Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Разводът – 56 – Християнският дом – Елена Вайт (Елън Уайт)

БРАКЪТ Е ДОГОВОР ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ. В съзнанието на младите хора бракът е изпълнен с романтика. Трудно е да освободим въображението си от нея и да повлияем на ума да осъзнава постоянно тежката отговорност, включваща се в женитбеното обещание. Това обещание свързва съдбата на две лица с връзка, която нищо освен смъртта не може да унищожи.
Всяко брачно задължение трябва да бъде грижливо обмисляно, защото женитбата е стъпка за цял живот. Както мъжът, така и жената трябва внимателно и сериозно да обмислят дали могат да останат верни един на друг през превратностите на живота, докато са живи.

ИСУС ПОПРАВИ ПОГРЕШНИТЕ СХВАЩАНИЯ ЗА БРАКА. На евреите бе позволено мъжът да напусне жена си и по най-незначителни причини. Тогава жената имаше право да се омъжи повторно. Този обичай обаче водеше до твърде големи нещастия и грехове. В планинската проповед Исус ясно заяви, че не може да има никаква друга причина за разтрогване на брачната връзка, освен неверността към брачната клетва. “Който напусне жена си, – каза Той – освен поради прелюбодеяние и се ожени за друга, той прелюбодейства” (Матей 19:9).
Когато по-късно фарисеите попитаха Исус законен ли е разводът, Той посочи на слушателите си установяването на брака при сътворението. Каза: “Поради вашето жестокосърдечие Мойсей ви е позволил да напускате жените си, но отначало не е било така”(Матей 19:8). Припомни им славните дни в Едем, когато Бог бе казал, че всичко е “много добро”. Тогава бяха установени бракът и съботата – и двете за прослава на Бога и за благото на човеците. Когато съедини ръцете на святата двойка, Творецът каза: “Ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си и ще бъдат една плът” (Битие 2:24). С това Той обяви брачния закон за всички Адамови чада до края на времето. Онова, което самият небесен Отец бе промислил за добро, за най-голямо благословение и развитие на човека, бе изразено в Неговия закон.
Исус дойде на нашия свят да поправи грешките и да възстанови моралния образ на Бога в човека. Погрешни мнения по отношение на брака намираха място в съзнанието на учителите в Израил. Те бяха обезсилили свещената наредба за брака. Мъжът бе станал така коравосърдечен, че и по най-малки причини се разделяше със съпругата си или можеше да я отдели от децата и да я изпъди. Това се считаше за голям позор и често се придружаваше с най-тежки страдания за отхвърлената.
Христос дойде да поправи тези злини и Неговото първо чудо бе извършено на една сватба. Така Той обяви на света, че бракът е свята институция, когато се пази чиста и неопетнена.

СЪВЕТ КЪМ ТОЗИ, КОЙТО МИСЛИ ЗА РАЗВОД. Вашите идеи по отношение на женитбата са били погрешни. Нищо освен опетняването на брачното легло не може да разруши или да анулира брачната клетва. Ние живеем в усилни времена, когато няма сигурност в нищо, освен в твърдата и непоколебима вяра в Исус Христос. Ако не сме будни в молитва, няма сърце, което да не може да бъде отстранено от Бога чрез измамите на Сатана.
Вашето здраве би било в много по-добро състояние, ако в ума ви имаше мир и покой. Но умът ви е смутен и неуравновесен и вие неправилно разсъждавате за развода. Вашите възгледи не могат да бъдат подкрепени, защото основанията ви са неправилни. Човеците нямат свободата да създадат закон за себе си, да отстранят Божия закон и да следват собствените си наклонности. Те трябва да изхождат от великия Божий образец на правдата…
Бог е дал само една причина, поради която жената може да остави своя съпруг или един съпруг да остави жена си – тази причина е прелюбодейството. Нека това основание да бъде разглеждано с молитва.

