Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Пълно посвещение – 19 – Съкровищница от свидетелства Том 1 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Драги братко и сестра К., в последното видение ми бяха показани някои неща за вашето семейство. Господ мисли с милост за вас и няма да ви изостави, ако вие не направите това. Л. и М. са в хладко състояние. Те трябва да се събудят и да положат всички усилия, за да се спасят, защото в противен случай ще изгубят вечния живот. Трябва да почувстват лична отговорност и да имат лична опитност. Сърцата им трябва да бъдат докоснати от Святия Дух. Това ще ги накара да обикнат обществото на Божия народ, да го предпочитат пред всяко друго и да се отделят от ония, които нямат интерес към духовните неща. Исус изисква цяла жертва, пълно посвещение.
Л. и М., вие не сте разбрали, че Бог изисква вашата пълна привързаност. Направили сте една свята изповед и после пак сте слезли до мъртвата позиция на християните по име. Обичате обществото на младежи, които нямат представа за святите истини, които изповядвате. Вие сте като всички останали и сте свързани с религията дотолкова, доколкото това би било угодно на другите, без да си навличате неодобрението на когото и да било.
Христос изисква всичко. Той не може да изисква по-малко, защото Неговата жертва е твърде скъпа и твърде голяма, за да ни остави на такова равнище. Нашата свята вяра вика: „Отделяне! Не трябва да се съобразяваме със света или с онези, които изповядват, че са християни, но са мъртви и безсърдечни.“
„… преобразявайте се чрез обновяването на ума си…“ (Римл. 12:12). Това е пътят на себеотричането. И когато мислите, че пътят е твърде тесен, че се изисква твърде много себеотрицание, за да вървите по тази тясна пътека, когато казвате, че е много трудно да се откажете от всичко, тогава си задайте въпроса: От какво се отказа Христос заради мене? Този въпрос засенчва всичко онова, което наричаме себеотричане.
Вижте Божия Син в градината, когато огромни капки кръв се стичат по лицето Му. Един-единствен ангел е изпратен от небето, за да Го укрепи. Последвайте Го по пътя до съдебната зала, където е осмиван, подиграван и оскърбяван от разярената тълпа. Вижте Го облечен в онази стара пурпурна мантия. Чуйте грубите насмешки и жестоките подигравки. Вижте как върху това благородно чело поставят корона от тръни, как Го удрят с тръстика и забиват тръните в слепоочията Му, а кръвта се стича по лицето. Чуйте как тълпата от убийци ожесточено крещи за кръвта Му. Той е предаден в ръцете им и те отвеждат благородния страдалец – бледен, слаб и припадащ, за да бъде разпнат. Проснат е върху дървения кръст и гвоздеите един по един се забиват в нежните му ръце и нозе. Вижте Го как виси на кръста през ужасните часове на агония, когато ангелите закриват лицата си и слънцето не дава светлината си. Помислете за всичко това и тогава питайте много ли е тесен пътят. Не, не!

Разделени интереси
При един раздвоен, половинчат живот вие ще изпаднете в съмнение и тъмнина. Не можете да се наслаждавате нито на утехата от религията, нито на мира, който светът дава. Не сядайте в сатанинското кресло на бездействието, а се изправете и си поставете за цел високия образец, който е привилегия да постигнете. Блажена привилегия е да се откажете от всичко заради Христос. Не гледайте живота на другите, за да им подражавате, защото така няма да се издигнете по-високо от тях. Вие имате само един истински, непогрешим Образец. Безопасно е да следвате само Исус. Вземете решение за себе си, че ако другите плуват във водите на духовния мързел, то вие ще им обърнете гръб и ще вървите напред към висотите на християнското съвършенство. Изработете си характер за небето. Не заспивайте на поста си. Отнасяйте се вярно и честно към собствената си душа.
Подхранвате зло, което заплашва да унищожи вашата духовност. То ще затъмни цялата красота на Свещеното писание и интереса ви към него. Става дума за любовта към книги, истории, разкази и други четива, които не оказват добро влияние върху ума, посветен в служба на Бога. Те причиняват измамна, нездрава възбуда и трескаво въображение, правят ума негоден за полезни неща и го лишават от каквото и да било духовно преживяване. Отклоняват душата от молитвата и от любовта към святите неща. А четива, които хвърлят светлина върху Святото писание, не само че не са опасни, но въздействат дори благотворно.
Видях, че вие сте отхвърлили святата Книга и съсредоточено сте си насочили интереса към възбуждащи книги, които са смърт за религията. Колкото по-често и по-прилежно прелиствате Писанията, толкова по-прекрасни ще ви изглеждат те и толкова по-малка наслада ще изпитвате от леките четива. Всекидневното изучаване на Святото Писание ще окаже освещаващо влияние върху ума. Вие ще дишате небесна атмосфера. Привържете тази скъпа Книга към сърцата си. Тя ще се окаже приятел и водач в смущенията ви.
Поставяли сте си различни цели в живота. Колко твърдо и настойчиво сте работили, за да ги постигнете. Пресмятали сте и сте планирали, докато желанията ви са се осъществили. А сега пред вас стои друга цел, достойна за едно продължаващо цял живот усилие. Тази цел е спасението на душата ви – вечният живот. Тя изисква себеотрицание, жертви и задълбочено изучаване. Трябва да бъдете очистени и пречистени. Липсва ви спасителното влияние на Божия дух. Общувате с вашите приятели и забравяте, че носите името на Христос. И в поведение, и в облекло сте като тях.

