Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Религията в семейството – 54 – Християнският дом – Елена Вайт (Елън Уайт)

ДЕФИНИЦИЯ НА СЕМЕЙНАТА РЕЛИГИЯ. Семейната религия се състои в отглеждане на децата и възпитанието на децата в наставлението Господне. Всеки член на семейството, трябва да бъде хранен с уроците на Христос и интересът на всяка душа в дома трябва да бъде точно защитен, за да не може Сатана да я измамва и отдалечава от Христа. Това е образецът, който всяко семейство трябва да се стреми да постигне. Родителите трябва да проявяват воля и да не се обезсърчават по пътя към постигане на тази цел. Когато родителите са прилежни и усърдни в своите наставления и обучават децата си с очи, отправени към Божията слава, те сътрудничат на Бога и Бог сътрудничи с тях за спасяване душите на децата, за които Христос е умрял.
Религиозното наставление означава много повече от обикновеното. То означава, че вие трябва да се молите с вашите деца, като ги поучавате как да идват при Исус и да Му казват всички свои желания. То означава, че вие трябва да показвате чрез живота си, че Исус е всичко за вас и че Неговата любов ви прави търпеливи, любезни, въздържани и в същото време непоколебими при ръководенето на вашите деца, както Авраам правеше това.
В книгите на небето е записано точно как да се държите във вашия семеен живот. Този, който желае да стане светия на небето, трябва първо да стане светия в собственото си семейство. Ако бащата и майката са верни християни в дома си, те ще бъдат полезни членове на църквата и обществото, по същия начин по който ръководят работите на своето семейство. Родители, нека вашата религия не бъде просто изповедание, а реален живот за вас.

РЕЛИГИЯТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЧАСТ ОТ ДОМАШНОТО ВЪЗПИТАНИЕ. Домашната религия е ужасно занемарена. Мъже и жени проявяват интерес към чуждестранните мисии. Дават щедро за тях и с това се стремят да успокоят съвестта си, смятайки, че даването за Божието дело ще изкупи тяхната небрежност при възпитаването на децата, забравяйки, че са длъжни първо да да дават един добър пример в дома си. Но домът е тяхното мисионско поле и никакво извинение не ще бъде прието от Бога за занемаряването му.
Когато религията се практикува в дома, тя ще донесе голямо благословение. Религията ще насочва родителите да правят това, което Бог е предназначил да бъде извършено в дома. Децата ще бъдат отглеждани в страхопочитание, верност и любов към Господа.
Причината, поради която младите в настоящия век нямат склонност и интерес към религията е, че тяхното възпитание е погрешно. Не се проявява истинска любов към децата, когато им се позволява да задоволяват страстите си или когато неизпълнението на вашите нареждания се отминава безнаказано. Когато фиданката е огъната, дървото израства криво.
Ако религията трябва да влияе на обществото, тя трябва първо да влияе в домашния кръг. Ако децата бяха обучавани да обичат Бога и да имат страхопочитание към Него в дома си, когато отидат в света ще бъдат подготвени да обучават и своите собствени семейства в Божий дух и така принципите на истината ще станат част от общественото мислене и ще упражняват убедително влияние върху света. Религията не трябва да бъде отделяна от домашното възпитание.

ДОМАШНАТА РЕЛИГИЯ ПРЕДШЕСТВА ТАЗИ В ЦЪРКВАТА. В дома се поставят основите за успеха на църквата. Влиянията, които управляват домашния живот се пренасят в църковния живот. Следователно църковните задължения трябва да започнат най-напред в дома.
Когато има добра домашна религия, ще има и превъзходна религия в църквата. Дръжте крепостта на дома. Посвещавайте вашето семейство на Бога и говорете и действайте в дома като християни. Бъдете любезни, внимателни и търпеливи в дома, като знаете, че вие сте учителите. Всяка майка е учител, като в същото време трябва да бъде и ученик в училището на Христос, за да знае как да поучава и оформя правилно характера на своите деца.
Където липсва домашна религия, изповядването на вярата е без стойност… Мнозина мамят себе си като мислят, че характерът им ще бъде преобразен при идването на Христос. Няма да има никакво обръщане и промяна в сърцето при Неговото идване. Чрез благодатта на Христос недостатъците в нашия характер трябва още тук да бъдат поправени, докато трае благодатното време. Тук на земята е мястото, където трябва да се приготвим за небесното семейство.
Домашната религия е занемарена до голяма степен. Нашите думи вкъщи трябва да бъдат справедливи и разумни, иначе свидетелството ни в църквата няма да има никаква стойност. Ако не проявявате кротост, любезност и учтивост в дома си, религията ви ще бъде напразна. Ако има истинска домашна религия, ще има и повече духовна сила в църквата.

