Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Светиите от книгата Откровение – един “особен народ” – Семинар върху пророчествата – Лекция 17 – Сега това е ясно – Ясно представяне на пророческите истини – Лио Скривън

Тази глава е продължение на предишната, посветена на библейското кръщение. Разбрахме, че новокръстеният човек е “новороден в Бога” – едно съвсем ново създание. В тази глава ще отидем една стъпка по-напред, за да разберем какво означава да бъдеш наистина “новороден в Бога”.
Елементът на любовта е този, който прави при християнството всичко различно. 1Йоан 3:22 – “… и каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите Му и вършим това, що е угодно пред Него.” Оттук става ясно, че в християнството не просто се спазват Божиите заповеди, но се прави това, което радва Бога. Всичко, което правим в християнския си живот, е мотивирано от любовта към Бога. Забележете какво казва Павел в 1Кор. 13:1-3 – “Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед що звънти или кимвал, що дрънка. И ако имам пророческа дарба, и зная всички тайни, и всяко знание, и ако имам пълна вяра, тъй щото и планини на премествам, а любов нямам, нищо не съм. И ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползва.”
Най-големият проблем на християнската църква днес е, че християните си имат “две любови”, които разделят сърцето им – любов към Бога и любов към този свят и неговите греховни удоволствия. Редовно ходещите на църква хора често искат да пробват колко близо могат да се движат до света и едновременно с това да се наричат християни. Библията казва, че това е невъзможно – не можем да служим на двама господари. (Мат. 6:24)
В 1Йоан 5:4 Библията казва, че ако сме наистина родени от Бога, ще побеждаваме този свят. – “Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света; и тая победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра.” В 1Йоан 2:15-17 Йоан описва по-подробно какво представлява “светът”. – “Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отца. Защото всичко, що е в света – похотта на плътта, пожеланието на очите и тщеславието на живота – не е от Отца, но е от света. И светът преминава, и неговите похоти, а който върши Божията воля, пребъдва довека.” Ето това е “светът” или нещата от света – похотта на плътта, пожелането на очите и тщеславието на живота. Ако не сме ги победили, Отец не живее в нас и ние сме изгубени – никога не сме били “новородени”.
Желанието да бъдем като света, да се обличаме като света и да правим каквото прави светът, е причина християнството да изглежда толкова непривлекателно за хората в света. Те не виждат никаква разлика – защо тогава да стават християни?
Имало една жена, която все се опитвала и опитвала да накара съпруга си да ходи с нея на църква. След години опити, най-накрая съпругът й казал: “Искам да престанеш да ми натякваш за църквата! Двамата с тебе играем на едно и също тото, залагаме едни и същи пари, гледаме едни и същи шоу-програми по телевизията, ходим на едни и същи филми, ядем една и съща храна, ходим на едни и същи партита, заедно танцуваме всеки четвъртък вечер, пием едно и също уиски, пушим една и съща марка цигари. В неделя ти отиваш на църква, а аз си оставам в къщи и гледам мач по телевизията. Каква е разликата?” Той е бил съвсем прав. Днес можете да си намерите църква, която да пасва на всякакъв стил на живот. Но истинската християнска църква според Библията, е църква на високите станадарти. Тя наистина е “новородена”. Няма неутрални страни. И за формалните християни – които просто си ходят на църква – е изключително трудно да приемат това. “Всички го правят” – тази формула прави възможно да си останеш “светски” и едновременно с това да спечелиш вечния живот. Само че, Яков 4:4 ни дава да разберем кристално ясно, че това е невъзможно. – “Прелюбодейци! Не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога.” Днес Бог ни кани да преживеем опитността на “новорождението” истински. Нека разгледаме специфичните оръжия на света, за които Йоан казва, че трябва да ги победим.

Дяволът може да ни поднесе света само чрез нашите пет сетива. Основно той използва две от тях – зрението и слуха. Какво да кажем за нещата, които слушаме? Популярната музика в света? Библията ни дава ръководното начало относно нещата, които слушаме.
Пр. 18:15 – “Сърцето на благоразумния придобива разум и ухото на мъдрите търси знание.”
Пр. 23:12 – “Предай сърцето си на поука и ушите си – към думи на знание.”
Пр. 22:17 – “Приклони ухото си, та чуй думите на мъдрите и взимай присърце моето знание.”
