Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

РАЗОБЛИЧАВАНЕ НА ЗАБЛУДАТА ЗА ИЗРАИЛ СТИЙВ УОЛБЪРГ, ПРЕДГОВОР

Превод от английски: Бойка Иванова
б.пр. – всички библейски текстове за взети от ревизираното издание на Библията от 1924 г.

РАЗОБЛИЧАВАНЕ НА ЗАБЛУДАТА ЗА ИЗРАИЛ
СТИЙВ УОЛБЪРГ
Християнин с еврейски произход разкрива фалшивите пророчества за Израeл, храма и Армагедон

Copyright  2000 by Steve Wohlberg
Всички права запачени
Отпечатано в САЩ
Публикува се от Amazing Discoveries, 7051 McCart Avenue, Fort Worth, Texas 76133

Редактор: Дебра Дж. Хикс / Ръс Холт
Коректор: Арлин Кларк
Оформление на корицата: Алън Хреник / Крейг Бренъм
Снимка на корицата: Дон Сетърлий
ISBN 1-58019-139-8

ПРЕДГОВОР ОТ ДЪГ БЕЧЪЛЪР –
РЕЖИСЬОР НА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННИТЕ ПРЕДАВАНИЯ „УДИВИТЕЛНИ ФАКТИ“

Библията е книга за всички народи, но тя се върти около един специален народ – евреите. Не е възможно на получим ясна представа за последните събития без да имаме преди това правилно разбиране за истинското място на еврейския народ в пророчеството.
Като християнин евреин аз съм силно обезпокоен за широко приеманите заблуди относно съвременния Израил и пророчествата. Когато Исус идва за първи път, еврейският народ не е подготвен да Го приеме, защото разбира погрешно пророчеството за Неговото царство. Когато Той умира на кръста, дори собствените Му ученици са объркани. Те очакват буквално царство, в което Месия ще свали от власт враговете Си и ще могат да си възвърнат земната слава от времето на Соломон. Когато Исус идва за първи път, целта Му е да установи духовно царство (Лука 17:21).
Днес, малко преди Неговото второ пришествие, християнският свят повтаря грешката на еврейския народ. Хората сменят местата на духовните и на буквалните неща и изопачават ясното послание! Трагедията е, че междувременно се излагат на унищожително разочарование.
Стийв Уолбърг представя смело популярните, но опасни заблуди по ясен и последователен начин, който не може да бъде опроверган от честните изследователи на Библията. Молете се, четете книгата и запазете самообладание!

Дъг Бечълър