Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Святостта на Божия закон – 11 – Христос в Своето светилище – Елена Вайт – (Елън Уайт)

Святостта на Божия закон

Жертвата, която се изискваше за престъплението им, откри на Адам и Ева святото естество на Божия закон; и те видяха, както никога преди, вината на греха и ужасните му резултати. (Пак там стр. 66)

Божият закон съществуваше преди сътворението на човека. Ангелите бяха управлявани чрез него. След като сътвори Адам и Ева, Бог им откри закона Си. Тогава той не беше написан, но им бе разказан подробно от Йехова…

След грехопадението на Адам нищо не беше премахнато от Божия закон. Принципите на десетте Божии заповеди съществуваха преди грехопадението и техния характер отговаряше на условията за един свят ред за хората”. (“Духа на пророчеството” том 1, стр. 261).

“Принципите бяха по-ясно изложени на човека след грехопадението и изразяваха необходимостта от разрешаване на случая на падналите разумни същества.Това беше необходимо, за да не може грехът да замъгли умовете на хората” (“Знамения на времето” 15 април 1875 год.)

Тогава беше установена една система за принасяне на животни в жертва, за да напомнят на падналия човек това, че змията накара Ева да се усъмни, че заплатата на непослушанието е смърт. Нарушаването на Божия закон създаде необходимостта Христос да умре като жертва и по този начин да направи възможно за човека да избегне наказанието, и въпреки това честта на Божия закон да бъде запазена. Жертвената система трябваше да научи човека на смирение, имайки предвид падението му, и да го доведе до покаяние, до пълно доверие само в Бога и чрез обещания Спасител до прощение на нарушаването на Божия закон в миналото.” (“Духът на пророчеството” том 1, стр.261, 262).

“Жертвената система беше създадена от Христос и дадена на Адам като образ на идващия Спасител.” (“Знамения на времето” 15 юли 1880).