Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Ресторанти и здравословни храни – 61 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

Ресторанти и здравословни храни – 61 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

412. По време на нашите лагерни събрания е необходимо да се направят приготовления с цел бедните да получат здравословна, добре приготвена храна, на възможно по-ниска цена. Също така трябва да има ресторант, където здравословни ястия да се приготвят и сервират по привлекателен начин – полезно обучение за мнозина, които не са от нашата вяра. Нека тази страна от дейността по време на лагерните събрания не бъде пренебрегвана и отделяна от другите видове дейности. Всички части от Божието дело са тясно свързани и заедно трябва да се развиват в съвършена хармония.
7 С, с. 41, 1902 г.

413. В градовете ни заинтересувани библейски работници ще се заемат с различни видове мисионска работа. Трябва да се основават ресторанти за здравословна храна. Но колко внимателно трябва да се върши тази работа! Работещите в тези ресторанти трябва да експериментират непрекъснато, за да се научат да приготвят вкусни, здравословни храни. Всеки ресторант за здравословна храна трябва да бъде училище за свързаните с него библейски работници. Тази част от делото може да бъде извършена в градовете в много по-голям мащаб, отколкото в малките населени места. Но навсякъде, където има църква и църковно училище, трябва да се дават наставления за приготвянето на прости, здравословни храни, необходими за хората, желаещи да живеят според принципите на здравната реформа. Подобна работа може да бъде извършена и в повечето мисионски полета.
Ръкопис 79, 1900

Нашите ресторанти трябва да стоят на принципна позиция

414. Необходимо е винаги да се пазите от въвеждането на това или онова, което макар и безвредно на вид, би ви довело до жертване на принципите, необходими за работата в ресторантите… Не бива да очакваме от хора, цял живот угаждали си на апетита, да разберат как да приготвят храна – едновременно здравословна, проста и апетитна. Това е науката, която всеки санаториум и ресторант за здравословна храна трябва да преподава…
Няма нищо страшно, ако отказвайки да се отклоним от правилните принципи, подкрепата за нашите ресторанти намалее. По Божия път трябва да ходим и при добри, и при лоши обстоятелства.
Представям ви тези въпроси в писмата си, за да ви помогна да се хванете за правото и да отхвърлите всичко, което не можем да въведем в нашите санаториуми и ресторанти, без да жертваме принципите си.
Писмо 201, 1902 г.

Избягвайте сложните съчетания

415. Във всички ресторанти в нашите градове има опасност в сервираните ястия да се съчетават толкова много храни, че да се стигне прекалено далеч. Простотата е част от здравната реформа. Съществува опасност нашето дело да загуби полученото доверие.
Ако искаме да работим за ресторанти за здравословна храна, необходимо е да си владеем апетита, да ядем бавно и не много блюда на едно хранене. Това указание трябва да се повтаря често. Не е в съгласие с принципите на здравната реформа да имаме толкова много различни блюда на едно хранене. Никога не бива да забравяме, че религиозната част от нашето дело – работата по даването на храна за душата, е по-важна от всичко останало.
Писмо 271, 1905 г.

Мисията на ресторантите за здравословна храна

416. Беше ми представено, че не трябва да се отпускаме в самодоволство от това, че имаме вегетариански ресторант в Бруклин. Необходимо е да се основат ресторанти и в други части на града. Живеещите в единия край на Ню Йорк не знаят какво става в другия край на големия град. Хората, които се хранят в построените на различни места ресторанти, ще усетят подобрение в здравето си. Когато доверието им се спечели, тогава ще им бъде много по-лесно да приемат Божията специална вест.
Навсякъде в големите градове, където се провежда медицинска мисионерска дейност, трябва да се провеждат курсове по готварство. А там, където се развива силно образователно мисионско дело, е нужно да се основе един или друг вид ресторант за здравословна храна. Този ресторант ще онагледява правилния избор и доброто им приготвяне.
7 С, с. 55, 1902 г.

417. Господ има вест за нашите големи градове и тя трябва да се разгласява в лагерните ни събрания и при други публични прояви, както и чрез публикации. В допълнение на това в градовете трябва да се основат ресторанти за здравословна храна и чрез тях да се разгласява въздържателната вест. Необходимо е да се направят специални събрания във връзка с нашите ресторанти. Когато е възможно, спомоществователите да бъдат канени на беседи по въпросите на науката за здравето и християнското въздържание. Там те могат да получат указания за приготвянето на здравословна храна, както и по други важни въпроси. В срещите трябва да има молитви, песни и разговори не само по здравни и въздържателни, но и по други важни библейски теми. Когато хората биват учени как да запазват физическото си здраве, ще се открият много възможности за сеене на семената на евангелието на царството.
7 С, с. 115, 1902 г.

Крайната цел на дейността по производството на здравословна храна

418. Дейността по производството на здравословна храна може да се използва с голям успех, когато се провежда по такъв начин, че Христовото евангелие да привлича вниманието на хората. Но аз високо предупреждавам срещу усилия, които не постигат нищо повече от производството на храни за задоволяване на физическите нужди. Сериозна грешка е за производството на храни да се отделя толкова много време и да се използват талантите на толкова много хора, а в същото време да не се правят специални усилия за раздаване хляба на живота на множествата. Големи опасности съпътстват всяко дело, чиято цел не е разкриването на пътя към вечния живот.
Ръкопис 10, 1906 г.

* През XIX в. в Америка думата ресторант е имала значение и на стол, закусвалня или друго заведение за хранене – бел.прев.