Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

РАЗОБЛИЧАВАНЕ НА ЗАБЛУДАТА ЗА ИЗРАИЛ, СТИЙВ УОЛБЪРГ, ГЛАВА 9, „ТИТАНИЧНИ“ ИСТИНИ ЗА ХРАМА

На 15 април 1912 г. „Титаник“ потъва на дъното на Атлантическия океан. Той остава скрит там в продължение на десетилетия. През 1980 г. богат петролен магнат от Тексас решава да спонсорира търсенето на потъналия кораб. Две експедиции не успяват да намерят нищо. През 1985 г. друга група изследователи тръгва от Франция. Те обозначават една област от 19 км, в която предполагат, че се намира корабът. След два месеца на дълбоко подводни проучвания техните сложни устройства за изследавне на дъното на океана намират голям предмет на дъното на океана. След като очертанията на кораба започват да се виждат по-ясно заявяват тържествено: „Това е! Намерихме „Титаник!“ Откритието е отбелязано във вестниците по целия свят.
В тази глава ще продължим да търсим скритите дълбочини на Словото Божие. Ние нямаме нужда от сложна апаратура, а само от открити сърца. Когато се отправим на път със следващите параграфи, ние ще открием по-шокиращи находки отколкото тези на изследователите през 1985 г. Готови ли сте? Време е да открием „титаничната“ истина за храма!
Факт е, че няколко еврейски организации в Ерусалим се подготвят за построяването на трети еврейски храм върху хълма на храма. В известната християнска книга „Краят на времето“ с автори Питър и Пати Лалонди пише следното: „Направен е образец на третия храм, който е изложен в Стария Ерусалим. Съставен е дори компютърен списък с кандидатите, удовлетворяващи изискванията за свещеници на храма, и се обучават равини в древноеврейски обичаи и жертвоприношения.“1 Много религиозни евреи желаят този храм. Милиони християни днес вярват, че това е предсказано в Библията. Дали обаче това е истина? Възможно ли е теорията за „третия храм“ да е поредната измама на последните дни?
Най-напред нека обърнем вниманието си върху събитията преди разрушаването на втория храм. Когато Исус Христос умира, „завесата на храма се раздра на две от горе до долу, земята се разтресе“ (Матей 27:51). С разкъсването на завесата Всемогъщият Бог показа на човечеството, че жертвоприношенията вече са без значение. Службите в земния храм приключват. Защо? Защото великата Жертва е принесена! След няколко години Павел пише по повод на земното светилище: „Онова, което овехтява и остарява е близо до изчезване“ (Евреи 8:13). През 70 г. сл. Хр. вторият храм е разрушен от римските войски.
Помислете за момент. Дали някога Божието провидение ще насочи еврейския народ към построяването на трети храм? Дали Отец ще започне отново жертвоприношенията, които престанаха със смъртта на Неговия Син? Когато Исус извиква: „Свърши се“ (Йоан 19:30), Той отменя всички жертви. Той е последната Жертва! Следователно няма ли подновяването на жертвоприношенията да бъде открито отричане, че Исус Христос е Месия? Ако някога Израел построи трети храм и започне да принася жертви, няма ли това да бъде официално, национално отхвърляне на Спасителя? Какво се случва преди 2000 г., когато водачите на Израил официално отхвърлят своя Месия? Резултатът е катастрофа. Убити са повече от един милион евреи.
Днес християните използват три основни откъса от Писанието в подкрепа на теорията за „третия храм“. Това са Даниил 9:27, подбрани „храмови текстове“ от книгата Откровение и 2 Солунци 2:4. И на трите места не се казва нищо за „повторното изграждане“ на храма. Големи части от Стария Завет са посветени на построяването на скинията в пустинята, на първия и на втория храм (Изход 35-40; 3 Царе 6; Ездра 3-6). Не намираме нищо за буквалното построяване на трети еврейски храм.

