Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

РАЗОБЛИЧАВАНЕ НА ЗАБЛУДАТА ЗА ИЗРАИЛ, СТИЙВ УОЛБЪРГ, ГЛАВА 10, КОГАТО РЕКА ЕФРАТ ПРЕСЪХНЕ

Стигнахме до сърцето на настоящата книга. Време е да изследваме книгата Откровение. Когато отваряме святите й страници откриваме изявления за планината Сион (14:1), за дванадесетте племена на Израил (7:4-8), за Ерусалим (21:10), за храма (11:19), за Содом и Египет (11:8), за Вавилон (17:5), за Гог и Магог (20:8), за реката Ефрат (16:12) и за Армагедон (16:16). Очевидно е, че в пророчествата на Откровение се използва терминологията и географията на Близкия изток. В настоящия момент по цялата планета Земя искрени евангелски учени прилагат повечето от тези изрази буквално за съответните буквални места и за буквалния еврейския народ в Близкия изток. Ето още веднъж „изключително експлозивния“ въпрос: Дали Господ желае да изпълни тези пророчества за плътския Израил, или за Своя Израил в Духа?
Един пример за подобно буквално възприемане на Близкия изток е следното тълкуване на Откровение 16:12). В Библията се казва: „Шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат; и пресъхна водата й, за да се приготви пътят на царете, които идат от изток“ (Откровение 16:12). Популярното християнско списание „Ендтайм“ пише: „ПРЕСЪХВАНЕТО НА РЕКАТА ЕФРАТ: В Откровение 16:12 се пророкува, че реката Ефрат ще пресъхне, за да се подготви пътят за царете от изток, които ще нападнат Израил. Това ще се случи по време на битката в Армагедон… На 13 януари 1990 г. в-к „Индианополис Стар“ публикува заглавието: „Турция ще прекъсне течението на Ефрат за един месец.“ В статията се казва, че в Турция се строи голям язовир. Докато язовирът се пълни, течението на река Ефрат ще се прекрати за един месец и ще се направи бетонна запушалка за отклони телен канал. Всичко това вече е направено. С новопостроения язовир Турция има възможността да спира реката Ефрат когато си поиска. Налице са условия за изпълнение на това пророчество на 1900 години!“1
Когато много християни четат за пресъхването на реката Ефрат, те прилагат всичко това буквално. Често се предполага, че царете от изток представляват Китай. Когато съвременна Турция построи язовир на рекат Ефрат мнозина закрлючиха, че скоро огромна китайска армия ще може да премине през сухото корито на реката, за да нападне Израел в Армагедон. Предполага се, че това е изпълнението на Откровение 16:12. Не ни остава нищо друго освен да се чудим защо китайците ще сформират такава армия. Ако някога нападнат Израел, защо ще се притесняват за преминаването на реката? Защо не изпратят самолети и не пуснат бомби? Не се ли поучихме от войната в Персийския залив, че сухопътната армия не може да постигне много във високо технологично време като настоящето?
Предстои ни да научим от Библията, че с буквалното възприемане на Близкия изток не може да се разбере истинското значение и характера на книгата Откровение. По този начин не може да се забележи, че Откровение просто използва изразите, историята и географията на Стария Завет като символи, които трябва да се прилагат духовно и глобално за края на времето! На 9 август 1945 правителството на Съединените щати решава да пусне атомна бомба, наречена „Дебелият човек“ над Нагазаки. Време е да пуснем нашата версия на „Дебелият човек“ над общоприетия метод за интерпретиране на библейските пророчества за Близкия изток.
„Шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат; и пресъхна водата й, за да се приготви пътят на царете, които идат от изток“ (Откровение 16:12). За да разберем правилно това пророчество, първо трябва да се спрем на древната библейска история на Израил и Вавилон. През 605 г. пр. Хр. „вавилонският цар Навуходоносор“ идва „в Ерусалим и го обсади“ (Даниил 1:1). Ерусалим е завладян и Израел е хванат в плен в продължение на 70 г. ((Даниил 9:2). След тези 70 години се случва удивителна поредица от обстоятелства. Реката Ефрат пресъхва, Вавилон е завладян от изток, Израил е освободен. Както ще видим след малко, тази история образува обстановката за истинското разбиране на Откровение 16:12.
Древният Вавилон е разположен върху река Ефрат (Еремия 51:63, 64). Градът е заобиколен от стена. Река Ефрат минава през града, като влиза и излиза през решетъчни врати, които достигат до речното дъно. Когато тези двойни врати се затварят заедно с всички останали входове, Вавилон е непревземаем. Древният Вавилон е бил „горделив“, „златна чаша, която опиваше целия свят от виното си“ (Еремия 50:32; 51:8). След това Господ извика Израил, като казва: „Люде Мои, излезте изсред него“ (Еремия 51:45). Както ще видим след малко, тези същите думи са повторени в книгата Откровение към духовния Израил за значението на идването на съвремения Вавилон (Откровение 17:4, 5; 18:2-8).
