Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Светското мъдруване – примка 22 – Съкровищница от свидетелства Том 2 – Елена Вайт (Елън Уайт)

В деня на равносметката ще се констатира, че Бог е познавал всекиго по име. За всяко наше житейско дело има един невидим свидетел. „Зная твоите дела…“ – казва Този, „Който ходи всред седемте златни светилника“ (Откр. 2:1) Знае се какви възможности са били пропуснати, колко неуморно се е трудил Добрият Пастир за издирването на онези, които са се скитали по криви пътеки, и за довеждането им в пътя на безопасността и мира. Отново и отново Бог е отправял зов към любителите на удоволствията; отново и отново е оставял светлината от Неговото Слово да блести в пътя им, за да видят застрашаващата ги опасност и да я избягнат. Но те продължават да вървят, смеейки се и шегувайки се, пътувайки по широкия път, докато благодатното им време свърши. Божиите пътища са справедливи и равни за всички; и когато се произнесе присъдата над онези, които са намерени леки и недостатъчни, всяка уста ще бъде затворена…
Без вяра е невъзможно да се угоди на Бога, „защото всичко, което не става от убеждение, е грях“ (Римл. 14:23). Необходимата вяра не е просто съгласяване с известни учения; това е вярата, която действа от любов и очиства душата. Смирение, кротост и послушание не са вяра. Но те са резултат или плод от вярата. Тези добродетели ви предстои да развивате, като се учите в училището на Христос. Вие не познавате мислите и принципите на Небето. Неговият език е почти чужд на вас двамата. Божият Дух все още пледира за вас. Но аз имам сериозни, болезнени съмнения, че вие ще се вслушате в този глас, апелиращ към вас вече от години. Надявам се да сторите това, да се обърнете към Христос и да живеете.
Мислите ли, че правите твърде голяма жертва, като отдавате вашето недостойно, бедно Аз на Исус? Предпочитате да изберете безнадеждното робство на греха и смъртта или да се отделите от света и да се свържете с Христос чрез връзки на любов? Исус все още живее, за да ходатайства за нас. Това трябва всеки ден да извиква благодарност в сърцата ни. Съзнава ли някой своята вина и безпомощност, може да дойде, какъвто е, и да получи Божието благословение. Обещанието е за него, стига да го хване с вяра. Но който в собствените си очи е богат, почетен и праведен, който вижда, както светът вижда, и нарича злото добро и доброто зло, не може да иска и да получава, защото не чувства нужда. Той е задоволен, затова си отива празен.
Ако се стреснете поради състоянието на душите си, и прилежно потърсите Бога, ще Го намерите. Той обаче не приема полупокаяние. Ако изоставите греховете си, Той е винаги готов да ви прости. Желаете ли още отсега да Му се отдадете? Няма ли да погледнете към Голгота и да запитате: „За мен ли Исус принесе тази жертва? За това ли Той претърпя унижение, позор и укори и пострада от жестока смърт на кръста, защото пожела да ме спаси от страданията на провинението ми и от ужаса на отчаянието и ме направи неизказано щастлив в царството Си?“ Погледнете на Този, Когото вашите грехове разпнаха, и решете: На Господа отдавам службата на живота си, няма повече да поставям влиянието си в услуга на бунтовниците срещу Неговото управление. Всичко, що имам и съм, е твърде малко, за да го посветя на Него, Който толкова ме възлюби, че отдаде живота Си за мен – божествен, какъвто е, за мен, тъй грешен и заблуден. Отделете се от света, застанете изцяло на Божията страна, продължавайте да се борите чак до самите врати и ще спечелите славни победи.
Блажен е този, който слуша думи на вечен живот. Ръководен от „Духа на истината“, той ще бъде въведен в цялата истина. Няма да бъде обичан, почитан и възхваляван от света, но ще бъде ценен в очите на Небето. „Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада… Затова светът не познава нас, защото Него не позна“ (1Йоан 3:1).