Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

РАННИТЕ ГОДИНИ НА ИСУС – ГЛАВА 2 – ДЪРВОДЕЛЕЦЪТ (НОВ ПОГЛЕД КЪМ ИСУС) – КЕНЕТ ДЖ. ХОЛАНД

Не се знае много за живота на Исус като момче, въпреки че онова, което ни е открито е забележително. Писано е, че Той „напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците“ (Лука 2:52).
Очевидно тук се срещаме с добре оформен младеж, Който имаше Своите предимства. Някои предполагат, че Той е прекарвал голяма част от времето Си сред природата, ровейки се в нейните тайни, размишлявайки върху Писанията и търсейки в молитва Своя Отец. Но Той не беше самотник. Смесваше се с хората от Назарет, един град, станал пословичен със своята злонамереност. Съвършеното развитие на характера на Исус от ранно детство до възмъжаване, без грях, е може би най-удивителният факт от целия Му живот. На 12-годишна възраст, когато родителите Му Го заведоха в Ерусалим на празника Пасха и когато причастността на земната Му мисия започна да осенява ума Му, Той сърдечно закопня да разбере по-ясно натурата на определеното Му дело. Той остана в храма, земния дом на Своя небесен Отец, за да се свърже занапред с Него. В ретроспективен план, най-прекрасното нещо за Исусовия живот бе, че макар небесното служене за нас да бе сгъстено в три и половина кратки години, Неговото щедро сърце бе винаги чувствително за благоуханните цветя, разцъфтели край пътя. Той не пропускаше да погледа лилиите. Онзи, който пропуска лилиите, пропуска и Бога. Той не пропускаше плевелите край брега, нито играта на децата, нито лептата на вдовицата. И дори в Своята младост Той „се бавеше в храма“, за да размишлява върху духовните неща. Казва се, че размишлението е най-добрата част от молитвата, защото в молитвата ние говорим на Бога, но в размишлението ние разговаряме с Него. Когото Исус стана юноша, в работните часове на деня Той се превърна във висша класа дърводелец. Мъченикът Юстин казва: „Той имаше навика да работи като дърводелец, докато беше сред хората, изработвайки плугове и яреми. Има легенда, че Исус от Назарет е правел най-добрите яреми в цяла Галилея и хората от близо и далеч са се стичали да купуват яремите, които Исус е правел.“ Сигурно е било цяло удоволствие да се наблюдава Исус, боравещ със Своите сечива. Ние всички искаме да видим един истински професионалист в работа. В края на тази глава, аз се връщам към познатите думи: „А Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците.“ Прекрасни думи, наистина!

„Оставете дечицата да дойдат при Мене и не ги възпирайте, защото на такива е Божието Царство“ (Марко 19:14).