Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Работа за по-висшите класи 52 – Съкровищница от свидетелства Том 2 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Предстои ни да извършим дело и за проповедниците на другите църкви. Бог иска и те да се спасят. И те като вас могат да получат безсмъртие чрез вяра и послушание и за тази цел ние трябва да работим за тях сериозно. Бог иска и те да вземат участие в специалното дело, което Той провежда в това време. Иска да бъдат между онези, които дават храна на дома Му навреме. Защо да не бъдат заети в това дело?
Нашите проповедници трябва да се стремят към повече близост с проповедниците от други деноминации. Молете се за тях и заедно с тях. Христос ходатайства и за тези хора. Тържествена отговорност имат нашите проповедници. Като Христови пратеници те трябва да проявяват дълбок и сериозен интерес към тези пастири на стадото.
Зовът трябва да се провъзгласи по кръстопътищата; трябва да е адресиран към всички, вземащи дейно участие в светските работи, към учители и водачи на народа. Хора, които носят тежки отговорности в обществения живот – лекари, учители, адвокати, съдии, обществени служители и търговци – нека бъдат ясно запознати с вестта. „Понеже какво се ползва човек, като спечели целия свят, а изгуби живота си? Защото какво би дал човек в замяна на живота си?“ (Марко 6:36, 37).
Много говорим и пишем за пренебрегваните бедни. Не трябва ли да се обърне известно внимание и на пренебрегваните богати? Мнозина гледат на тази класа хора като на безнадеждни и не правят почти нищо, за да отварят очите на онези, които, заслепени и зашеметени от силата на Сатана, нямат вечността в сметките си. Хиляди богати са отишли в гробовете си непредупредени, защото за тях се е съдило по външността им и са били отминавани като безнадеждни. Но колкото и равнодушни да изглеждат те, показано ми бе, че повечето хора от тази класа са душевно обременени. Хиляди богати гладуват за духовна храна. Мнозина от високопоставените служители в обществото чувстват, че им е необходимо нещо, което не притежават. Малко от тях ходят на църква, защото мислят, че не получават някаква духовна полза. Учението, което слушат там, не затрогва душата им. Няма ли да положим лични усилия за тях?
Някои ще попитат: Не можем ли да ги достигнем с книжнина? Мнозина не могат да бъдат достигнати по този начин. Нужна е лична работа с тях. Да ги оставим ли да загинат без специално предупреждение? Не беше така в миналото. Божиите служители се изпращаха при хората на високи постове, за да им известят, че ще намерят мир и спокойствие само в Господ Исус Христос.
Величието на небето дойде на нашата земя, за да спаси изгубеното, паднало човечество. Неговите старания включваха не само пренебрегнатите, но и намиращите се на почетни постове. Той работеше неуморно за достъп до душите на хората от по-високите класи, които не познаваха Бога и не пазеха Неговите заповеди.
Същото дело бе продължено след възнесението на Христос. Сърцето ми се топи от нежност, затрогва се, като чета за интереса на Господ към Корнилий. Корнилий бе служител на висок пост в римската армия, но живееше строго според светлината, която имаше. Господ му изпрати специална вест от небето, а чрез друга вест изпрати апостол Петър да го посети и просвети. Това състрадание и нежна любов на Бога към търсещите и молещите се за просветление би трябвало да послужи като голямо насърчение в нашата работа с хората.
Представени ми бяха мнозина в положението на Корнилий, хора, които Бог упътва да се свържат с Неговата църква. Те са предразположени към народа, който пази Божиите заповеди, но връзките им със света ги задържат здраво. Нямат моралния кураж да застанат в редовете на скромните хора. Ние трябва да полагаме особени усилия за тези човешки души, които имат нужда от нашите особени старания поради особените отговорности, които носят, и изкушенията, на които са подложени.
От дадената ми светлина зная, че ясното „така говори Господ“ трябва да се каже на хора, които имат влияние и авторитет в света. Те са домакини, на които Бог е поверил важни неща за съхранение. Ако приемат Неговия зов, Той ще ги използва в Своето дело…
Има някои особено способни и надарени за работа сред висшата класа. Те трябва всекидневно да търсят Господа и да обмислят как да се доближат до личности от тази класа не за случайно запознанство, но за да ги привлекат чрез личен труд и жива вяра, проявявайки голяма любов към душите им, истинска загриженост да бъдат запознати с истината, каквато е в Божието слово.