Днес всеки може да си седи просто така и да бъде като решето, през което всичко, което предлага светът, да влиза и излиза свободно. Но за да бъдете християнин, трябва да отклоните потока на греха, който дяволът се старае да влее в ума ви. Пр. 2:1-5 – “Сине мой, ако приемеш думите ми и запазиш заповедите ми при себе си, така щото да приклониш ухото си към мъдростта и да предадеш сърцето си към разума; ако призовеш благоразумието и издигнеш гласа си към разума; ако го потърсиш като сребро и го подириш като скрити съкровища, тогава ще разбереш страха от Господа и ще намериш познанието за Бога.”
Слушайки музиката на днешния свят, новороденият християнин осъзнава, че много от думите и внушенията, които тя предлага идват направо от ада. Медицината е доказала, че постоянният ритъм има хипнотичен ефект върху човешкото съзнание. Музиката може тотално да контролира мислите, действията и физическите ви функции. Ако се съмнявате, идете някоя събота вечер в дискотека и наблюдавайте движенията на хората. Едно от най-смешните забавления е да гледате по телевизията как някой танцува и да изключите звука. Ще се смеете до сълзи – толкова е комично!
Можете да отидете в Африка или на островите в Тихия океан и да попитате тамошни християни – теще ви кажат че много от съвременните модерни групи свирят същата музика, която те някога са свирили преди да се обърнат към християнството при призоваването на демони в магьосническите си дяволски ритуали.
Откакто този вид музика навлезе в света, той бе захвърлен в помийната яма на неморалността, разврата, престъпленията, размириците, наркотиците и окултизма – просто защото ние естествено вършим и практикуваме онова, което чуваме. Дяволът стои зад голяма част от модерната музика и различните и форми. Достатъчно е само да се вслушате в думите или да погледнете обложката на някой албум, да се вгледате в чувствеността, окултните символи или перверзността, изобразени на него, за да разберете, че това не може да е от Бога. Много групи даже с готовност афишират, че вземат своята музика директно от Сатана.
Друго нещо, което си заслужава да споменем, е подсъзнателното послание. Това е изкуството да отправиш скрито послание, което се възприема от подсъзнанието, а съзнанието не отчита. В Съединените Щати, както и в други страни, много албуми имат голям черен етикет, който предупреждава, че записът съдържа подсъзнателни послания. Ако искате повече информация, посетете някоя християнска книжарница – по този въпрос има написани много добри книги. Аз лично, ви препоръчвам филма “Камбаните на ада” (“Hell’s Bells”), който е прекрасна илюстрация на това.
Танците вървят ръка за ръка с тази музика. Докато в някои страни може да има фолклорни танци, които са израз на радост, то огромното болшинство от съвременните танци са чувствени, сексуални и атмосферата, която създават в никакъв случай не благоприятства духовното израстване. Те са по-скоро като танците, които играеха израилтяните около златното теле, когато забравиха Бога; като танца, който дъщерята на Иродиада игра пред Ирод и стана причина Йоан Кръстител да изгуби главата си. Обърнете внимание на следната интересна статистика – бившият началник на полицият в Ню Йорк казва: “Три четвърти от пропадналите момичета на Ню Йорк са били прелъстени за първи път на танци.” Католически свещеник от Ню Йорк потвърждава същото – три четвърти от момичетата, които идват в изповедалнята и си признават прелюбодеяние, обвиняват за това танците. Други свещеници твърдят, че три четвърти е твърде ниска цифра. Смята, че по-скоро се касае за девет десети. Директорката на един дом за неомъжени бременни момичета в Лос Анжелис казва: “Седем десети от момичетата, приети тук са паднали в грях по време на танци или под тяхно въздействие.”
Безопасното библейско правило е: Фил. 4:8 – “Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно – ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално – това зачитайте.” Помнете – ако Исус може да слуша музика заедно с вас или да дойде с вас там, където отивате, сте в безопасност! Има много добра музика – както християнска, така и светска. Избирайте мъдро, следвайки този принцип и ще бъдете в безопасност.

Нека сега разгледаме следващото оръжие на света, която трябва да победим. Йоан го нарича “пожеланието на очите”. Какво да кажем за нещата, които гледаме? Като християни, ние например, заемаме позицията, че театърът, както и подобните на него места не са подходящи за един новороден християнин. Но защо? Типичният отговор е: “Защото това са места, на които “се мотае” дяволът!” Този отговор е твърде беден! Нека зададем няколко въпроса.
