Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

РЕШЕНИЕТО И ВОЛЯТА – 76 – Ум, характер и личност Том 3 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

76
РЕШЕНИЕТО И ВОЛЯТА

УПРАВЛЯВАЩА СИЛА В ЕСТЕСТВОТО НА ЧОВЕКА. Волята е управляващата сила в естеството на човека, тъй като е способна да привежда в подчинение всички други способности. Волята не е вкус или предразположение, но решителната сила, която действа в човека и управлява избора му за послушание или за непослушание към Бога.

ВСИЧКО ЗАВИСИ ОТ ПРАВИЛНОТО ДЕЙСТВИЕ НА ВОЛЯТА. Изкушаваният има нужда да разбере истинската сила на волята. Това е управляващата сила в естеството на човека – силата на решението, на избора. Всичко зависи от правилното действие на волята. Желанията за добро и за чистота са правилни, доколкото съществуват. Но ако се спре дотук, от тях няма да има никаква полза. Мнозина ще стигнат до гибел, макар в същото време да се надяват и да желаят да победят собствените си зли качества. Те не се подчиняват на Божията воля. Те не ИЗБИРАТ да Му служат.

ИЗВОРЪТ НА ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ. Вашата воля е изворът на всичките ви действия. Тази воля, която съставлява толкова важен фактор в характера на човека, при грехопадението бе отдадена под властта на Сатана. И винаги оттогава той е действал така, че човекът да желае и да върши неговата воля до крайната си гибел и окаянство.
Но безпределната жертва на Бога в отдаването на Исус Христос, Неговия възлюбен Син, като жертва за грях, Му дава възможност да каже на човека, без да нарушава нито един от принципите на Своето управление: „Посвети себе си на Мен; дай ми своята воля; отнеми я от контрола на Сатана и тогава Аз ще я владея; след това мога да действам в тебе, за да желаеш и да вършиш Моята добра воля“. Когато Бог ти даде Христовия ум, волята ти ще стане като Неговата и характерът ти ще бъде преобразен по подобие на Христовия.

ЧОВЕШКАТА ВОЛЯ Е АГРЕСИВНА. Волята на човека е агресивна и постоянно се стреми да подчини всичко на своите цели и намерения. Ако тя е на страната на Бога и на правото, плодовете на Духа ще се появят в живота. Бог е определил слава, чест и мир за всеки човек, който върши добро.

НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЛЕЖИ В СОБСТВЕНАТА НИ ВОЛЯ. Целият ни живот принадлежи на Бога и трябва да бъде използван за Негова слава. Благодатта Му ще освети и усъвършенства всяка човешка способност. Нека никой не казва: „Не мога да излекувам дефектите на характера си“; защото, ако дойдете при Бога с това решение, не можете да получите вечен живот. Невъзможността лежи в собствената ви воля. Ако НЕ ЖЕЛАЕТЕ, тогава не ще МОЖЕТЕ да победите. Истинската трудност възниква от покварата на неосветеното сърце и от нежеланието му да се подчини на контрола на Бога.

ГОЛЯМ УСПОКОИТЕЛ НА НЕРВИТЕ. Умът и нервите придобиват тонус и сила чрез упражняване на волята. Силата на волята в много случаи се оказва потенциален успокоител на нервите.

САТАНА ИЗПОЛЗВА ВОЛЯТА. Когато на Сатана се разреши да оформя волята, той я използва, за да постигне своите цели… Той подбужда злите склонности, събужда несвяти страсти и амбиции. Сатана казва: „Аз ще ти дам цялата тази сила, тези почести, богатства и греховни удоволствия“. Но неговите условия са: да се отстъпи от честността, съвестта да бъде опетнена. По този начин той води човешките способности към деградиране и въвежда човека в пленничеството на греха.

