Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

РЪКОВОДСТВО ЗА ЛИЧНА ИЛИ ГРУПОВА МОЛИТВА-ТВЪРДЕ ЗАЕТ, ЗА ДА НЕ СЕ МОЛИШ-БИЛ ХАЙБЕЛС

ОБОЖАНИЕ: Въвеждане на свято пространство
Прочети или изпей един от следните хвалебни псалми, или друг по твой избор. Псалми: 8; 19; 23; 46; 100; 148; Лука 1:46-55,68-79; Ефесяни 1:3-14.
„Дойдете да запеем на Господа, да възкликнем към спасителната ни Канара.
Да застанем пред Него със славословие, с псалми да възкликнем към Него.
Защото Господ е велик Бог и велик Цар над всички богове.
В Негови ръце са земните дълбочини; и височините на планините са Негови.
Негово е морето, дори Той го е направил; и ръцете Му създадоха сушата.
Дойдете да се поклоним и да припаднем, да коленичим пред Господа, нашия Създател; Защото Той е наш Бог и ние сме люде на пасбището Му и овце на ръката Му“ (Псалм 95).

Свят, свят, свят
е Господ Бог Всемогъщи,
Който беше, е и ще дойде…

Достоен си Господи наш и Боже наш,
да приемеш слава, почит и сила,
защото Ти Си създал всичко,
чрез Твоята воля всичко е било сътворено
и всичко съществува.

Достойно е Агнето, Което е било заклано,
да приеме сила и богатство, премъдрост и могъщество,
почит, слава и благословение!…

На Този, Който седи на престола и на Агнето,
да бъде благословение и почит, слава и господство,
до вечни векове!…
(Откровение 4:8,11; 5:12-13).

Обожавам Те и те хваля защото Ти Си….

ИЗПОВЕД: Назоваваме провиненията си.
„Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен и ще ни прости греховете ни и ще ни очисти от всяка неправда“ (1 Йоан 1:9).
„Изповядвам, че аз….
Нуждая се от Твоето прощение за греха си, който…
Моля Те, дари ме с Твоята сила да изоставя този грях, да извърша поправление чрез… да приема Твоето прощение и новият живот, който ми даваш.“

Аз съм в Христос!
Аз съм ново създание!
Старото премина,
Всичко стана ново! (Виж 2 Коринтяни 5:17)

БЛАГОДАРЕНЕ: Изразяване благодарност
„За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса“ (1 Сол. 5:18).

Възхвалявам Те и Ти благодаря
за отговорените молитви…
за духовните благословения…
за благословенията в отношенията ми…
за материалните благословения…
за…

„Благословен да е Господ,
защото послуша вика ми за милост
Господ е сила моя и щит мой;
на Него е уповало сърцето ми и Той ми помогна.
Затова се развесели сърцето ми
и аз ще Му изкажа благодарение в песен“
(Псалм 28:6,7).
МОЛБА: Прошение за помощ
„Не се грижете за нищо, но във всичко с молитва и моление, представяйте прошенията си пред Бога с благодарение“ (Филипяни 4:6).

ЕТО МОИТЕ ПРОШЕНИЯ:
• за други лица – семейство, приятели, познати, колеги, хора в моята църква, хора в новините…
• за мен – моята работа, моя характер, моето здраве, моите радости и скърби…
• за…

„Всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас“ (1 Петрово 5:7).

Да бъде слава на Отец, на Сина и на Светия Дух.
Както е било в начало, както е сега и завинаги ще бъде,
до безкрайния свят
Амин.