Низки или висши чувства възбужда театърът? Човека ли възхвалява или Бога? До любов към Бога ли води или до любов към света? Има един принцип – че се променяме чрез гледане. 2Кор. 3:18 – “А ние всички – с открито лице, като в огледало, гледайки Господната слава – се преобразяваме в същия образ – от слава в слава – както от Духа Господен.” Ако гледаме Христос, заприличваме на Него. Ако гледаме света, заприличваме на него. Не можете да гледате встраи, а да вървите напред!
Продължаваме с въпросите. След като не ходим на кино, не можем ли да гледаме същите филми по телевизията? Вижте, дяволът е хитър. Знаейки, че не може да накара всички християни да ходят на кино, той е “реорганизирал системата си на доставки” и е прокарал същите филми в домовете на хората чрез телевизията. Днес чрез кабелни телевизии, видео и сателити направо в жилищата ни се излъчват всякакви видове мръсотии!
Да видим какво казва Библията. Езек. 20:7 – “Е рекох им: Отхвърлете всеки мерзостите, които е поставил пред очите си и не се осквернявайте с египетските идоли. Аз съм Господ вашият Бог.” Отхвърлете мерзостите отпред очите си! И не се осквернявайте с идолите на Египет – или може би днес михме могли да кажем – с идолите на Холивуд. Ето защо, много християни днес могат да назоват по име всяка холивудска и шоу- звезда, но не могат да намерят историята за Давид и Голиат в Библиите си! Пс. 101:2,3 – “Ще внимавам на пътя на непорочността. Кога ще дойдеш при мене? Ще ходя с незлобиво сърце всред дома си. Няма да положа пред очите си нищо подло. Мразя работата на изневерниците; тя няма да се прилепи до мене.” Ще ходя с незлобиво сърце у дома си и няма да слагам пред очите си нищо подло! Нека видим къде се вместват театърът и телевизията в библейските стандарти. Да вземем по-малката от двете злини – телевизията. Американското Телевизионно Общество има 104 членове – големи телевизии. В тях работят огромен брой хора – сценаристи, продуценти, програмни служители, технически оператори. От тях само 7% посещават редовно църква, докато 93% казват, че никога или рядко ходят на църква. Само 5% от запитаните категорично се съгласяват, че хомосексуализмът е грях. Само 16% се съгласяват, че прелюбодейството е грях.
В едно скорошно изследване били наблюдавани трите най-големи американски телевизионни компании – NBC, ABC и CBS в най-гледаното време в продължение на три месеца. Резултатите били разделени в три категории по следния начин:

ИНЦИДЕНТИ С НАСИЛИЕ
NBC_____________________________________________973
ABC_____________________________________________917
CBS_____________________________________________720
ОБЩО__________________________________________2610
Средно за 1 час___________________________________ 9.74

ПОКАЗВАНЕ НА СЕКС
NBC____________________________________________1048
ABC_____________________________________________884
CBS_____________________________________________785
ОБЩО__________________________________________2717
Средно за 1 час___________________________________10.14

НЕЦЕНЗУРНИ ИЗРАЗИ (ВКЛ. БОГОХУЛСТВА)
NBC____________________________________________663
ABC____________________________________________509
CBS____________________________________________1028
ОБЩО__________________________________________2200
Средно за 1 час___________________________________8.19

Просто е невъзможно за един новороден християнин да гледа телевизия в най-гледаното време! А филмите са дори още по-лоши. Чувал съм някои хора да ми казват: “О, Лио, не задълбавай толкова насериозно. Такъв е животът – всички виждаме около себе си насилие, неморалност, богохулства. Просто животът днес е такъв.” Знаете ли какво ще ви кажа – животът е също и едно пълно с бълхи куче, размазано на магистралата от някой камион. Но вие едва ли ще сте толкова глупави да платите пет долара, да се изтегнете в един стол и да наблюдавате разлагането на кучето! Помислете върху това.
В Пс. 119:37,38 Бог ни дава една по-добра алтернатива – “Отвърни очите ми да не гледат суета и съживи ме в пътищата си. Потвърди словото Си към слугата Си, което ще води към страх от Тебе.” Средният американец днес прекарва средно 42 часа седмично пред телевизора. Ако половината от това време посвещавахме на утвърждаването на Божието Слово в сърцата си и на споделянето му с други, досега щяхме да сме в небето! Ис. 33:15,16 ни казва, че само онези, които се въздържат от подобни неща, ще отидат в небето. – “Който ходи праведно и говори справедливо; който презира печалбата от насилствата; който отърсва ръцете си от дароприемство; който запушва ушите си, за да не чуе за кръвопролитие и който затуля очите си, за да не види злото – той ще обитава на високо; крепостите на канарите ще бъдат мястото на защитата му; хлябът му ще му се даде и водата му няма да липсва.”
