Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Работа за заблудените – 66 – Съкровищница от свидетелства Том 1 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Христос се уеднаквяваше с нуждите на Своя народ. Нуждите и страданията на човека бяха Негови нужди и страдания (Матей 25:35, 36). Божиите служители трябва да изпитват в сърцето си нежно съчувствие и искрена обич към последователите на Христос. Те трябва да проявяват същия дълбок интерес, който Христос проявяваше като Пастир в грижата си към изгубените овце, да следват Неговия пример, да упражняват Неговото съчувствие и благородство и да изпитват Неговата нежна, милостива любов към всички.
Най-възвишените морални сили на душата са вяра, надежда и любов. Ако те не са живи, дори и ревностен, трудът на проповедника няма да бъде приет от Бога и няма да принася добро на църквата. Христовият служител, който носи тържествената Божия вест на народа, трябва винаги да бъде извор на справедливост, любов и милост и да върви смирено пред Бога. Христовият дух в сърцето ще накара човешката душа да се грижи с всички сили за овцете от Неговото стадо и да ги закриля като истински верен пастир. Любовта е златната нишка, която свързва в едно вярващите сърца със скъпоценните връзки на приятелството, нежността, верността и постоянството и привързва душата към Бога.
Сред братята се забелязва съвсем явно липсата на любов, съчувствие, милост и нежност. Сърцата им не са запалени от нежно състрадание и дълбока обич. Най-чистото и най-възвишеното посвещение на Бога е онова, което се проявява в дълбокото желание и в постоянните усилия за спечелване на хора за Христос. Причината, поради която проповедниците на истината за това време нямат голям успех, е, че им липсва, много им липсва, надежда и любов. В живота ни има труд и борба, себеотрицание и скрити сърдечни изпитания, които трябва да посрещаме и да понасяме. Ще скърбим и ще проливаме сълзи за греховете си, ще бъдем в постоянни битки и бдения, изпълнени с угризения и срам поради недостатъците си.
Нека тези, които проповядват кръста на нашия мил Спасител никога не забравят личния си духовен опит в това отношение. Нека винаги помнят, че са само хора, склонни към заблуди и страсти, както техните братя. Ако желаят да помагат на братята си, трябва да постоянстват в усилията си да им оказват добро, да бъдат със сърца, изпълнени с милост и любов. Те трябва да се доближават до сърцата на своите ближни и да им помагат там, където те са най-слаби и се нуждаят от най-много помощ. Онези, които се трудят в словото и в учението, трябва да съкрушат преди всичко твърдите си, горди, невярващи сърца, ако желаят да свидетелстват за същото пред своите братя.
Христос е извършил всичко заради нас поради нашата безпомощност. Ние бяхме вързани с веригите на мрака, греха и отчаянието и затова не можехме да направим абсолютно нищо за себе си. Единствено като прилагаме вярата, надеждата и любовта, ние се приближаваме все повече до образеца на съвършената святост. И нашите братя изпитват същата нужда от съчувствие и помощ, както и ние. Но да не ги смущаваме с ненужни укори, а да оставяме Христовата любов да ни принуждава да бъдем много състрадателни и нежни, за да се научим да плачем за заблудените и за онези, които са отстъпили от Бога. Неоценима е стойността на всяка човешка душа, която би могла да бъде определена единствено с, платения за нея откуп. Голгота! Голгота! Голгота! това е истинската цена на човешката душа.

__________
Нежното отношение, меките отговори и приятните думи поправят и спасяват много повече от строгостта и суровостта. И най-малката проява на нелюбезност може да стане причина личността да не може да бъде достигната. Смиреният дух би бил съвършеното средство да привърже човешките души към вас. След това бихте могли да ги насочите в правия път. Трябва да бъдете подбуждани и от прощаващ дух, да се отнасяте с необходимото доверие към всяко добро намерение и действие на хората около вас (1876 г., т. 4).