ИЗКУШЕНИЕТО НАТОВАРВА СИЛАТА НА ВОЛЯТА ДО КРАЙНОСТ. Наша привилегия е като Божии чеда да държим твърдо изповядването на своята вяра без колебание. Понякога изкусната сила на изкушението сякаш претоварва силата на волята ни до крайност и тогава да упражняваме вяра изглежда напълно противоположно на всички доказателства на сетивата или емоциите ни. Но нашата воля трябва да продължи да бъде на Божия страна. Необходимо е да вярваме, че Исус Христос е вечна Сила и Спасение… Час след час трябва да поддържаме триумфално нашата позиция в Бога, силни в Неговата сила.

ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦАТА ДА НЕ БЪДЕ КАТО ОБУЧАВАНЕТО НА БЕЗСЛОВЕСНИТЕ ЖИВОТНИ. Възпитанието на децата у дома или в училище не бива да бъде като дресирането на безсловесните животни. Децата притежават интелигентна воля, която трябва да бъде насочена да контролира всички техни действия и способности. Безсловесните твари не могат да бъдат обучавани, защото нямат разум. Но човешкият ум трябва да бъде приучен на самоконтрол. Необходимо е да бъде възпитан да управлява човешкото естество. Животните са под властта на своя господар и биват дресирани да му се подчиняват. Господарят е умът, преценката и волята на животното.

ВОЛЯТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ РЪКОВОДЕНА, А НЕ ПРЕЧУПВАНА. Едно дете може да бъде възпитавано така, че подобно на животното да няма собствена воля. Възможно е дори неговата индивидуалност да се претопи в онази на възпитаващия го. Волята му е подчинена на всички намерения и цели на учителя. На деца, които са възпитавани по този начин, винаги ще липсва морална сила и лична отговорност. Те не са били научени да постъпват по разум и по принцип. Волята им е била управлявана от друг и умът не е бил подбуждан да се разширява и да укрепва чрез действие. Те не са били ръководени и дисциплинирани с уважение към техните особености, състояния и способности на ума, за да свикнат да въвеждат в действие най-силните си възможности, когато това се изисква. Учителите не бива да спират дотук, но да обърнат специално внимание на слабите способности и да ги култивират, та всички сили да могат да бъдат развити и въздигнати от една степен на сила в друга и умът да придобие подходящ баланс.

ПЕСТЕТЕ ЦЯЛАТА СИЛА НА ВОЛЯТА. Пречупването на волята е в разрез с принципите на Христос. Волята на детето трябва да бъде насочвана и ръководена. Съхранете и пестете цялата й сила, защото човешкото същество се нуждае от всичките сили на волята си. Дайте й обаче правилна насока. Третирайте я мъдро и нежно като свещено съкровище. Не я разбивайте на парчета, но чрез правило и пример я оформяйте, докато детето стане на възраст, когато ще може само да носи отговорност.

УЧИТЕЛЯТ НЕ БИВА ДА БЪДЕ ДИКТАТОР. Себелюбиви, заядливи, авторитарни, груби и строги хора, които не зачитат внимателно чувствата на другите, никога не бива да бъдат назначавани за учители. Те ще оказват опустошително влияние върху учениците си, ще ги оформят по образа на собствения си характер, увековечавайки по такъв начин злото. Личности с подобен характер ще правят усилия да пречупят волята на децата, ако те са трудно управляеми. Но Христос не е дал никому правото на подобно отношение с грешащите. Чрез небесна мъдрост, чрез смирение и сърдечна кротост учителите ще могат успешно да насочват детска воля и да я водят в пътя на послушанието. Но нека никой не си въобразява, че чрез заплашване ще може да спечели чувствата на ученика. Трябва да работим, както е работил Христос.

ДВОЙНСТВЕНАТА ВОЛЯ Е ПРИМКА. Всеки младеж има нужда да развие у себе си силата на решението. Едно разделено, двойнствено състояние на волята е примка и ще бъде гибелно за много младежи. Бъдете твърди, иначе ще останете с характер, изграден на пясъчна основа. Намират се и хора, които имат нещастието да бъдат винаги на погрешната страна, докато Господ искат те да бъдат верни и да различават доброто от злото.