Ето ви едно предизвикателство. Сложете Библията си до дистанционното на телевизора и си отбелязвайте към кое посягате по-често. Ако прекарвате повече време с телевизора си, отколкото с Библията, сте в опасност.
Не искам да кажа, че всичко по телевизията е лошо. Все още има някои добри програми. Но избирайте с мъдрост, гледайте само онова, което ще ви приближава до Божия образ и ще служи за цялостно благословение.

ПСАЛМ НА ТЕЛЕВИЗИЯТА
“Телевизията е пастир мой. Ще запълни всичките ми духовни нужди. Прави ме да седна и да не правя нищо за Неговото име, защото запълва всичкото ми свободно време. Пази ме от християнските ми задължения като ми дава толкова много шоупрограми, които да гледам.
Опреснява знанията ми за светските неща и ме пази от изучаване на Божието Слово. Води ме в пътеките на пропадане в опитите ми да участвам във вечерно богослужение или да правя нещо за Божието царство.
Да, дори и до сто години да доживея, ще продължавам да гледам телевизора докато работи, защото той е най-близкият ми другар. Неговият звук и неговата картина – те ме утешават.
Той доставя забавление на очите ми и ме пази от важните неща, които мога да направя за семейството си. Той пълни главата ми с мисли, различни от онези, които ми внушава Божието Слово. Наистина, нищо добро няма да излезе от живота ми, защото телевизията не ми оставя време да вършата волята Божия. Така ще живея завинаги в обиталищата на дявола и неговите ангели.” (със съкращения)

Последното оръжие на света, което трябва да победим е “тщеславието на живота”. Област, която засяга нашият външен вид пред света – нашите дрехи, украшения и стил на живот. Преди години християните можехада бъда отличавани от другите много лесно по простотата на своето облекло и начин на живот в контраст с “тщеславието на живота”, демонстрирано от света. Днес разликата е съвсем малка. Нека се обърнем към Писанията с желанието да открием кое радва Исус и с искреното намерение да победим света – особено в тази област – “тщеславието на живота”. Да започнем с първата книга на Библията.
Бит. 35:1,2 – “След това Бог каза на Якова: Стани, иди на Ветил и живей там; и там издигни олтар на Бога, Който ти се яви, когато бягаше от лицето на брата си Исава.
Тогава Яков каза на домочадието си и на всичките, които бяха с него: Махнете чуждите богове, които са между вас, очистете се и променете дрехите си.” Тук намираме Яков, подготвящ се да посвети семейството си на Бога. Само че, всред неговите членове има “чужди богове”. Това е нарушение на първата заповед. Какви са тези “чужди богове”? Стихове 3,4 – “Да станем, да отидем във Ветил и там ще издигна олтар на Бога, Който ме послуша в деня на бедствието ми и беше с мене в пътя, който ходих.
И тъй, те дадоха на Якова всичките чужди богове, що бяха в ръцете им и обеците, които бяха на ушите им. И Яков ги скри под дъба, който бе при Сихем.” Пръстените в ръцете им и обеците на ушите им! Това бяха “чуждите богове”. Защо? Вижте, златото, среброто, перлите и диамантите са създадени от Бога – небето е пълно с прекрасни скъпоценности. Само че, когато грехът навлезе в света, гордостта и егоцентризмът започнаха да управляват сърцата на мъжете и жените. Хората започнаха да се украсяват с красивите неща, които Бог беше създал, за да привличат вниманието върху външността си. Човешката гордост стана по-важна от вътрешната красота. Затова Бог нарече външното украсяване “чужд бог” – защото фокусира вниманието върху човека, а не върху Бога.
В Изх. 33 глава е описана подобна ситуация. Израил беше на прага на влизането си в Обещаната земя (както и ние самите днес). Но се върнаха към идолопоклонството и светските неща и веднага започнаха да се обличат и украсяват по същия начин. Изх. 33:4-6 – “И когато чуха людете това лошо известие, скърбиха. И никой не си тури украшенията. Защото Господ беше рекъл на Мойсея: Кажи на израилтяните – Вие сте коравовратни люде. Една минута ако бих дошъл помежду ви, бих ви довършил. Затова, снемете сега украшенията, та да видя какво ще сторя за вас.
И тъй, израилтяните махнаха украшенията си, като се отдалечиха от планината Хорив.” Бог каза : “Снемете украшенията!” Където и да прочетем в Библията, виждаме, че те наскърбяват Бога.