През 538 г. пр. Хр. в нощта на падането на Вавилон, неговият цар и подчинените му са пияни от вино (Даниил 5). Също и пазачите, които забравят да затворят напълно двойните врати. Повече от 100 години преди това Бог предсказва за Вавилон и Ефрат: „Аз ще изсуша реките ти“ (Исая 44:27). Бог говори също за „Кир“, който завладява Вавилон: „Аз ще… отворя вратите пред него; та да не затворят портите“ (Исая 45:1). Освен това Бог нарича Кир „Моят овчар“ и „помазаника Си“ (Исая 44:28; 45:1). Кир е първообраз на Исус Христос. Той идва „от изток“ (Исая 46:11)!
В британския музей в Лондон се намира прочутият надпис за Кир. В него се описва как Кир, пълководец на Дарий, завладява Вавилон. Кир и армията му прокопават канал покрай горното течение на река Ефрат. Отклонявайки водата, нивото на реката постепенно спада в течението й във Вавилон. Никой не забелязва. През нощта, в разгара на пиянския празник на Валтасар, водите спадат до толкова, че Кир и войската му се промъкват тихо под двойните врати, които са оставени отворени. Влизат бързо в обречения град, убиват царя (Даниил 5:30) и превземат Вавилон. Тогава Кир издава заповед за освобождаването на Израил (Ездра 1).
В книгата Откровение се използват събитията, географията и терминологията на Стария Завети, след което се прилагат общо към Исус Христос, към Божия Израил и към съвремения Израил в края на времето. Неизползването на този принцип води до масово неправилно тълкуване на книгата Откровение, до погрешно насочване на вниманието към Близкия изток и до измама!
В Откровение 17 един свят ангел казва на апостол Йоан: „Ела, ще ти покажа съдбата на голямата блудница, която седи на много води.“ „И тъй той ме заведе по дух в една пустиня, дето видях жена седяща на червен звяр, покрит с богохулни имена… и държеше в ръката си златна чаша.“ „На челото й имаше изписано това име: ТАЙНА, ВЕЛИКИЙ ВАВИЛОН, МАЙКА НА БЛУДНИЦИТЕ И НА ГНУСОТИИТЕ НА ЗЕМЯТА“ (Откровение 17:1, 3, 4, 5). Йоан вижда тази жена, когато е „заведен по дух“. Така и ние трябва да бъдем „в Духа“, за да разберем това пророчество!
Забележете внимателно. Йоан вижда Тайната Вавилон, който „седи на много води“. Той има също така и „златна чаша“, точно както прочетохме в Еремия! Тази „Тайна Вавилон“ обаче не е същата като древния град Вавилон в Близкия изток. „Многото води“, върху седи, със сигурност не се отнасят за буквалната река Ефрат, която днес минава през Ирак. Не! Ангелът тълкувател от Откровение кава: „Водите, които си видял, дето седи блудницата, са люде и множества, народи и езици“ (Откровение 17:15, курсивът е добавен).
Характерът на Откровение е, че тази книга използва историята на Стария Завет и след това я прилага духовно към Тайната Вавилон, който сега седи върху „много води“ на духовната река Ефрат! Според тълкуването на ангела тази река от „много води“ всъщност представлява „люде и множества, народи и езици“ от цял свят, които поддържат Тайната Вавилон и неговите повсеместни измами (Откровение 17:15; 18:23). Повтаряйки древните думи на пророк Еремия и като ги прилага духовно и глобално, книгата Откровение казва: „Падна, падна великият Вавилон, който напои всичките народи вс виното на своето разпалено блудства не“ (Откровение 14:8).
Грешката на тези, които приемат „буквалния Близък изток“ като метод на тълкуване на пророчествата от Откровение произлиза от: (1) убеждението, че тези пророчества трябва да се прилагат към плътския Израил, (2) провала им да изучат „първо историята“ в Стария Завет, която стои зад пророчествата в Откровение и (3) неуспехът им да приложат тази история духовно и универсално към Израил в Духа и към глобалните врагове на Господа. Съвременните тълкуватели обикновено прилагат думите „Вавилон“, „Ефрат“ и „царете от изток“ към буквалния град, буквалната река и буквалните армии в Близкия изток. В Откровение се говори за това, което „духовно се нарича Содом и Египет“, за „тайната Вавилон“ и за „водите“, които представляват „люде, множества, народи и езици“ (Откровение 11:8; 17:1, 5, 15).
Този въпрос може да се сравни с носенето на два чифта очила. Ако сложим „очилата на буквалния Близък изток“ и започнем да четем Откровение, ще „видим“, че тези пророчества се отнасят за Израил по плът. Ако обаче си сложим „очилата на символичния Близък изток“ и започнем да четем Откровение, ще „видим“, че тези пророчества се отнасят за Израил по Дух. Павел пише на християните: „Вие обаче не сте плътски, а духовни“ (Римляни 8:9). Ако си сложим грешните очила и тълкуваме пророчеството по плът, ще бъдем по-слепи и от прилеп. Ако обаче си сложим правилните очила и тълкуваме пророчеството по Дух, тогава ще кажем: „Бях сляп, а сега виждам“ (Йоан 9:25).