ДВА ЕЛЕМЕНТА НА ХАРАКТЕРА. Силата на характера се състои от две неща – сила на волята и сила на самоконтрола. Много млади хора бъркат силната и неконтролируема страст със силата на характера. Но истината е, че този, който е роб на страстите си, е слаб човек. Истинското величие и благородство на човека се измерва чрез силата на чувствата, които той подчинява, а не чрез силата на чувствата, които го владеят и подчиняват. Най-силната личнос е тази, която макар и чувствителна към злоупотреби и обиди, въпреки това обуздава страстите си и прощава на враговете си. Такива хора са истински герои.

ВОЛЯТА, СЪЕДИНЕНА С БОЖИЯТА СИЛА. Можете да станете хора на отговорността и влиянието, ако чрез силата на своята воля, съединена с Божията сила, сериозно се посветите на делото. Упражнявайте умствените си способности и в никакъв случай не занемарявайте физическите. Нека умствената леност не препречва пътя ви към по-голямо познание. Научете се да размишлявате, както и да изучавате, така че умът ви да се разширява, да укрепва и да се развива. Никога не мислете, че сте научили достатъчно и че сега вече можете да се отпуснете и да не полагате усилия. Култивирането на ума е мярката за човека. Вашето образование трябва да продължава през целия ви живот. Необходимо е всеки ден да научавате и да поставяте в практическа употреба придобитите познания.

ПРАВИЛНО ВЪЗПИТАВАНАТА ВОЛЯ СЕ СЪПРОТИВЛЯВА НА БОЛЕСТТА. Било ми е показано, че мнозина, които са явно слаби и се оплакват, не са толкова зле, колкото си въобразяват. Някои от тях притежават мощна воля, която, упражнена в правилна насока, ще бъде потенциално средство за контролиране на въображението им и по този начин ще се съпротиви на болестта. Но както става твърде често, волята се упражнява в погрешна посока и упорито отказва да се подчини на разума. Тя вече е разрешила въпроса – те са болни и като такива трябва да имат вниманието, дължимо на инвалиди, независимо от преценката на другите.

ФАКТОР В СПРАВЯНЕТО С БОЛЕСТИТЕ. Силата на волята не е ценена така, както би трябвало. Нека волята бъде държана будна и правилно насочвана, и тя ще придаде енергия на цялото същество. Ще бъде удивителна помощ в поддържането на здравето. Тя е също и сила в справянето с болестите…
Като упражняват силата на волята си и като поставят себе си в правилно отношение спрямо живота, пациентите могат да извършат много, за да сътрудничат на усилията на лекаря за своето възстановяване. Има хиляди, които могат да оздравеят, стига да го пожелаят. Господ не иска те да са болни, но да бъдат здрави и да са щастливи. И те трябва да решат да са добре.
Често пъти болни могат да се съпротивят на болестта просто като откажат да се подчинят на страданията и да се заседят в състояние на неактивност. Издигайки се над болките и страданията си, нека се заемат с полезна дейност, подходяща на техните сили. Чрез такова занимание и чрез обилната употреба на чист въздух и слънчева светлина, мнозина изтощени болни биха могли да възстановят здравето и силите си.

ПОДОБРЯВАНЕТО НА ЗДРАВЕТО Е ОБЕЩАНО. Зли навици и практики нанасят на хората болести от всякакъв вид. Нека разумът се убеди чрез възпитаване колко греховно е да се злоупотребява и да се разрушават силите, които Бог е дал. Нека умът започне да разсъждава интелигентно и волята да бъде поставена на страната на Господа, и ще има удивително подобрение на физическото здраве.
Това обаче никога не може да бъде постигнато само с човешки сили. С напрегнати усилия чрез благодатта на Христос за побеждаване на всички зли практики и връзки, както и чрез съблюдаване на въздържание във всички неща, у човека ще съществува постоянно убеждение, че трябва да търси от Бога покаяние за миналото, както и опрощение в името на безкрайната жертва на Христос. Предвид тези неща трябва да бъдат въведени в ежедневния живот(опитност, букв). Необходима е строга бдителност и неуморима молитва – Христос да доведе всяка мисъл под Своето влияние и Неговата обновяваща мощ да бъде дадена на душата, та като отговорни същества да представим на Бога тялото си като жива жертва, свята и приета от Него.

