Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Реалността на небесното светилище потвърдена – 6 – Христос в Своето светилище – Елена Вайт – (Елън Уайт)

Реалността на небесното светилище потвърдена

В писанията на Елън Уайт многократно откриваме твърдения за реалността на небесното светилище, обзавеждането му и неговата служба. Едно от тях беше написано в 1880-те, когато тя описва опитността на вярващите адвентисти след разочарованието:

“В резултат на изследването си те научиха, че земното светилище, построено от Мойсей по нареждане на Бог, съгласно образа показан му на планинта, беше ‘образ на сегашното време, съгласно което се принасят дарове и жертви’, че неговите две свети места бяха ‘образ на небесните неща’, че Христос, нашият Велик Първосвещеник, ‘служи в светилището, в истинския храм, който сам Бог е направил, а не човек…’

Небесното светилище, в което Исус служи заради нас, е великият образец, чието копие беше светилището съградено от Мойсей…..

Несравнимият блясък на земната скиния отразяваше пред човешкия взор великолепието на небесния храм, където Христос, нашият предтеча служи за нас пред Божия трон.

Както светилището на земята имаше две помещения, светая и светая светих, така има две свети места и в небесното светилище. И ковчегът, съдържащ Божия закон, кадилният олтар и целия инструментариум за службите в светилището тук долу, има своя дубликат в светилището горе. В свято видение на апостол Йоан му беше разрешено да влезе в небето и той видя светилника и кадилния олтар, и тъй като ‘храмът Господен беше отворен’, той видя също ‘ковчега на Неговия завет.’[Откр. 4:5; 8:3; 11:19.]

Онези, които търсеха истината, намериха неопровержимо доказателство за съществуването на светилище в небето. Мойсей направи земното светилище по образа, който му беше показан. Павел заявява, че този образ беше истинското светилище, което е в небето. Йоан засвидетелства това, което видя в небето.” “Духът на пророчеството” том 4 стр. 260,261.

По-рано тя ентусиазирано беше описала мебелировката:

“Показано ми бе светилището на земята, което имаше две помещения. То беше подобно на това в небето и ми бе казано, че то беше образ на небесното. Мебелировката в първото отделение на земното светилище беше като тази в първото отделение на небесното. Завесата бе повдигната и аз погледнах в пресвятото място и видях, че мебелировката беше същата като в светая светих на небесното светилище.” “Ранни писания” стр.252, 253.