Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

РАЗОБЛИЧАВАНЕ НА ЗАБЛУДАТА ЗА ИЗРАИЛ, СТИЙВ УОЛБЪРГ, ГЛАВА 11, ЖАБИ, БАСНИ И АРМАГЕДОН

Повечето хора не обичат жабите, но когато бях момче ги ловях много. Знаете ли, че в книгата Откровение се говори за жаби? Удивително е, че тя ги свързва с битката в Армагедон.
Йоан пише: „И видях да излизат от устата на змея и от устата на звяра и от устата на лъжепророка три нечисти духове, прилични на жаби, защото те са бесовски духове, които като вършат знамения, отиват при царете на цялата вселена да ги събират за войната във великия ден на Всемогъщия Бог.“ „И събраха ги на мястото, което по еврейски се нарича Армагедон“ (Откровение 16:13, 14, 16). Змеят, звярът и лъжепророкът представляват три елемента от Тайната Вавилон (стих 19). Когато този пасаж се прочете внимателно, се вижда, че Армагедон има връзка с последната всемирна битка между тези три духа, подобни на жаби, царете на целия свят и Всемогъщия Бог!
Третият от тези „нечисти духове, прилични на жаби“ се описва, че идва от „устата на лъжепророка“ и преди Армагедон отива по цялата вселена (стихове 13, 14, 16). Какво може да означава силно символичният език за духовете, подобни на жаби, които говорят по целия свят като представители на фалшивия пророк? Възможно ли е това да представлява световна система на фалшиви пророчества, караща милиони хора да вярват, че Армагедон е само един конфликт в Близкия изток, в който те няма да участват?
Язвата с жабите е една от десетте язви над Египет. В Библията се казва: „Аарон простря ръката си над египетските води и възлязоха жабите и покриха египетската земя“ (Изход 8:6). Този случай образува основата на Откровение 16:13. В Стария Завет жабите идват от „водите на Еегипет“. В Откровение 16:12, 13 трите жаби излизат от „голямата река Ефрат“, чиито води представляват „люде и множества, народи и езици“, които подкрепят Тайната Вавилон. Третата жаба, която говори чрез лъжепророка, представлява огромната система от фалшиви пророчества, които покриват земята и до сега.
Третата жаба на лъжепророка сега говори за буквалния Армагедон от Близкия изток, в който участва буквалната река Ефрат, Китай, Русия, еврейския народ и за построяването на третия храм в стария Ерусалим. Скъпи приятелю, това е фалшиво пророчество. То е част от „виното“ на Вавилон, което мами всички народи (Откровение 14:8; 18:23). Апостол Павел ясно предсказва, че ще дойде време, когато множеството „ще отвърне ушите си от истината и ще се обърнат към басните“ (2 Тимотей 4:3, 4). Да, сега живеем във време на жаби и басни!
Чели ли сте баснята за красивия принц, който се превръща в жаба? Какъв ужас! Въпреки това обаче тази жаба-принц все още има дарбата да говори. Един ден нещастната жаба-принц среща красива принцеса. Тя отваря устата си, говори и убеждава девойката да я целуне. Изведнъж чудо! Жабата отново се превръща в принц. Каква е поуката на тази история за нас днес? Поуката е, че ако сме изпаднали под хитрото влияние на жаби и басни, сега е моментът да се превърнем в принцове! Нуждаем се от кралска целувка. В Библията се казва: „Целувайте Сина“ (Псалм 2:12). Чрез думите на истина, които излизат от устните на Краля Исус ние можем да се освободим от третата жаба на лъже пророчеството!
„И събраха ги на мястото, което по еврейски се нарича Армагдон“ (Откровение 16:16). Това е единственото място в Библията, където думата „Армагедон“ е използвана. Истината е, че никъде по света няма буквално място, наречено „Армагедон“. Тази тайнствена дума е съчетание от две думи: (1) „Ар“, което означава планина и (2) „Магедон“, което ни напомня за древната долина Мегидо (2 Летописи 35:22). В Стария Завет долината Мегидо е била място на кървави битки и страшни кланета. Така тайнствената дума „Армагедон“ загатва за планина на унищожението.
В библейските пророчества думата „планина“ се използва символично във връзка със световното царство на Бога, което един ден ще „изпълни цялата земя“ (Даниил 2:35, 44, 45). В Откровение 16:14 четем за световно събиране на „царете на земята и на целия свят“ за последна битка. Тези световни сили на Сатана представляват неговото световно царство. Всички те ще се съберат в „Армагедон“, в планината на унищожението. Следователно можем да заключим, че „Армагедон“ се отнася за световната битка, в която световното царство на Сатана ще бъде унищожено от приближаващото царство на Всемогъщия Бог!
Действителното унищожение на световното царство на Сатана е описано веднага след употребата на думата „Армагедон“. В Откровение 16:16-20 се казва: „И събраха ги на мястото, което по еврейски се нарича Армагедон. И седмият ангел изля чашата си върху въздуха и из храма излезе силен глас от престола и каза: Сбъдна се. И произлязоха светкавици и гласове и гърмове, и стана силен трус, небивал откакто съществуват човеците на земята, такъв трус, толкова силен. И великият град се раздели на три части и градовете на народите паднаха; и Бог си спомни за великия Вавилон да му даде чашата с виното от яростния Си гняв. И всеки остров побягна и планините не се намериха.“ Противоположно на общоприетото мнение за третата жаба тези думи ясно описват божествения гняв, който се излива върху Вавилон, и повсеместното унищожение, което се простира далеч зад прелелите на Близкия изток!
До настъпването на Армагедон трите духа, прилични на жаби, отиват при царете на цялата вселена да ги събират за войната във великия ден на Всемогъщия Бог“ (Откровение 16:14). Същото събиране е описано в Откровение 19. Йоан пише: „И видях звярът и земните царе и войските им събрани да воюват против яздещия на коня и против неговото войнство“ (Откровение 19:19). Следователно подготовката за Армагедон означава, че световните сили на Тайната Вавилон се събират срещу Исус Христос и Неговата армия. От кого се състои армията Му? Това е армия от ангели, които се връщат с Исус при Неговото второ пришествие (Матей 16:27; 24:31).
Следният текст ясно описва същинската битка в Армагедон, победата на Исус Христос и последното унищожение: „След това видях небето отворено и ето, бял кон, и оня, който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно. Очите Му бяха огнен пламък, на главата Му имаше много корони… беше облечен в дреха, попръскана с кръв; и името Му беше Божието Слово. И небесните войски следваха подир него на бели коне… Из устата му излизаше остър меч, за да порази с него народите; и той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога Всемогъщи. И на дрехата и на бедрото му имаше написано име: ЦАР НА ЦАРЕТЕ И ГОСПОД НА ГОСПОДАРИТЕ“ (Откровение 19:11-16).
Това е истината от Словото на Бога. Световните сили на цялото сатанинско царство скоро ще бъдат поразени в Армагедон, планината на унищожението. Сред развалините ще лежи третата жаба на лъже пророчеството. Тази жаба никога няма да стане принц. Вие и аз обаче можем! Нека оставим всички жаби и басни и да последваме Царя!