УЖАСНА ГРЕШКА Е ДА СЕ ОТЛАГА РЕЛИГИОЗНОТО НАСТАВЛЕНИЕ. Най-печалното нещо е да се оставят децата да растат без познанието за Бога.
Родителите вършат най-ужасна грешка, когато не дават на децата си религиозно възпитание, мислейки, че всичко ще се оправи в бъдеще, когато пораснат и сами се заинтересуват от религия. Родители, не можете ли да разберете, че ако не посявате скъпоценното семе на истината, на любовта, на небесните добродетели в сърцето на детето, Сатана ще засее нивата на сърцето с плевели.
Твърде често децата се оставят да растат без религиозно възпитание, защото родителите мислят, че са твърде малки, за да възлагат на тях християнски задължения…
Въпросът за задълженията на децата по отношение на религията трябва да се решава категорично и без колебание, докато те са още членове на семейството.
Родителите стоят на мястото на Бога пред децата си, за да им казват с решителност какво трябва и какво не трябва да вършат. Всяко старание за тях, извършено с любезност и себевладение, ще култивира в детските характери елементи на твърдост и решителност… Не по-малко е задължението на бащите и майките да научат децата си още от ранно детство да не нарушават съботата, да не занемаряват богослужението и семейната молитва, отколкото да не крадат. Родителите са тези, които трябва да издигнат защитната стена.
Възпитанието в християнските принципи трябва да започне още от най-ранните детски години и да се поддържа и по-нататък. Когато сърцата на децата са най-впечатлителни, те трябва да бъдат научени на вечните стойности и да помнят, че живеят, говорят и действат в присъствието на Бога.
Родители, каква насока следвате? Действате ли с разбирането, че децата ви по отношение на религиозните въпроси трябва да бъдат оставени свободни от всякакви ограничения? Оставяте ли ги без съвет и увещание в детството и младостта им? Оставяте ли ги да вършат каквото си искат? Ако е така, вие сте небрежни към отговорностите, които са ви поверени от Бога.

СЪОБРАЗЯВАЙТЕ НАСТАВЛЕНИЯТА СИ С ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ. Щом децата станат способни да разбират, родителите трябва да им разказват историята за Исус, за да могат да научат скъпоценната истина за Бебето от Витлеем. Създавайте в детските умове и сърца чувства на искрена набожност, като приспособявате наставленията си към тяхната възраст и възприемчивост. Представяйте децата си в молитва пред Исус, защото Той ги е създал, за да се научат на религия така, както се учат да оформят думите, които изговарят.
Когато са съвсем малки, децата са много чувствителни към Божествените влияния. Господ полага специална грижа за тези деца. И когато върху тях влияят увещанията Господни, те стават помощ, а не пречка за своите родители.

РОДИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ЗАДРУЖНО ДА ПОДДЪРЖАТ РЕЛИГИЯТА В ДОМА. Бащата и майката са отговорни за поддържането на религията в дома.
Нека майката не се натоварва толкова, че да няма време за духовните нужди на своя дом. Нека родителите търсят Бога за ръководство в своето дело. На колене пред Него те ще спечелят истинското разбиране на своята отговорност и ще могат да предадат децата си на Този, Който никога не греши в съвет и наставление…
Бащата не трябва да оставя грижата за духовното напътствие на децата единствено на майката. Велико дело има да се осъществява от бащи и майки и всеки трябва да извърши своята част в подготовката на децата за великия ден на съда.
Родители, вземайте децата си с вас при всяка религиозна дейност. Предавайте им своята вяра и ги посвещавайте на Христос. Не позволявайте нищо да попречи на вашия стремеж да ги възпитавате правилно и не забравяйте отговорността си. Не допускайте никакви светски интереси да ви накарат да изоставите децата си на заден план. Никога не позволявайте те да бъдат изолирани от вашия християнски живот. Водете ги с вас при Бога. Възпитавайте умовете им така, че да се запознаят с Божествената истина. Оставяйте ги да общуват с тези, които обичат Бога. Доведете ги при Божия народ като деца, на които желаете да помогнете да изградят характери за вечността.
Религията в дома какво ли не може да постигне! Тя ще извърши делото, което Бог е определил да бъде извършено във всяко семейство. Децата ще израснат хранени и наставяни от Господа. Те ще бъдат възпитани и обучени не само като членове на обществото, но и на Божието семейство.

ДЕЦАТА СЕ УЧАТ ОТ РОДИТЕЛИТЕ НА СЪДЪРЖАТЕЛЕН ЖИВОТ. Всяко нещо оставя своето впечатление върху детския ум. Изражението на лицето се наблюдава, гласът има своето влияние, а също и цялостното ни поведение е пример за подражание от децата. Разгневените и заядливи бащи и майки дават на децата си уроци, за които, в даден период от живота, вероятно биха дали целия свят, ако бе техен, за да ги заличат от съзнанието на децата си. Децата трябва да виждат, че животът на родителите им е изпълнен със смисъл, който е в съгласие с тяхната вяра. Чрез водене на съдържателен живот и упражняване на себевладение родителите могат да оформят характерите на своите деца в положителна насока.