Аргумент #1 – използването на Даниил 9:27
Известни изследователи на пророчествата твърдят, че това, което се описва в Даниил 9:27 като идването на един, който ще „направи да престане жертвата“, се отнася за Антихриста в края на времето, който ще прекрати жертвите на възстановения еврейски храм. В пета глава на настоящата книга доказахме, че преди 2000 г. Исус Христос „направи да престане жертвата“ чрез Своята смърт на кръста. Матю Хенри честно заявява, че Исус е този, който „направи да престане жертвата и приносът. Като предлага Себе Си за жертва, Той веднъж завинаги слага край на всички левитски жертвоприношения.“2 Следователно когато хората използват Даниил 9:27 като основен текст в подкрепа на идеята си за „построяването на третия храм“, те всъщност се опитват да построят къща на пясък. Дори и по-лошо – строят на силно земетръсна зона!

Аргумент #2 – „храмови текстове“ в книгата Откровение
Всички тези текстове се отнасят за небесния храм, а не построяването на трети храм на земята. В Откровение 11:19 се казва: „И отвори се Божият храм, който е на небето.“ В Откровение 14:17 пише, че „друг ангел излезе от храма, който е на небето.“ В Откровение 16:17 се казва, че „из храма излезе силен глас от престола“. Това означава, че на небето има храм. Именно в този храм Исус Христос, нашият Велик Първосвещеник, сега принася Своята кръв в наша полза (Евреи 8:1, 2; 9:12, 14). Павел съветва християните да гледат към този храм (Евреи 10:19-22). В глава 12 ще проучим тази тема по-подробно.

Аргумент #3 – употребата на 2 Солунци 2:4
Това вероятно е най-важният текст, който се използва в подкрепа на теорията за „третия храм“. Тук Павел пише, че Антихристът ще седи „в Божия храм и представя себе си за Бог“ (2 Солунци 2:4). Хол Линдси коментира: „Сигурно е, че храмът ще бъде построен. Пророчеството изисква това… ‘[Антихристът] седи в Божия храм и представя себе си за Бог’ (2 Солунци 2:4)… Трябва да заключим, че третият храм ще бъде построен върху древното му място в стария Ерусалим.“3
2 Солунци 2:1-8 е един от най-противоречивите библейски текстове. Време е да изследваме този пасаж внимателно. В този анализ ще се позовавам върху миналите прозрения на протестантите от миналото, които са приети широко в Европа, Англия и Америка вече повече от 300 г. – от времето на Реформацията.

АНАЛИЗ НА 2 СОЛУНЦИ 2:1-8

Стих 1 – „А относно пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него, молим ви братя.“ При пришествието Си Исус събира Своите деца. Гръцката дума, използвана тук за „пришествие“, е пароусия, която определено се отнася за второто пришествие на Исус Христос.
Стих 2 – „Да не се поклащате лесно от здравия разсъдък, нито да се смущавате, било от дух, било от слово или от послание, уж от нас изпратено, като че ли вече е настанал денят на Господа.“ Тук Павел предупреждава солунците да не бъдат смущавани от никой, който се опитва да им внушава, че „денят на Господа“, в който Той ще „събере“ децата Си, е „настанал“ в първия век. Не. Преди това ще се случи нещо много по-голямо.
Стих 3 – „Никой да не ви измами по никой начин; защото това [идването на Исус да събере децата Си] няма да бъде докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха [Антихристът], осъденият на погибел.“ Тук мисълта на Павел е съвсем ясна. „Това“ идване на Исус да ни „събере“ няма да стане, докато първо не дойде „отстъплението“ и не се яви Антихристът! Така противно на общоприетото мнение Антихристът идва преди Исус да дойде да събере Своя народ! Павел ни предупреждава „никой да не ви измами по никой начин,“ да повярваме нещо друго.
Изразът „отстъплението“ идва от гръцката дума апостазия, което означава „отстъпване“ от истината. Така в историята на християнството, както и в историята на Израил, ще има голямо „отпадане“ от Божието слово, от което ще последва издигането на Антихриста. Павел нарича този Антихрист „човека на греха“. Тези думи всъщност сочат към по-раншно пророчество, което се намира в Даниил 7.