Осия 2:13 – “И ще я накажа за дните, кито посвещаваше на ваалимите, когато им кадеше като се китеше с обеците си и огърлиците си и отиваше след любовниците си.”
Ер. 4:30 – “А ти, запустяла, какво ще правиш? Ако и с червено да се облечеш, ако и със златни накити да се украсиш, ако и с много боя да боядисаш очите си, напразно ще се украсиш. Любовниците ти ще те презрат, ще търсят да отнемат живота ти.” Библията винаги прави директен паралел между външното украсяване и забравянето на Бога. Егоцентризмът и гордостта са в основата на почти всеки грях. Нашето най-слабо място е гордостта и желанието да привличаме вниманието върху себе си. Човешкото естество изисква внимание, удовлетворение и следване на собствени пътища. Но Библията ни учи на точно обратното.
Римл. 12:2 – “И недейте се съобразява с тоя свят, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля – това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено.”
2Кор. 6:17 – “Затова – Излезте изред тях и отделете се – казва Господ – и не се допирайте до нечисто, и Аз ще ви приема…”
Лука 16:15 – “И рече им: Вие сте, които се покзвате праведни пред човеците, но Бог знае сърцата ви. Защото онова, което се цени високо между човеците, е мерзост пред Бога.”
Новият Завет учи същото. 1Тим. 2:9,10 – “Така и жените да украсяват себе си със скромна преяна, със срамежливост и целомъдрие; не със плетена коса и злато или бисери, или скъпи дрехи, а с добри дела – както прилича на жени, които са се посветили на благочестието.” Павел ни увещава да не носим “сплетени коси” (това е древен обичай на вплитане на златни нишки, перли и мъниста в косите) или злато, или бисери, или скъпи тоалети. Вместо това да се украсяваме с добри дела. В 1Петр. 3:3 четем същото – “Вашето украшение да не е вънкашно – сиреч плетене косата, кичене със злато или обличане със скъпи дрехи.” След това, в стих 4 четем нещо прекрасно – “но скришният в сърцето живот – с нетленното украшение на кротък и тих дух – което е скъпоценно пред Бога.” Има украшения, които Бог желае да носим – “кротък и тих дух”. За тях Той казва, че са безценни! Виждате ли как дяволът е изопачил всичко. Плащаме хиляди за един скъпоценен камък или наниз от перли, окачваме си ги и те стават източник на гордост, привличат вниманието върху нас. Божиите украшения са вътрешни – кротък и тих дух, любов и радост, които извират отвътре. Усмивката и любезността са същността на истински новородения християнин. Те карат хората да видят в него Исус, а не света. Такава украса е безценна. Нашето съвременно общество е обсебено от външния вид. А на вътрешната красота не се отдава никакво значение.
Интересно е също така, че преди всички църкви проповядваха това. Но в днешните светски, твърде много склонни към компромиси църкви, има съвсем малко проповедници, които имат желание да говорят по този въпрос. Ето ви един цитат от Джон Уесли – основателя на Методистката църква – “Призовавам ви да не носите злато, нито перли, нито скъпоценни камъни… Не препоръчвам на жените да носят пръстени, обеци или огърлици… Вярно е, че тези неща са малки, съвсем малки; затова те не струват нищо; затова се откажете от тях, захвърлете ги без нито дума повече. Както една малка игличка може да причини много болка на тялото, така и едно малко себеугаждане може да погуби душата ви.” (Ревю енд Хералд, 10 юли 1855г.)
Нека погледнем тази тема и от друга страна. Когато един човек излиза от света и навлиза в опитността на новорождението, има един процес на израстване. Когато някой се отпусне в ръцете на Христос, Той започва да работи в него и да му дава безценните вътрешни украшения. По време на тази помяна ние се изпълваме с увереност, че повече не се нуждаем от светската вуншна украса. Това е процесът на освещението.
Въпреки това, съм срещал хора, които превръщат тази тема във въпрос на лично благочестие. Те са изключително критични към всеки, който носи пръстени или обеци. С груби думи и осъдителен дух, те произнасят присъди над него. Това наскърбява Бога точно по същия начин. Помнете, че не носенето на вътрешните украшения – любов, любезност и Христов дух – е също толкова погрешно, както носенето на външни украшения. Нека си разрешим един друг да израстваме в благодатта и да се насърчаваме един друг по пътя на израстването.