СЪВЕТ КЪМ РАЗДЕЛЕНА ДВОЙКА. Братко мой и сестро моя, за известно време поради някакви причини вие не живеете заедно. Този начин на живот не е добър и не трябва да го следвате. Вие не бихте постъпили така, ако и двамата се стараехте да проявявате търпение, любезност и въздържание, които би трябвало да съществуват между добрите съпрузи. Никой от вас не трябва да налага своята воля и да се опитва да прокарва свои планове и идеи без оглед на последиците, които биха могли да произтекат от това. Никой от вас не трябва да прави това, което е угодно само на него. Нека смекчаващото, покоряващото влияние на Божия Дух да работи във вашите сърца и да ги подготви за възпитанието на децата ви… Молете се на вашия Небесен Отец да ви пази от изкушението да си говорите грубо един на друг, да бъдете нетърпеливи и да не се изслушвате. Това се отнася и за мъжа, и за жената. И двамата имате несъвършен характер. Вашето отношение един към друг често не е било мъдро, понеже не сте били под Божествен контрол.
Аз ви моля да поставите себе си под Божието ръководство. Когато сте изкушавани да говорите предизвикателно, въздържайте се да го правите. Вие ще бъдете изкушавани в това отношение, защото не сте победили тази лоша черта във вашия характер. Но всеки погрешен навик трябва да бъде превъзмогнат. Предайте се напълно на Бога. Паднете върху скалата Исус Христос и бъдете напълно съкрушени. Като съпруг и съпруга дисциплинирайте себе си. Когато имате нужда от помощ, отивайте при Христос. Той е готов да ви помогне със Своето Божествено съчувствие и с изобилната Си благодат…
Покайте се пред Бога за своето минало поведение. Постарайте се да постигнете разбиране и се съединете отново като съпруг и съпруга. Отстранете несъгласието и неприятните опитности от вашия минал живот. Имайте кураж в Господа. Затворете прозорците на душата за земното и ги отворете за небесното. Ако вашите гласове се издигат в молитва за повече светлина от небето, Господ Исус, Който е светлина, живот, мир и радост, ще чуе вашия зов. Той, слънцето на правдата, ще огрее всички кътчета на вашия ум, ще освети душевния ви храм. Ако вие приемете слънчевите лъчи на Неговото присъствие във вашия дом, няма да изговаряте думи, които биха причинявали огорчение.

КЪМ ЛОШО ТРЕТИРАНА ЖЕНА. Получих твоето писмо и в отговор споделям: Не мога да те посъветвам да се върнеш при Д., докато не видиш решителна промяна в него. Господ не е доволен от схващанията, които той е имал в миналото относно това, което е задължително за жената… Ако поддържа предишните си възгледи, бъдещето за тебе няма да бъде по-добро от миналото. Той не знае как да постъпва с жена и съпруга.
Чувствам се твърде натъжена. Наистина съм много загрижена за Д., но не мога да те посъветвам да отидеш при него против мнението и желанието си. Аз ти говоря така откровено, както бих говорила и на него. Би било трудно за тебе да се поставиш отново под неговата диктатура. Аз се надявах, че той ще се промени…
Господ разбира всичко относно твоите преживявания… Имай кураж в Господа, Той няма да те остави, нито ще те забрави. Моето сърце се излива в най-нежно съчувствие към теб.

КЪМ НАПУСНАТ СЪПРУГ – “НОСИ СВОЯ КРЪСТ”. Не зная какво повече може да се направи в този случай и мисля, че единственото нещо е да оставиш жена си. Ако тя е решила да не живее повече с тебе, тогава и за двамата ще бъде мъчение да опитвате отново. И когато тя решително и напълно поставя всичко на карта, ти можеш само да носиш своя кръст и да се покажеш мъж.
ВСЕ ОЩЕ ЖЕНЕНИ В БОЖИИТЕ ОЧИ, МАКАР И РАЗВЕДЕНИ Жена може да бъде разведена със своя съпруг по законите на страната, но въпреки това, да не е разведена в Божиите очи и в съгласие с по-висшия закон. Има само един грях – прелюбодействтото, който може да постави мъжа или жената в положение да бъдат освободени от брачната клетва пред Божиите очи. Макар законите на страната да позволяват такъв развод, те все пак са съпруг и съпруга от библейска гледна точка, според Божия закон…
Аз видях, че сестра… няма право да се омъжи за друг мъж, въпреки всичко. Но ако тя или някоя друга жена би получила законен развод въз основа на това, че нейният съпруг е бил виновен в прелюбодейство, тогава тя е свободна да се омъжи за когото избере.