В Даниил 7 се предсказва издигането на „малкия рог“ с „очи като човешки“ (Даниил 7:8). Даниил не ни казва, че малкият рог ще бъде човек, но че ще има „очи като човешки“. Този рог ще се издигне от „четвъртия звяр“ или от „четвъртото царство“ (стих 23), което е Римската империя. Той ще се издигне „сред“ десетте рога в Европа (стих 8), ще говори горделиво срещу Бога (стихове 8, 25) и „ще воюва със светиите“ (стих 21) в християнската история.
Павел също така нарича Антихриста „синът на погибелта“, а със същите думи Исус нарича Юда (Йоан 17:12). Юда е вътрешен човек, апостол, един от дванадесетте. Той целува Исус, нарича Го „Учителю“ (Марк 14:45). Това обаче е предателска целувка. Като нарича Антихриста „сина на погибелта“ Павел ни дава указание, че този измамник няма да бъде езически диктатор като Адолф Хитлер, но ще претендира, че е апостол на Исус Христос. В действителност той ще бъде фалшив апостол (Вижте 2 Коринтяни 11:13).
Стих 4 – „който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, щото той седи както Бог в Божия храм и представя Себе Си за Бог.“ Павел не казва, както вярващите смятат, че Антихристът ще влезе в храма и ще каже: „Аз съм Бог.“ Напротив, той ще седи „като Бог… и ще представя Себе Си за Бог“. Разликата е малка, но е много важна. Антихристът няма го „каже“, защото това е прекалено очевидно, той ще го „покаже“ с постъпките си.
Антихристът „ще седи“. Това не означава, че „ще седи“ на някой стол. Според езика на Библията да „седи“ означава да има власт. В момента Исус Христос „седи“ от дясната страна на Бога (Марк 16:19). Той е нашата върховна власт, единственият Посредник между Бога и човеците (1 Тимотей 2:5). Според Павел Антихристът измамно „ще седи“ на трона на властта. „Седенето“ ще бъде в противоречие с върховната власт на Исус Христос!
Антихристът дори „ще седи в Божия храм“. Това е ключовият текст. Милиони искрени християни като Хол Линдси прилагат това за построяването на третия еврейски храм в Ерусалим. Правилно ли е това? Помислете. Да кажем, че група евреи, които не вярват във велката жертва на Исус Христос смятат да построят трети храм върху хълма на храма. Възможно ли е изобщо някога този храм да бъде наречен „храм на Бога“? Не! Този храм сам по себе си ще бъде отричане на Исус Христос! Обърнете внимание какво казва известният христинянски коментатор Адам Кларк относно думите на Павел: „Апостолът не е могъл да има предвид храма на Ерусалим, защото е знаел, че ще бъде разрушен след няколко години. След смъртта на Христос храмът в Ерусалим никога не е наричан от апостолите храм на Бога.“4
Гръцката дума, използвана от Павел за „храм“, е наос. Една „титанична“ истина за храма е, че всеки път, когато Павел използва наос в своите писма, той винаги я прилага не за сградата в Ерусалим, но за църквата! Павел пише до „Божията църква, която е в Коринт“ и й казва: „Не знаете ли, че сте храм на Бога?“ (1 Коринтяни 1:2, 3:16). (Вижте още 2 Коринтяни 6:16, Ефесяни 2:19-22). Значи според Павел „храмът на Бога“ е християнската църква! Адам Кларк коментира: „Според религиозната система на евангелието храма на Бога е църквата на Христос.“5 Това е и мястото, където ще седне Антихристът! Той ще влезе в църквата измамно, подобно на Юда, който е един от дванадесетте! След това той ще „седи“ в положение на върховен, очевидно непогрешим авторитет, който винаги ще фалшифицира изкусно върховния авторитет на Исус Христос!
Ако вие бяхте на мястото на дявола, нямаше ли да опитате същото нещо? Едва ли щяхте да прекарвате времето си в някой бар. Целта ви щеше да бъде да измамите християните! Ако вие бяхте Сатана, нямаше ли да искате да се промъкнете в църквата, да застанете зад амвона и да изнасяте проповеди? (Вижте Деяния 20:28-31; 1 Тимотей 4:1; 2 Тимотей 4:3, 4). Павел казва, че точно това са нещата, които ще върши Антихристът! Той ще влезе по изкусен начин в храма на Бога, който е християнската църква, след което ще „седне“ в положение на очевидно върховен авторитет и ще се произнася по въпросите на християнската доктрина.