НАРКОТИЦИТЕ И ВОЛЯТА. Има хора, които използват наркотици, и по този начин са насърчили погрешни навици, придобили вече контролираща сила над волята, мислите и цялата им личност.

ВЪЗПИТАВАЙТЕ СИЛАТА НА ВОЛЯТА. Силата на волята и нуждата от самоконтрол, както за предпазване, така и за възстановяване на здравето от депресии и дори от гибелните ефекти на гнева, от недоволството, от себелюбието или нечистотата; и от друга страна удивителната и даваща живот сила, която се намира в радостта, в бодростта, несебелюбието и благодарността, трябва също да бъде изявявана.

СВЕТИЯТ ДУХ НЕ ЗАЕМА МЯСТОТО НА ВОЛЯТА. Божият Дух не предлага да извърши нашата част, независимо дали се касае за волята ни или за делото. Това е дълг на човека – да сътрудничи на Божиите средства. Веднага щом приведем волята си в съгласие с Божията, благодатта на Христос ще бъде наш сътрудник и помощник. Но тя няма да бъде заместителят, който да извърши работата, независимо от нашето решение и решителни действия. Затова не изобилието на информация или натрупаните доказателства са, които ще обърнат душата; а самият човек. Той приема светлината, събуждаща енергиите на волята, разбира и признава онова, което знае за правдата и за истината, и сътрудничи по този начин на небесните служители, определени от Бога за спасяването на душата.

БЕЗОПАСНОСТ ЕДИНСТВЕНО КОГАТО СЕ СЪЕДИНИМ С БОЖИЕТО ЕСТЕСТВО. Волята на човека е в безопасност само когато се съедини с волята на Бога.

ЧОВЕШКАТА ВОЛЯ ТРЯБВА ДА СЕ СЪЕДИНИ С БОЖИЯТА. В този конфликт на правдата срещу неправдата ние можем да бъдем успяващи хора само чрез Божията помощ. Ограничената ни воля трябва да бъде доведена в съгласие с волята на Безпределния – човешката воля да бъде съединена с Божията. Тази воля довежда Светия Дух на помощ за нас и всяко завоевание възстановява изкупеното Божие притежание до Христовия стандарт в душата.

ДУХОВНИЯТ ПОВРАТ НЕ СЪЗДАВА НОВИ СПОСОБНОСТИ. Божият Дух не създава нови способности в обърнатия към Бога човек, но издейства решителна промяна в употребата на тези способности. Когато умът, сърцето и душата са променени, на човека не се дава нова съвест, но волята му се подчинява на обновената му съвест – съвест, чиято заспала чувствителност се събужда под действието на Светия Дух.

САТАНА РЪКОВОДИ ВОЛЯТА, КОЯТО НЕ Е ПОД БОЖИЯ КОНТРОЛ. Христос заявява: „Дойдох… не да върша Моята воля, но волята на Този, Който Ме е изпратил“ (Йоан 6:38). Неговата воля бе в активно действие за спасяването на човешки души. Човешката Му воля бе поддържана чрез Божията. Неговите последователи днес биха направили добре да се запитат: „Кой вид воля аз лично култивирам? Дали задоволявам собствените си желания, утвърждавайки себе си в себелюбие и упоритост?“ Ако вършим това, сме в голяма опасност, защото Сатана винаги ще ръководи волята, която не е под контрола на Светия Дух. Когато поставим волята си в съгласие с Божията, святото послушание, с което се отличаваше животът на Христос, ще се види и в нашия живот.

ВОЛЯТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАСОЧВАНА ОТ ЧИСТА СЪВЕСТ. Вътрешният мир и чистата съвест, не оскърбяваща Бога, ще съживят и ума като роса, падаща върху нежно растение. Тогава волята ще е правилно насочвана и ръководена, ще е много по-решителна и свободна от извратеност.

ВОЛЯТА РЕШАВА ЗА ЖИВОТ ИЛИ ЗА СМЪРТ. Единствено вечността може да разкрие славното бъдеще на възстановения до Божия образ човек. За да достигнем този висок идеал, трябва да се откажем от всичко, което спъва душата. Точно чрез волята грехът задържа властта си над нас. Предаването на волята е представено като изваждането на око и отсичането на ръка. Често пъти ни изглежда, че за да предадем волята си на Бога, трябва да се съгласим да преживеем този живот като сакати или куци…
Бог е източникът на живота и ние можем да имаме живот само когато сме в общение с Него… Ако се държим за собственото „аз“ и отказваме да подчиним волята си на Божията воля, избираме смъртта…
Изисква се жертва, за да предадем волята си на Бога. Но това е жертване на по-низшето в името на по-висшето, земното – за духовното, тленното – за вечното. Бог не възнамерява волята ни да бъде унищожена, защото единствено чрез нея можем да извършим онова, което Той желае. Нашата воля трябва да бъде подчинена на Неговата, за да можем да си я получим отново очистена, добила финес и така свързана с Божията, че Той да може да излива чрез нас вълните на Своята любов и сила.

ДА СЕ РАЗБИРА ИСТИНСКАТА СИЛА НА ВОЛЯТА (СЪВЕТ КЪМ НЕСТАБИЛЕН МЛАД ЧОВЕК). Ще се намираш в постоянна опасност, докато не разбереш истинската сила на волята. Може да вярваш и да обещаваш всичко, но твоите обещания и вяра нямат никаква стойност, докато не поставиш волята си на вярата и действието. Ако воюваш във воюването на вярата с всичката сила на волята си, ще победиш. Не бива да се доверяваш на чувствата, на впечатленията и емоциите си, защото те не са надеждни водачи.

МОЖЕШ ДА НАПРАВЛЯВАШ ВОЛЯТА СИ. Не е нужно да изпадаш в отчаяние… От теб се иска да подчиниш волята си на Исус Христос и когато направиш това, Божията воля незабавно ще започне да владее и да действа в теб да желаеш и да вършиш всичко според Неговата мъдра воля. Тогава цялото ти естество ще бъде доведено под контрола на Христовия Дух – дори мислите ти.
Ти не можеш да контролираш своите импулси, чувства, емоции, както сигурно желаеш; но можеш да контролираш волята си и да постигнеш цялостна промяна в живота си. Чрез подчиняването ти на волята на Христос животът ти ще бъде скрит с Него в Бога и свързан със силата, която стои над всички „началства и власти“. Ще получиш сила от Бога, която ще те придържа здраво към Неговата сила. На твое разположение ще дойде нова светлина – светлината на живата вяра. Волята ти обаче трябва да сътрудничи на Божията.

ХАЛКАТА, КОЯТО СВЪРЗВА С БОЖЕСТВЕНАТА ЕНЕРГИЯ. Ние сме сътрудници на Бога. Такава е мъдрата Божия наредба. Сътрудничеството на човешката воля и полагането на усилия с Божествена енергия – това е халката, която свързва човеците един с друг и с Бога. Апостолът казва: „Ние сме съработници на Бога, като вие сте Божия нива, Божие здание“ (1Коринтяни 3:9). Човек трябва да работи със способностите, които Бог му е дал. „Изработвайте спасението си със страх и трепет – казва Той, – защото Бог е, който действа във вас да желаете и да вършите според Неговата добра воля“ (Филипяни 2:12, 13)
Когато волята се постави на страната на Господа, Светият Дух я взема и я прави едно с Божията.