Нека разискваме и още един често дискутиран въпрос. Какво да кажем а брачната халка? Ако вземем само Библията, не откриваме в нея нито едно място, където пръстенът да се е използвал при сватбена церемония, затова трябва да се запитаме: “Откъде се е появил този обичай?” Библията говори само да не се носят “пръстени”, “злато” и т.н.
За да проследим произхода на брачната халка, трябва да се върнем назад във времето чак до Вавилон. Във вавилонските храмове, когато храмовите проститутки се женели за жреците, на пръста им слагали златен пъстен, символизиращ слънцето. Този акт посочвал сексуалното сливане, което щяло да последва. Както и стотици други неща, този обичай преминал през годините в Мидо-Персия, Гърция и накрая Рим. След това Рим прехвърлил властта си върху папския Рим, който установил свещеническа система по подобие на вавилонската. Разликата била в това, че свещениците и монахините вече били безбрачни. Въпреки това, пръстенът бил запазен и затова днес всеки католически свещеник или монхиня носи пръстен. Само че, са “женени” за църквата и са верни на нея. Папският Рим просто е християнизирал този обичай и го е разпространил по целия свят.
Днес повечето хора гледат на халката като на символ на брака и верността. Тук става въпрос за съвест. Аз и съпругата ми избрахме да не носим халки само възоснова на това, което казва Библията, но съм срещал и хора, които по съвест смятат, че са длъжни да носят. Нека с Библия в ръката и с молитва в сърцето попитаме Бога: “Как би желал да постъпя аз като Твой вестител?” И нека след това отново оставим всеки сам да израства в благодатта по този въпрос.
В книгата Откровение този принцип е особено подчертан. Представени са две жени – едната в Откр. 12 глава, представяща Божията църква и другата в Откр. 17 глава, представяща падналата църква. При Христовото идване всеки човек ще бъде или в едната, или в другата. Христовата невеста в Откр. 12:1 стои облечена в символите на правдата и чистотата – “И голямо знамение се яви на небето – жена, облечена със слънцето, с луната под нозете й и на главата й – корона от дванадесет звезди.”
Жената от Откр. 17:3-5 е описана точно обратно. Тя е “украсена със злато, със скъпоценни камъни и с бисери” – “И тъй, той ме заведе духом в една пустиня, гдето видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена, който имаше седем глави и десет рога. Жената бе облечена в багреница и червено, и украсена със злато, със скъпоценни камъни и с бисери; и държеше в ръката си златна чаша, пълна с мръсотии и с нечистотиите от нейното блудстване. И на челото й имаше написано това име: Тайна; Великий Вавилон; майка на блудниците и на гнусотиите на земята.” Бог казва, че това е гнусотия! Нека Бог ни даде сила да изберем да бъдем Негова невеста, а не да се свържем с Вавилон. Откр. 18:2-4 – “Той извика със силен глас, казвайки: Падна, падна великият Вавилон и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица. Защото всичките народи пиха от виното на нейното разпалено блудстване и земните царе блудстваха с нея, земните търговци се обогатиха от безмерния й разкош.
И чух друг глас от небето, който казваше: излезте от нея, люде Мои, за да не участвате в греховете й и да не споделяте язвите й.”
Виждате, че в тези последни дни Бог приготвя една специална група хора. 1Петр. 2:9 – “Вие, обаче, сте избран род – царско свещенство, свят народ – люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призове от тъмнината в Своята чудесна светлина.” “Свят народ”. Свят не означава странен или чудат, а различен от света. Защо? Защото Бог ни е призовал “от тъмнината в Своята чудесна светлина”. Тит 2:12-14 продължава тези мисли – “… и ни учи да се отречем от нечестието и от световните страсти; и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят, ожидайки блажената надежда – славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос, Който даде Себе Си за нас – за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за Себе Си люде за Свое притежание, ревностни за добри дела.”

Днес Исус с любов ви призовава да Му се предадете напълно. Както винаги, виждаме два пътя и можем да направим избор. Дяволът иска да разруши вашия духовен живот чрез “пожеланието на очите, похотта на плътта и тщеславието на живота”. Христос иска да ви спаси от този свят и да ви приготви да живеете с Него в новото небе и новата земя. Ако изберем Христос, скоро ще осъзнаем, че земята с всичките й привлекателни неща скоро ще премине, а онези, в чиито сърца царува Христос, ще живеят вечно, тъй като те отразяват Неговия образ. Бог ви кани днес да да вземете решение да победите света и да преживеете опитността на пълното новорождение – да вършите онова, което радва Божието сърце.