Световно известният Матю Хенри, чиито основи са поставени стабилно в историческия протестантизъм, коментира: „[Павел] говори за някакво голямо отстъпничество… Скоро след като християнството започва да се вкоренява в света, в християнската църква започва да се появява отстъпничеството… Той е наречен човека на греха… синът на погибелта… По тези причини горните имена могат подходящо да се приложат към институцията на папството… Епископите на Рим не само се противопоставят на Божия авторитет… но се превъзнасят над Бога… Споменатият тук антихрист е някакъв похитител на Божия авторитет в християнската църква… и към кого по-добре би могло да се приложи това, освен към епископите на Рим?“6
Това становище се споделя и от Джон Уиклиф, Уилям Тиндейл, Мартин Лютер, Джон Калвин, преводачите на английската Библията „Кинг Джеймс“, Джон Уесли, Сър Айзък Нютън, Чарлс Спърджън, епископ Джей-Си Райли, Д-р Мартин Лойд-Джоунс и редица други протестантски реформатори. Не открихме ли току-що една „титанична“ истина?
Стих 5, 6 – „Не помните ли, че когато бях още при вас, аз ви казах това? И сега знаете какво го възпира [въздържа], за да не се яви несвоевременно.“ Това е много оспорвано изречение. Голяма част от съвремените изследователи на пророчествата смятат, че Святият Дух в църквата е този, който въздържа. Те смятат, че когато църквата бъде грабната, тогава ще се появи Антихристът. Те смятат още, че след като се яви, Антихристът ще влезе в новопостроения еврейски храм в Ерусалим и ще заяви, че е Бог. Предполага се, че това ще се случи по време на „седемте години на скръб“. От това, което научихме до тук, не смятате ли, че в картината има нещо неправилно?
Павел не казва изрично в посланието си „какво“ възпира Антихриста. Солунците обаче са знаели, защото Павел казва в шестия стих, че им го е „казал“ преди това. Едно проучване на писанията на ранните църковни отци, които са били християнски ръководители след апостолите, разкрива какво точно е вярвала ранната църква. „Ранната църква – единствено от която можем да научим какво точно им е казал устно Павел, но се е въздържал да го напише – е оставила писмени доказателства, че Апостолът им е казал, че тази пречеща сила е господството на римските императори; че докато те продължават да властват над Рим развитието на предсказаната нечестива сила не е възможно… Докато те царуват, той [Антихристът] не може да се появи, но след като отминат, той ще бъде техният приемник.“7
Матю Хенри се съгласява въз основата на историческо проучване: „Предполага се [вярва се], че това е властта на Римската империя, за която апостолът смята, че не е подходящо да споменава изрично по това време; всеизвестно е, че по време на управлението на тази власт се предотвратява възходът на епископите на Рим до тази степен на тираничност, до която скоро след това се издигат.“8 По този начин силата, която „възпира“ или въздържа, е императорската власт на Римската империя, управлявана от владетели като Цезар. Чак след като Рим пада през 476 г. сл. Хр. се дава свобода на папите да управляват. Това е било общоприетото разбиране на лютерански, баптиски, презвитериански и методистки учени в продължение на 300 години след Реформацията. Времената обаче се променят. Съвремените учени имат нови идеи.
Стих 7 – „Защото оная тайна, сиреч беззаконието, вече действа, но само додето се отмахне отсред оня, който който сега я възпира.“ В дните на Павел поради възпиращата сила на Римската империя издигането на Антихриста във власт е било задържано. В пророчеството на Даниил се казва за падането на четвъртия звяр (Римската империя), което ще позволи на „малкия рог“ (Антихрста) да се развихри с пълна сила (Даниил 7:7, 8). В посланието към солунците Павел не посочва изрично, че Римската империя ще бъде „отстранена от пътя“. Причината за това е, че е било възможно това послание бъде разкрито от римската власт и в резултат да настъпи по-силно „преследаване и изпитания“ срещу приелите вярата, заради нелоялното им отношение към Цезар (Вижте 2 Солунци 1:4). Това становище подхожда и на пророчеството, и на историята. И не само това, но то е напълно разумно!
