Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Различни форми на служба – 61 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Различни форми на служба – 61 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Бог призовава хора за проповедници, библейски работници и разпространители на книги. Нека нашите млади мъже и жени да извършват тази дейност заедно с опитни работници, които могат да им покажат, как да работят успешно. Нека нашите книги се разнасят от къща в къща. Когато се отдаде случай, нека служителите говорят за настоящата истина на тези, с които се срещат, да пеят и да се молят с тях. Когато в нашата работа за Бога се провеждат енергично правилни методи, ще бъде събрана и жетва на души.
В Божието дело има място за всички, изпълнени с дух на саможертва. Бог търси мъже и жени, които са готови да се отрекат от собственото си “аз” заради другите, готови да пожертват всичко свое за Неговото дело. Нужни са хора, които въпреки трудностите ще вървят още по-твърдо напред, казвайки: няма да отстъпим, нито ще се обезкуражим. Нужни са хора, които ще подкрепят и изградят делото, което други се опитват да вършат (“Ривю енд Хералд”, 28 април 1904 г.).

Постигане на продуктивност
В тази работа, както и във всяка друга, умението се придобива в процеса на самата работа. Възможната най-добра продуктивност се осигурява чрез учение в изпълнение на обикновените житейски задължения и в служба на нуждаещите се и страдащите (“Възпитание”, стр. 268).