Излезте и се отделете
Сестра К., видях, че трябва още много да работиш върху себе си. Трябва да умреш за гордостта и да обърнеш всичките си мисли към истината. Твоите вечни интереси зависят от пътя, по който вървиш. Ако искаш да получиш вечния живот, трябва да живееш за него и да умреш за личното Аз. Излез от света и се отдели! Животът ти трябва да се характеризира с трезвост, бдителност и молитва. Ангелите наблюдават развитието на характера и преценяват моралните стойности. Всички наши думи и дела преминават пред изпитващите Божии очи. Живеем в страшно, тържествено време. Надеждата за вечния живот не трябва да се полага върху слаби основи, а да се основава на връзката между Бога и собствената ви душа. Някои предпочитат да се осланят повече на мнението и опитността на другите, отколкото да си правят труда строго да изпитат собствените си сърца. Така те си живеят месеци и години, без да получат никакво свидетелство на Божия дух или доказателство, че са приети. Те се заблуждават. Имат една предполагаема надежда, но им липсват най-важните качества на един християнина. На първо място е необходима цялостна промяна на сърцето и тогава начинът на живот ще добие онзи възвишен и благороден характер, който определя истинските последователи на Христос. Изисква се усилие и морален кураж, за да се живее нашата вяра.
Божият народ е особен. Духът на Божиите деца не бива да се уеднаквява с духа и влиянието на света. Вие не трябва да носите името на Христос, ако сте недостойни за него. Само външното изповядване не е достатъчно, щом искате да Го срещнете. Не трябва да бъдете измамени по отношение на един толкова важен въпрос. Изпитвайте цялостно основите на вашата надежда. Отнесете се честно към собствената си душа. Една предполагаема надежда никога няма да ви спаси. Замисляли ли сте се върху цената? Боя се, че не! Сега решете дали ще следвате Христос – каквото и да ви струва това. Ако сте разсъждавали правилно, вие няма да можете след това отново да се наслаждавате на обществото на онези, които не обръщат никакво внимание на божествените истини. Духът ви не може да се смеси вече с техния, тъй както маслото не може да се смеси с водата.
Огромна привилегия е да си Божие дете и сънаследник с Христос. Ако считате това за ваша привилегия, ще съучаствате в Христовите страдания. Бог изпитва сърцата. Видях, че трябва да Го търсите сериозно и да издигнете по-високо своя стандарт набожност или със сигурност ще загубите вечния живот. Вие може би се питате: „Наистина ли сестра Вайт е видяла това?“ Да! И аз се опитвам да ви го предам и да споделя с вас впечатлението, което ми направи то. Дано Бог ви помогне да обърнете внимание!
Драги братко и сестра, наблюдавайте децата си с ревнива грижа. Духът и влиянието на света унищожават всяко тяхно желание да бъдат истински християни. Нека вашето влияние ги отдалечи от младите другари, които не се интересуват от божествените неща. Те трябва да направят жертва, ако държат в края да спечелят небето.

* * *
„Какво ще изберете – казва Христос, – Мене или света?“ Бог изисква безусловно да Му предадем сърцето и чувствата си. „Ако обичате приятели, братя или сестри, баща или майка, къщи или земни богатства повече от Мене – казва Христос, – не сте достойни за Мене.“ Религията задължава душата да спазва изискванията й, да следва принципите й. Както тайнственият магнит сочи на север, така и изискванията на религията сочат към Божията слава. Вие сте обвързани чрез клетва при кръщението си да почитате Създателя и решително да се отричате от личното Аз, да разпъвате вашите страсти и желания и да доведете дори мислите си в послушание на Христовата воля (1872 г., т.3, стр.45).

Обвързването ви със света пречи да отворите широко вратата на коравите си сърца, когато Исус хлопа и желае да влезе. Господ на славата, Който ви е изкупил със Собствената Си кръв, чака пред вашата врата, за да бъде приет, но вие не я отваряте широко и не Го каните вътре. Някои открехват вратата съвсем лекичко и оставят да проникне само малко светлина от Неговото присъствие, но не поканват небесния Гост. Там няма място за Исус. Мястото, което трябваше да бъде запазено за Него, е заето от други неща. Исус ви моли настоятелно: „Ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с Мене“ (Откр. 3:20) Това, което трябва да направите, да отворите вратата. Понякога сте склонни да го сторите, но обикновено това отминава и вие пропускате привилегията да си осигурите общение с небесния Гост. Но други отварят вратата и сърдечно посрещат своя Спасител (1869 г., т. 1, стр. 216, 217).