БОГ ЗАЧИТА ДОБРОТО СЕМЕЙСТВО. Родителите, които поставят Бога на първо място в своето семейство и поучават децата си, че страхът Божи е начало на мъдростта, прославят Господа пред ангели и пред човеци, чрез представяне на добре уреден и дисциплиниран дом. Семейство, което обича и се покорява на Бога, вместо да се бунтува срещу Него, където Неговото име се почита и прославя, в такъв дом има благословение. Ангелите се радват да присъстват в дом, където Бог управлява и децата са поучавани да почитат религията, Библията и Своя Създател. Такива домове могат да претендират за обещанието: “Който Ме почита и Аз ще го почета”.

КАК ХРИСТОС Е ВЪВЕДЕН В ДОМА? Когато Христос е в сърцето, Той е въведен и в семейството. Бащата и майката чувстват важността да живеят в послушание на Светия Дух, така че небесните ангели, изпращани да слугуват на тези, които ще наследят спасение, ще им служат като учители в дома, възпитавайки и обучавайки ги как да изпълняват това важно дело. В дома може да има малка църква, която ще почита и прославя Изкупителя.

НАПРАВЕТЕ РЕЛИГИЯТА ПРИВЛЕКАТЕЛНА. Направете християнския живот привлекателен. Говорете за онази страна, в която последователите на Христос ще съграждат своите домове. Когато правите това, Бог ще ръководи децата ви във всяка истина, изпълвайки ги с желание да се приготвят за жилищата, които Христос е отишъл да приготви за тези, които Го обичат.
Родителите не трябва да принуждават децата си да изповядват формална религия, а трябва да представят вечните принципи пред тях в най-добрата светлина.
Родителите могат да направят привлекателна Христовата религия чрез радостта, която те самите изпитват, чрез християнска учтивост и нежност, чрез съчувствие към другите, като същевременно трябва да бъдат твърди в изискванията си за почит, уважение и послушание от страна на децата. Децата трябва да бъдат научени на правилни принципи.
Необходимо е да създаваме у младите хора стимули за вършене на правото. Среброто и златото не са достатъчни. Нека да представим пред децата любовта, благодатта и милостта на Христа, скъпоценността на Неговото Слово и радостта на победителя. Чрез такива усилия и старание вие ще извършите едно дело, което ще трае през вечността.

ЗАЩО НЯКОИ РОДИТЕЛИ НЕ УСПЯВАТ? Някои родители, макар да се мятат за религиозни, не изтъкват постоянно пред децата си факта, те трябва да служат на Бога и да Му се покоряват, че удобства, удоволствия и лични склонности и желания не трябва да се намесват в Божието изискване към тях. “Страхът от Господа е начало на мъдростта”. Тази истина трябва да бъде основен принцип на самия им живот и на техния характер. Правилното разбиране за Бога чрез познанието за Христос, Който умря, за да бъдем спасени, трябва да бъде отпечатано в тяхното съзнание.
Родители, вие можете да мислите, че нямате време да правите всичко това, но трябва да отделяте време да вършите вашата работа в семейството, иначе Сатана ще запълни вакуума. Отхвърлете всичко в живота си, което пречи да възпитавате децата си по Божията воля. Отхвърлете всичко от временно естество, живейте икономично, ограничете вашите желания, но заради Христа не занемарявайте религиозното възпитание на вас и вашите деца.

ВСЕКИ ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО ТРЯБВА ДА ПОЗНАВА БОГА. Наставленията, които Мойсей даде във връзка с Пасхата са пълни със значение и са валидни за родители и деца и днес…
Бащата трябваше да действа като Първосвещеник в дома и ако бащата бе умрял, най-старият син трябваше да извърши тържественото задължение да поръси праговете на вратата с кръв. Това е символ на делото, което трябва да бъде извършено във всяко семейство. Родителите трябва да събират децата си в дома и да представят Христос пред тях като Пасхално агне. Бащата трябва да посвети всеки член на своето семейство на Бога и да извърши делото, което е представено чрез празника на Пасхата. Рисковано е да се остави този тържествен дълг в ръцете на други.
Нека родителите християни решат да бъдат верни на Бога. Нека събират децата си около себе си. Нека “поръсят праговете на вратата с кръв, представяща Христос” като Единствен, Който може да закриля и спасява; така поразяващият ангел да отмине любимите в домашния кръг. Нека светът види, че в дома действа нещо повече от човешко влияние. Нека родителите поддържат жива връзката си с Бога, нека застанат на Христо вата страна и да покажат чрез Неговата благодат какво голямо добро може да се извърши с тяхното сътрудничество.