Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Светилището в Стария Завет – 42 – Христос в Своето светилище – Елена Вайт – (Елън Уайт)

Светилището в Стария Завет

Оказа се, че никакви Библейски доказателства не подкрепяха общоприетия възглед, че земята е светилището. В Библията видяха изчерпателно обяснение на въпроса за светилището, за неговото устройство, за мястото, където се намираше, и за службата в него. Свидетелството на светите писатели беше тъй ясно и подробно, че не оставаше място за съмнение. В посланието си към евреите Павел казва: “А даже при първия завет имаше постановления за богослужение, имаше и земно светилище. Защото беше приготвена скиния, в първата част на която бяха светилникът, трапезата и присъствените хлябове; която част се казваше свято място; а зад втората завеса беше онази част от скинията, която се казваше пресвятото място, гдето бяха златната кадилница и ковчегът на завета, отвсякъде обкован със злато, в който бяха златната стомна, съдържаща манната, Аароновият жезъл, който процъфтя, и плочата на завета; и над него бяха херувимите на Божията слава, която осеняваше умилостивилището.” Евр. 9:1-5.

Светилището, за което Павел говори тук, бе съградената от Мойсей по заповед на Бога скиния, мястото на земята, където Всевишният обитава. “И да Ми направят светилище, за да обитавам между тях.” Изх. 25:8 – бе даденото на Мойсей наставление, докато бе на планината с Бога. Израилтяните пътуваха през пустинята и скинията бе направена така, че да могат да я носят със себе си от място на място; въпреки това, тя бе великолепна ….

След заселването на евреите в Ханаан скинията бе заместена със Соломоновия храм, който, макар и постоянна солидна постройка и в по-големи размери, запази същите пропорции и бе обзаведен по същия начин. Като изключим на Даниил, когато лежеше в развалини, светилището съществуваше в този вид, докато бе разрушено от римляните в 70-та година сл. Хр.

Това е единственото светилище, съществувало някога на земята, за което Библията дава някаква информация. Павел го нарича светилището на първия завет. Но няма ли и новият завет някакво светилище?