Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Сеене край всички води – 65 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Сеене край всички води – 65 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Господ призовава народа си да се заеме с различни видове мисионерска работа, да сее край всички води. Ние вършим само малка част от работата, която Той желае да извършим сред нашите съседи и приятели. Чрез проявяване на доброта към бедните, болните или скърбящите ние можем да спечелим влияние над тях и Божествената истина да намери достъп и до техните сърца. Такива случаи за служба не бива да се оставят да отминат неизползвани. Това е най-висшата мисионерска работа, която можем да извършим. Представянето на истината с любов и съчувствие от къща на къща е в хармония с наставлението на Христос към учениците Му, когато ги изпрати на тяхната първа мисионерска обиколка.

Дарбата на пеене
Особено нужни са хора, които имат дарбата да пеят. Песента е едно от най-успешните средства за запечатване на истината в сърцето. Много често думи на свещена песен са разпечатвали изворите на покаяние и вяра. Църковните членове, и млади, и стари, трябва да бъдат обучавани да разгласяват тази последна вест по света. Ако те тръгват със смирение, ангели от Бога ще вървят с тях и ще ги учат как да издигат гласа си в молитва, как да запяват песен и как да прогласяват евангелската вест за времето сега.
Млади мъже и жени, поемете работата, за която Бог ви е призовал. Христос ще ви научи да употребявате способностите си за добри цели. Когато приемете съживяващото влияние на Светия Дух и се стараете да поучавате другите, умовете ви ще бъдат освежени и вие ще сте в състояние да представяте нови и чудно красиви думи за вашите слушатели…

Медицинска мисионерска работа
Медицинската мисионерска работа открива много случаи за служба. Невъздържането в яденето и невежеството по отношение на природните закони са причина за много от съществуващите по света болести. Те ограбват Бога от дължимата Му слава. Тъй като не успяват да се отрекат от собственото “аз”, мнозина от Божиите люде не успяват да стигнат до високия образец на духовност, който Бог поставя пред тях. Учете хората, че е по-добре да знаят как да поддържат здравето си в добро състояние, отколкото да знаят как да лекуват болестта. Трябва да бъдем мъдри възпитатели, като предупреждаваме всички хора за опасностите от себеугаждането. Като наблюдаваме окаяността, уродливостта и болестите по света, резултат от невежеството, как можем да се въздържим да не извършим нашия дял за просвещаване на невежите и за облекчаване на страданията?
Понеже душите им са били затворени от тиранина Предразсъдък, мнозина са непросветени за принципите на здравословното живеене. Много полезна и добра е службата хората да бъдат поучавани как да си приготвят здравословна храна. Тази служба е също тъй важна, както и всяка друга. Трябва да се създават повече готварски училища, а някои да отдават труд от дом в дом, приучавайки в изкуството да се приготвя здравословна храна. Много, много хора ще бъдат избавени от физическо, умствено и морално израждане чрез влиянието на здравната реформа (“Ривю енд Хералд”, 6 юни 1912 г.).