Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Разчитане на себе си и чувстово за чест – 30 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

УЧЕТЕ ВСЯКО ДЕТЕ ДА РАЗЧИТА НА СЕБЕ СИ.
Доколкото е възможно, всяко дете трябва да бъде учено да развива
самостоятелност. Чрез активизиране на различните способности то ще
научи къде е най-силно и къде е слабо. Мъдрият възпитател ще обърне
особено внимание на развитието на по-слабите черти, за да може детето
да развие добре балансиран и хармоничен характер. (156.1)
ТВЪРДЕ МНОГО УДОБСТВА ЩЕ СЪЗДАДАТ СЛАБИ ХОРА.
Ако родителите докато са живи, помагат на децата си да се справят с
проблемите си, би било по-добре да ги оставят в плячка на смъртта. Деца,
които са оставени да разчитат главно на собствените си усилия, стават по-
добри мъже и жени, по-добре подготвени за практическия живот от тези
деца, които са зависели от състоянието на родителите си . Децата, които
са оставени да зависят от собствените си средства, обикновено увеличават
способностите си, развиват привилегиите си, култивират и насочват способностите
си за изпълнение на поставена цел в живота. Те често развиват
характер, отличаващ се с трудолюбие, пестеливост и морално достойнство
– черти, които стоят в основата на християнския живот. А децата, за които
родителите правят най-много, често не могат да понесат и най-малките
задължения. (156.2)
ПРЕЧКИТЕ РАЗВИВАТ СИЛАТА.
Пречките правят хората силни. Не помощта, а трудностите, конфликтите,
отхвърлянето, правят хората морално издръжливи. Твърде много удобства
и избягване на отговорности създават слаби хора и джуджета от ония,
които трябва да бъдат отговорни хора с морална сила и здрав духовен
гръбнак. (156.3)
Още от най-ранните години е нужно да се вплитат в характера принципите
на строгото благочестие, за да може юношите да достигнат най-
високия стандарт. Те трябва винаги да имат пред очите си факта, че са
купени с цена и че трябва да прославят Бога чрез телата и чрез духа си,
които са Божии. Юношата трябва да внимава сериозно каква е целта му
и делото на живота му и да полага основи по такъв начин, че навиците
му да бъдат свободни от всяко петно на развала. Ако желаят да застанат
на позиция, където да упражняват влияние върху други, те трябва да бъдат
самостоятелни. (157.1)
ПОДГОТВЕТЕ ДЕЦАТА ДА СЕ ИЗПРАВЯТ СМЕЛО СРЕЩУ ПРОБЛЕМИТЕ.
Отвъд дисциплината на дома и на училището всички трябва да се
срещнат със строгата дисциплина на живота. Как да се посрещне мъдро
това предизвикателство, това е урок, който трябва да бъде ясен на всяко
дете и на всеки юноша. Истина е, че Бог ни обича, че работи за нашето
щастие и че ако винаги беше спазван Неговия закон, никога не бихме
познали страданието. Но истина е и това, че в този свят в резултат на греха
идват страдание, тревоги, тежести върху живота на всеки. Ние можем да
направим на децата и на юношите най-голямото добро в живота им, ако
ги научим да посрещат смело тези тревоги и тежести. Макар че трябва
да им съчувстваме, нека никога да не подхранваме у тях съжаление към
себе си. Те се нуждаят от нещо, което по-скоро стимулира и укрепва, а
не от слабост. (157.2)
ТРЯБВА ДА БЪДАТ НАУЧЕНИ, ЧЕ ТОЗИ СВЯТ НЕ Е ПАРАДНА ЗАЛА, А БОЙНО ПОЛЕ.
Всички са призовани да издържат на трудности като добри войници.
Трябва да бъдат силни и да упражняват самообладание като мъже. Нека
разберат, че истинският изпит за характера се намира в пустинята, когато
се носят тежести, когато се устоява на трудни места, когато се върши
работата, която трябва да бъде извършена, макар да не носи никакво земно
признание или награда. (157.3) .
ПОДКРЕПЕТЕ ЧУВСТВОТО ЗА ЧЕСТ.
Мъдрият възпитател с отношението си към учениците ще се стреми да
окуражи доверието и да укрепи чувството им за чест. Децата и юношите
се повлияват благословено, като им се оказва доверие. Дори малките деца
имат силно чувство за чест и всички желаят да се отнасят към тях с доверие
и уважение, а това е и тяхно право. Те не бива да бъдат принуждавани
да чувстват, че не могат да направят това или онова без да бъдат
наблюдавани. Подозрението деморализира. То поражда точно тези злини,
които се старае да възпре… Направете така, че юношата да чувства възложеното
му доверие. Малцина само са ония, които няма да се постараят
да оправдаят оказаното им доверие. (158.1)