Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Развлечението е необходимо – 79 – Християнският дом – Елена Вайт (Елън Уайт)

КРАЙНИ ВЪЗГЛЕДИ ОТНОСНО РАЗВЛЕЧЕНИЯТА. Има хора с болно въображение, за които религията е тиранин, който управлява с железен жезъл. Такива хора постоянно оплакват своята поквареност и охкат пред предполагаемото зло. Любовта не съществува в техните сърца, лицата им винаги са намръщени. Те се сковават при най-невинния смях на младите или на някой друг. На всяко развлечение или забавление те гледат като на грях и мислят, че умът трябва постоянно да работи по най-напрегнатия начин. Това е екстремизъм. Други пък смятат, че умът трябва постоянно да измисля нови развлечения и забавления, за да печели здраве. Тези хора са свикнали да зависят от възбудата и са неспокойни без нея. Те не са истински християни. Те са другата крайност. Истинските принципи на християнството отварят пред всички неизчерпаеми извори на радост, неизчерпаеми висини и дълбини, ширини и дължини.

ОСВЕЖАВАНЕ НА ДУХА И УКРЕПВАНЕ НА ТЯЛОТО. Привилегия и дълг на християните е да търсят начини за освежаване на духа и укрепване на тялото си чрез невинни развлечения, за да могат да използват своите физически и умствени сили за слава на Бога. Нашите развлечения не трябва да имат характер на глупави, лекомислени и неразумни веселия. Ние трябва да ги осъществяваме по такъв начин, че да бъдат от полза за всички и да издигат както тези, с които общуваме, така и да подготвят самите нас за по-успешно изпълнение на задълженията, възложени ни като християни.
Показано ми бе, че пазителите на съботата като народ работят твърде много, без да си позволяват почивка. Развлечението е особено необходимо за онези, чиято работа е предимно умствена. Не е наложително за спасението ни, нито е за слава на Бога да бъдем постоянно и прекалено умствено заети, дори и с религиозни теми.
Обкръжаващата среда на дома и училището трябва да направи твърде много за характера на развлеченията. При избор на дом или място за училище, тези неща трябва да се имат предвид. Хората, за които умственото и физическото благосъстояние е по-важно от парите или от изискванията и обичаите на обществото, трябва да търсят за своите деца ползата от поуките, които ни дава природата и от развлеченията сред нея.

РАЗВЛЕЧЕНИЕТО Е НЕОБХОДИМО, ЗА ДА СЕ РАБОТИ ПО-ДОБРЕ. Времето, използвано за физически упражнения, не е загубено… Подходящи упражнения за всички органи на тялото са необходими за по-добрата дейност на всеки орган. Когато мозъкът е постоянно натоварен, докато другите органи на живата машина са бездейни, има загуба на физическа и умствена сила. Физиката губи своя здрав тонус, а умът – своята свежест и жизненост. Резултатът е болезнена раздразнителност.
Спазвайте строго и точно определените часове за почивка и работа. Трябва да има периоди на отмора, периоди на развлечение, периоди на размишление…. Принципите на умереност имат по-голямо значение, отколкото мнозина мислят.

УЧЕНИЦИТЕ СЕ НУЖДАЯТ ОТ ОТДИХ. Тези, които са заети с учене, трябва да имат и време за релаксация. Умът не трябва да бъде натоварван постоянно и продължително време с една и съща дейност, защото деликатният умствен апарат се износва. Тялото и умът трябва да се поддържат.
Развлеченията и физическите упражнения понякога несъмнено ще нарушават редовността на училищната работа, но такива нарушения няма да се окажат реална пречка за нея. Укрепването на ума и тялото, подхранването на несебелюбив дух и свързването на ученик и учител чрез връзките на общ интерес и приятелско общуване са важни неща и времето, отделено за тях няма да бъде загубено, а ще бъде възнаградено стократно. Това е един благословен отдушник за тази неспокойна енергия, която често е източник на опасност за младите. Като предпазно средство срещу злото, положителните занимания от всякакъв характер са много по-полезни, отколкото безбройните бариери на закона и дисциплината.

ЧИНОВНИЦИ, КОИТО СЕ НУЖДАЯТ ОТ ДНИ НА ПОЧИВКА И РАЗВЛЕЧЕНИЕ. Аз видях че малко хора разбират постоянната, уморителна работа на чиновниците, носещи своите отговорности в канцелариите. Те работят в затворени помещения ден след ден и седмица след седмица, докато постоянното умствено напрежение със сигурност подкопава техния организъм и намалява тяхната сила и живот. Съществува опасност тези братя да рухнат внезапно. Те не са безсмъртни и, ако не настъпи промяна, ще се изхабят и ще бъдат загубени за делото.
Ние имаме скъпоценните дарби на братята А, Б и В. Не можем да позволим те да рушат здравето си чрез непрекъснат труд в затворени помещения.
Те рядко са имали някакво разнообразие. Единствената промяна е била, когато са имали треска или други заболявания. Те трябва често да променят обстановката, да посвещават цял един ден на отдих и развлечение със своите семейства, които са почти изцяло лишени от тяхното присъствие. Може да няма възможност всички да напускат работата си в едно и също време, но те трябва да подредят нещата така, че един или двама от тях да могат да отсъстват, оставяйки други да заемат местата им, а когато те се завърнат, останалите да имат същия случай и възможност.
Аз видях, че тези братя А., Б. и В. трябва да считат за свой религиозен дълг да се грижат за здравето и силата, които Бог им е дал. Господ не иска някои точно сега да станат мъченици за Неговото дело. Те няма да получат никаква награда като направят такава жертва, защото Бог иска те да живеят.

ТЪРСЕНЕ НА НАЧИНИ ЗА НЕВИННИ И ПОУЧИТЕЛНИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ. Има развлечения, които са много полезни както за ума, така и за тялото. Изобретателният ум ще намери много начини за забавления и развлечения от източници, които са не само невинни, но и поучителни. Разходките на чист въздух и съзерцаването на Божиите дела в природата са най-полезни.
Вярвам, че докато търсим да освежим и укрепим духа и телата си. БОГ ИЗИСКВА ОТ НАС да използваме по всяко време всички свои сили и способности за най-добри цели. Ние сме длъжни пред Него да правим това по всяко време. Можем да общуваме заедно, както днес тук* край едно езеро, близо до Батъл Крик, Мичиган, и да вършим всичко за Божия слава. Можем и трябва да осъществяваме развлеченията си по такъв начин, че да бъдем подготвени за по-успешното изпълнение на задълженията, които лежат върху нас. И така нашето влияние ще бъде от по-голяма полза за онези, с които общуваме. Особено в случаи като този трябва да се върнем в домовете си укрепени умствено и освежени физически и подготвени да се заемем с делото отново, с по-добра надежда и по-голям кураж.

БОЖИЯТА ПОКАНА КЪМ МЛАДИТЕ. Божията покана е отправена към всеки младеж: “Сине мой, дай сърцето си на Мене. Аз ще го опазя чисто и Аз ще задоволя твоите копнежи с истинско щастие”. Бог желае да направи младите щастливи. Той ще постави сърцата им под Своя закрила всички дадени им от Бога способности, за да бъдат запазени в добро състояние. Те поддържат Божия дар на живот. Той прави сърцето да бие, Той дава сила за развитие на всяка способност. Насладата, която е чиста, няма да унижи никоя от Божиите дарби.