РАЗДЕЛЯНЕ С НЕВЯРВАЩА ЖЕНА. Ако съпругата е невярваща и е противница на истината, нейният съпруг не може пред Божия закон да я остави само поради тази причина. За да бъде в хармония със закона на Йехова, той трябва да остане с нея, докато тя самата реши дали да се разделят. Той може да страда поради противопоставянето с нея и да бъде подтискан и огорчаван по много начини, но ще намира утеха, сила и помощ в Господа, Който може да даде благодат за всяка нужда. Той трябва да бъде мъж с чист ум, решителен, с твърди принципи и Бог ще му даде мъдрост по отношение на поведението, което трябва да следва. Чувствата не бива да контролират разума. Разумът трябва да държи юздите на контрола с твърди ръце, за да може похотта да бъде обуздавана.

СЪПРУГА, УВЕЩАВАНА ДА ПРОМЕНИ СВОЕТО ПОВЕДЕНИЕ, А НЕ БРАЧНОТО СИ СЪСТОЯНИЕ. Получих писмо от твоя съпруг. Искам да ти кажа, че има само един случай, при който съпругът може законно да се раздели със своята жена и жената със своя съпруг. Това е прелюбодейството.
Ако твоето поведение не е подходящо, не трябва ли за Божия слава ти да промениш своето държание?
Съпругът и съпругата трябва да се почитат и уважават един друг. Те трябва да контролират духа, думите и действията си така, че нищо, което дразни или досажда, да не бъде казано или извършено. Всеки трябва да се грижи за другия и да прави всичко, което е по силите му, за да укрепват взаимните им чувства.
Казвам и на двама ви да търсите Бога. С любов и уважение изпълнявайте задълженията си един към друг. Съпругът трябва да култивира у себе си навици на трудолюбие и да прави най-доброто, за да подкрепя своето семейство. Това ще накара неговата жена да го почита…
Сестро моя, ти не можеш да угодиш на Бога, ако поддържаш своето сегашно състояние. Прости на своя съпруг. Той е твой съпруг и ти ще бъдеш благословена в стремежа си да бъдеш послушна, любезна и сговорчива. Нека законът на благостта бъде върху твоите устни. Ти можеш и трябва да промениш отношението си.
Вие и двамата трябва да се научите как да уеднаквявате позициите и мненията си вместо да се противопоставяте един на друг… Тактичното и спокойно прилагане на разумни и добре обмислени начини ще донесе изненадваща промяна във вашия живот.

РАЗВОД И ЦЪРКОВНО ЧЛЕНСТВО. По отношение на случая с наранената сестра А. Г. бихме казали в отговор на въпросите на …, че това е характерно за мнозина, които са провинени в грях, както и нейният съпруг. Такива хора нямат действително чувство за своята вина. Някои обаче са били възвърнати към църквата, но не и преди да са спечелили доверието на Божия народ чрез подходяща изповед и период на искрено покаяние. Този случай представя някои трудности, които не се срещат при други подобни и ние бихме добавили само следното:
1. При нарушаване на седмата заповед и когато виновната страна не проявява истинско покаяние, ако наранената страна може да постигне развод, без да поставя чрез него себе си и децата си, ако има такива, в по-тежко състояние, те са свободни да се разведат.
2. Ако чрез развод биха се поставили в по-тежко състояние те и децата им, ние не знаем никакъв стих от Писанието, който би осъдил невинната страна, ако не желае да се разведе.
3. Време, работа, молитва, търпение, вяра и благочестив начин на живот могат да доведат до промяна. Да живееш с човек, нарушил брачната клетва и покрил с нечестие и срам всички в дома и неосъзнаващ греха си, е подобно на разяждаща язва за душата; разводът обаче е сърдечна рана за цял живот. Бог съжалява невинната страна. Женитбата трябва да бъде обмислена добре преди да бъде сключена.
4. Защо? О, защо?! Мъже и жени, които могат да бъдат почтени и добри и да достигнат небето, ще се продадат ли в края така евтино на дявола, наранявайки своите най-близки приятели, опетнявайки своите семейства и нанасяйки укор върху делото? Защо в края да отидат в пъкъла? Бог да се смили! Защо тези, които са паднали в престъпление, не проявят покаяние, пропорционално на големината на тяхното престъпление и не отидат при Христос за милост и изцеление на раните, които са нанесли. *