Жената в пророчеството представлява църквата. Църквата на Исус Христос е наречена „Негова жена“, която се „приготвя“ за сватбената вечеря на Агнето (Откровение 19:7, 8). Жената, наречена „ТАЙНА, ВАВИЛОН“, представлява фалшивото християнство, което е отпаднало от Бога и сега води „люде и множества, народи и езици“ далеч от истината за Исус Христос! Също като древния Израил по време на най-тъмните му дни този съвременен Вавилон представлява „блудница“ (Езекиил 16:1, 2, 15, 35). Тя дори опива „всички народи“ с „нейното вино“, което представлява фалшивите й доктрини. Тази Тайна Вавилон сега отрича „тайната на Христос“, която изучавахме в седма глава. Тя изгражда стена между евреи и езичници, стена, която Исус Христос разрушава на кръста (Ефесяни 2:14-17).
В Стария Завет, когато Кир пресушава буквалната река Ефрат, Бог казва на буквалните евреи да излязат от буквалния Вавилон. „Люде Мои, – призовава Господ, – излезте отсред него и спасете всеки от вас себе си от пламенния гняв Господен“ (Еремия 51:45). В Откровение се представя същия призив към онези, които са в духовния Вавилон. Бог казва: „Излезте от нея, люде Мои, за да не участвате в греховете й и да не споделяте язвите й“ (Откровение 18:4). Днес в духовния Вавилон има голям брой истински християни, които служат на Господа, като дават всичко от себе си. Това се отнася и за много хора, които дори проповядват това фалшиво пророчество. Въпреки това Господ ги нарича „Мои люде“. Господ милостиво ги вижда като част от Неговия духовен Израил. Те обаче са объркани! Думата „Вавилон“ означава „объркване, смущение“. Поради днешното повсеместно религиозно объркване, особено относно библейските пророчества, милиони хора от Божия народ вярват в погрешни теории за края на времето! Според Откровение 18:4 Исус Христос сега призовава всички нас да „излезем“ от духовното объркване и да влезем в истината на Неговото слово. Всички трябва да излезем от Вавилон преди да е станало прекалено късно! Скоро реката ще пресъхне!
„Шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат и пресъхна водата й“ (Откровение 16:12, курсивът е добавен). „Великият Вавилон“ сега седи върху „великата река Ефрат“. Тази река представлява „народи и множества“ от цял свят, които, отказвайки да излязат, продължават да подкрепят фалшивата доктрина за тайната Вавилон. Скоро „шестият ангел“ ще излее „чашата си върху голямата река Ефрат“. Тази чаша е една от седемте „чаши на Божия гняв“ (Откровение 16:1). И така, това е гнева на Бога, а не съвременна Турция, която ще пресуши Ефрат! Какво означава това? Укрепете се. Това означава, че Божият гняв скоро ще се излее върху хора, които продължават поддържат заблудите на Вавилон!
Когато „людете и множествата, народите и езиците“, които останат да поддържат съвременния Вавилон до края, изпитат Божия гняв, тогава ще разберат, че са били измамени. Тогава те „ще намразят блудницата, и ще я направят пуста и гола, и ще изядат месата й, а нея ще изгорят в огън“ (Откровение 17:16). Подкрепата им към Вавилон ще изчезне. Ето как ще пресъхнат водите на Вавилон, подготвяйки пътя за „царете от изток“ (Откровение 16:12).
Кир идва от изток, за да завладее древния Вавилон (Исая 44:26-28; 46:11). Думата „изток“ означава „изгрев на слънцето“. Името „Кир“ означава „слънце“. Кир е прототип на Исус Христос, „Слънце на правдата“ (Малахия 4:2). В Откровение ангелите на Бога идват от изток (Откровение 7:2). Исус казва: „Както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син“ (Матей 24:27, курсивът е добавен). Исус идва от изток с небесните войски като „ЦАР НА ЦАРЕТЕ И ГОСПОД НА ГОСПОДАРИТЕ“ (ОТКРОВЕНИЕ 19:14, 16). Това означава, че „царете от изток“ не са китайците, но Царят Исус и Неговата войска, която скоро ще слезе от източните небеса, за да завладее съвременния Вавилон и да освободи Израил при Армагедон!
Кой Израил ще освободи Исус? Със сигурност това ще бъде духовният Израил, който е избрал да ходи по Духа и да тълкува пророчеството по Духа, а също така е избрал да „излезе“ от тайната Вавилон и да изостави неговите плътски идеи (Галатяни 5:16, 25; Откровени 18:4). Нека станем част от този Израил!