В дните на Павел „тайната на беззаконието“ вече е действала, но е била прикрита до голяма степен. Чак когато Римската империя пада през 476 г. сл. Хр. тази „тайна“ се открива напълно каквато е пред очите на света. След това настъпва мрачната епоха на средновековието, когато Европа е държана здраво от страх в продължение на повече от 1000 години. Историците изчисляват, че „Святата институция на инквизицията“ е причина за жестокото измъчване и смъртта на 50-100 милиона християни! И това е правено в името на Исус Христос! Със сигурност Антихристът е влязъл в храма на Бога!
Стих 8 – „И тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дишането на устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието Си.“ Така „тайната на беззаконието“ започва в дните на Павел и продължава до края. След това ще бъде разрушена от „явлението на Неговото пришествие“. Гръцката дума за „пришествие“ от осми стих е същата, която е използвана в първи стих. Тзи дума е пароусия, която недвусмислено се отнася за второто пришествие на Исус Христос. Според стихове 1 и 8 по време на второто пришествие след като се яви Антихристът, Исус Христос ще дойде „да събере “ Своите деца.

РЕЗЮМЕ НА 2 СОЛУНЦИ 2:1-8
Стих 1 – Исус Христос „идва“, за да „събере“ Децата Си.
Стих 2 – Павел казва на ранните солунски вярващи да не бъдат „поклатени“ от фалшиви учения, че „денят на Господа“ е „настанал“ в първия век.
Стих 3 – Преди да настане „денят на Господа“ първо трябва да дойде „отстъплението“, след това пророкуваният „човек на греха“ да се яви.
Стих 4 – Този „човек на греха“ ще се превъзнася и дори ще седне „в храма на Бога“, който е църквата и „ще представя себе си за Бог“.
Стих 5 – Павел преди това е предупредил солунците за тези неща.
Стих 6 – Солнуците знаят „какво“ възпира Антихриста.
Стих 7 – Антихристът вече действа тайно през първия век. Скоро възпиращата сила ще се „отмахне“.
Стих 8 – Тогава Антихристът ще се „яви“ напълно. След неговото явяване светът ще продължи до второто пришествие на Исус. Тогава той ще бъде „изтребен“ от „явлението на Христовото пришествие“. По време на второто пришествие, след явяването на Антихриста Исус Христос ще „събере“ Своите деца, които са останали верни на истината!
И така какво открихме в дълбоките води на Библията? Нещо много по-голямо от находките на изследователите през 1985 г. Открихме „титаничните“ истини за храма! Научихме, че в Писанията няма нищо за построяването на трети еврейски храм върху хълма на храма! Когато в Откровение се говори за храм, винаги се има предвид „небесния храм“ (Откровение 16:17). Когато Павел пише, че Антихристът влиза в Божия храм, той говори за влизането му в църквата! Ако някои хора, които отхвърлят окончателната жертва на Исус Христос, някога наистина построят трети храм върху хълма на храма в Ерусалим, това определено няма да бъде „храма на Бога“!
Не се оставяйте да бъдете измамени. Днес милиони хора очакват някакъв хитър Антихрист да се появи след като всички християни бъдат отнесени от този свят. Книгите, в които пише това, са бестселъри. Видеоматериали, които пропагандират това, се гледат с интерес по цяла Америка. Малцина поставят под въпрос тези идеи. Още по-малко са онези, които очакват тази измама да стане вътре в църквата! Павел пише именно на нас, когато предупреждава: „Никой да не ви измами по никой начин“ (2 Солунци 2:3, курсивът е добавен). Подчертаната дума означава вас и мен! Нека Бог ни помогне да стоим близко до Исус Христос и да избегнем измамите на онези, които са „отстъпили“ от истината.