСТАНЕ НА САТАНИНСКА ПОЧВА. Трябва да се държим постоянно близо до Божието слово. Нуждаем се от неговите предупреждения, насърчения и увещания. Нуждаем се от съвършения пример, даден единствено в живота и в характера на нашия Спасител. Божиите ангели ще пазят Неговия народ, докато ходи в пътя на дълга. Но няма никакво уверение за такава сила за онези, които съзнателно дръзват да стъпят на сатанинска почва.
Агент на големия измамник ще казва и ще върши всичко, за да спечели своя обект. Малко значение има дали ще нарича себе си спиритист, или „хипнотизатор“, или „магнетичен лечител“. Чрез своите благовидни претенции той печели доверието на непредпазливите. Претендира, че познава историята на живота им и разбира всички обстоятелства и неща според прибягващите до него.
Уподобявайки се на светъл ангел, докато всъщност мракът на бездната е в сърцето му, той проявява голям интерес към жени, които търсят неговия съвет. Казва им, че техните трудности се дължат на нещастен брак. Това може да е вярно, но такъв съвет не подобрява състоянието им. Намеква им, че се нуждаят от любов и съчувствие. Преструвайки се, че проявява голям интерес към тяхното благополучие, той хвърля омаята си над нищо не подозиращите си жертви, мами ги, както змията „хипнотизира“ треперещата птичка. Скоро те са напълно в неговата власт и ужасните последици са грях, безчестие и гибел.

„СКРИТИ СИЛИ“ НА УМА. „Апостолите“ на почти всички форми на спиритизъм твърдят, че имат силата да лекуват. Те приписват тази сила на електрическия магнетизъм, на тъй наречените симпатетикови лекарства или на латентните сили, скрити в ума на човека. Немалко хора дори в този християнски век отиват при такива лечители, вместо да се доверят на силата на живия Бог и на умението на добре квалифицирани лекари.
Майката, бдяща край болничното легло на своето дете, възкликва: „Не мога да направя нищо повече! Няма ли лекар, способен да излекува моето дете?“ Казват й за удивителните изцеления, извършени от някой ясновидец или магнетичен лечител и тя поверява скъпата си рожба на неговата грижа, поставяйки го в самата ръка на Сатана – все едно, че той лично стои до нея. И в много случаи бъдещият живот на детето се управлява от сатанинска сила, която изглежда невъзможно да бъде преодолявана.

САТАНИНСКИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОТОК. Хората – инструменти на Сатана – твърдят, че лекуват болести. Те приписват своята сила на биоелектричество, на магнетизъм или на тъй наречените симпатетикови лекарства, докато всъщност са проводници на сатанински електрически потоци. Чрез тези средства той пленява с омаята си телата и душите на човеци.

ЖЕРТВАНЕ НА БОЖИЯТА ВОЛЯ ЗА ПЕЧАЛБИ И ЗА ЖИВОТ. Онези, които се поддават на омагьосващата сила на Сатана, може да се хвалят с големите блага, придобити чрез нея, но това доказва ли, че техният начин на постъпване е мъдър или безопасен? Какво като бъде продължен животът им? Какво като си осигурят временна печалба? В края ще се окаже ли, че пренебрегването на Божията воля си е струвало? Всички подобни земни придобивки ще се окажат в края невъзвратима загуба. Не можем безнаказано да строшим и една-единствена бариера, която Бог е издигнал, за да запази народа Си от сатанинската сила.

ЛЮБОПИТСТВОТО ПОДМАМВА ПО ЛОШ ПЪТ. Рамо до рамо с проповядването на евангелието ще работят хора, които са само медиуми на лъжливи духове. Мнозина се занимават с тези неща просто от любопитство. Но виждайки доказателство за нещо повече от човешка сила, биват омаяни и продължават, докато започнат да бъдат контролирани от воля, по-силна от тяхната. Такъв човек не може да избегне от тази тайнствена сила.
Защитата на душата е разрушена. Той няма бариера срещу греха. Когато ограниченията на Божието слово бъдат веднъж отхвърлени, никой човек не знае до какви дълбини на деградиране може да потъне.

НАУКА И ОТКРОВЕНИЕ. За мнозина научните изследвания са станали проклятие. Господ е промислил цял поток от светлина да бъде излят над света във вид на открития в областта на науката и изкуството. Но ако не бъдат ръководени от Божието слово в своите изследвания, дори и най-великите умове биват объркани в опита си да разберат връзките и отношенията между науката и Божието откровение.

ХРИСТОС БИ МОГЪЛ ДА ОТВОРИ ВРАТАТА НА НАУКАТА. Христос можеше да отваря врата след врата пред науката. Можеше да разкрие пред човечеството съкровища от научни познания, на които бихме се радвали и до днес. Но знаейки, че това познание би било употребено за несвяти цели, Той не отвори вратата.

ТЪМНИ ЧАСОВЕ НА ИЗПИТАНИЕ ТРЯБВА ДА СТИГНАТ ДО ВСЕКИ КАТО ЧАСТ ОТ НЕГОВИЯ ИЗПИТ. Онази нощ лодката бе за учениците школа, в която те трябваше да получат част от своето обучение за великото дело, очакващо ги по-късно. Тъмните часове на изпитание трябва да дойдат до всеки като част от неговия изпит за по-висша работа, за по-посветени и по-осветени усилия. Бурята не бе допусната за учениците, за да претърпят корабокрушение, но за да ги изпита и изпробва лично…
Времето на нашето изпитание скоро ще приключи. Нямаме време за губене да минаваме през мъглите на съмнения и несигурност… Можем да застанем близо при Исус. Нека никой не избегне нито един труден урок и не загуби благословението на строгата дисциплина.